Kalkulačka dôchodkového veku na Slovensku

Chcete vedieť, kedy pôjdete do penzie podľa aktuálne platných zákonov? Odpoveď vám môže dať kalkulačka dôchodkového veku ekonomického portálu Finsider. Do kalkulačky stačí zadať pohlavie, počet vychovaných detí a dátum narodenia. Na základe toho kalkulačka vypočíta presný deň odchodu do dôchodku.

Výpočet dôchodkového veku

Zadajte Váš dátum narodenia:

Kalkulačka dôchodkového veku počíta s takzvanou tabuľkou odchodu do dôchodku a zastropovaným vekom. Napriek avizovanej reforme dôchodkového systému totiž tabuľka a strop stále platia. Medzičasom už boli prijaté ústavné zmeny, ktoré okrem iného počítajú s opätovným naviazaním dôchodkového veku na strednú dĺžku života, ale bude sa to týkať až ľudí, ktorí sa narodili v roku 1967 a neskôr.

Dovtedy stále platí, že každý dosiahne dôchodkový vek najneskôr vo veku 64 rokov. Tento strop ale začína matematicky platiť až pre ľudí narodených v roku 1966 a neskôr. Pre starších preto bola zavedená tabuľka odchodu do dôchodku, ktorá určuje dôchodkový vek pre mužov a ženy aj podľa počtu vychovaných detí.

Za každé vychované dieťa sa podľa slovenskej legislatívy znižuje dôchodkový vek o šesť mesiacov. Najviac sa môže odchod do penzie skrátiť o 18 mesiacov, čo sú v praxi tri vychované deti. Aj keď sa po zmene zákona zruší dôchodkový strop, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa súčasnej tabuľky by to zmeniť nemalo.

Tak, ako kalkulačka dôchodkového veku, aj tabuľka odchodu do dôchodku počíta s rastom dôchodkového veku zhruba o dva mesiace ročne. Rovnako by mal rásť dôchodkový vek aj po zrušení zastropovania. Rozdiel bude len v tom, že sa dôchodkový vek na Slovensku nezastaví na úrovni 64 rokov, ale môže ďalej rásť podľa strednej dĺžky života.

Kalkulačka dôchodkového veku
Kalkulačka dôchodkového veku počíta podľa aktuálne platných zákonov. (Ilustračné foto: Freepik)

Dôchodkový vek (platný od 1. januára 2021):

Rok narodeniaDôchodkový vek mužovDôchodkový vek žien bez detíDôchodkový vek žien (1 dieťa)Dôchodkový vek žien (2 deti)Dôchodkový vek žien (3 alebo 4 deti)Dôchodkový vek žien (5 a viac detí)
1943 a menej60r57r56r55r54r53r
194460r 9m57r56r55r54r53r
194561r 6m57r56r55r54r53r
194662r57r56r55r54r53r
194762r57r 9m56r55r54r53r
194862r58r 6m56r 9m55r54r53r
194962r59r 3m57r 6m55r 9m54r53r
195062r60r58r 3m56r 6m54r 9m53r
195162r60r 9m59r57r 3m55r 6m53r 9m
195262r61r 6m59r 9m58r56r 3m54r 6m
195362r62r60r 6m58r 9m57r55r 3m
195462r62r61r 3m59r 6m57r 9m56r
195562r 76d62r 76d62r 76d60r 3m58r 6m56r 9m
195662r 139d62r 139d62r 139d61r59r 3m57r 6m
195762r 6m62r 6m62r61r 6m60r58r 3m
195862r 8m62r 8m62r 2m61r 8m60r 9m59r
195962r 10m62r 10m62r 4m61r 10m61r 4m59r 9m
196063r63r62r 6m62r61r 6m60r 6m
196163r 2m63r 2m62r 8m62r 2m61r 8m61r 3m
196263r 4m63r 4m62r 10m62r 4m61r 10m61r 7m
196363r 6m63r 6m63r62r 6m62r61r 11m
196463r 8m63r 8m63r 2m62r 8m62r 2m62r 2m
196563r 10m63r 10m63r 4m62r 10m62r 4m62r 4m
1966 a viac64r64r63r 6m63r62r 6m62r 6m
Zdroj: Sociálna poisťovňa/kalkulačka dôchodkového veku

Príklady, ako počíta kalkulačka dôchodkového veku:

Príklad č. 1 (kalkulačka dôchodkového veku):

 • Poistenka narodená 31. októbra 1959
 • Počet vychovaných detí: 2
 • Dôchodkový vek 61 rokov a 10 kalendárnych mesiacov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 31. augusta 2021

Príklad č. 2 (kalkulačka dôchodkového veku):

 • Poistenka narodená 1. apríla 1962
 • Počet vychovaných detí: 2
 • Dôchodkový vek 62 rokov a 4 kalendárne mesiace
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 1. augusta 2024

Dôchodkový vek mužov s deťmi (platný od 1. januára 2021)

V praxi sa dôchodkový vek podľa počtu vychovaných detí znižuje spravidla najmä ženám. Môže ale nastať situácia, kedy sa o deti staral len ich otec. Ide o prípady, kedy napríklad matka počas dospievania detí zomrela.

Rok narodeniaDôchodkový vek mužov (1 dieťa)Dôchodkový vek mužov (2 deti)Dôchodkový vek mužov (3 a viac detí)
195762r61r 6m61r
195862r 2m61r 8m61r 2m
195962r 4m61r 10m61r 4m
196062r 6m62r61r 6m
196162r 8m62r 2m61r 8m
196262r 10m62r 4m61r 10m
196363r62r 6m62r
196463r 2m62r 8m62r 2m
196563r 4m62r 10m62r 4m
1966 a viac63r 6m63r62r 6m
Zdroj: Sociálna poisťovňa/kalkulačka dôchodkového veku

Príklady, ako počíta kalkulačka dôchodkového veku:

Príklad č. 1 (kalkulačka dôchodkového veku):

 • Poistenec narodený 14. júla 1965
 • Dôchodkový vek 63 rokov a 10 kalendárnych mesiacov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 14. mája 2029

Príklad č. 2 (kalkulačka dôchodkového veku):

 • Poistenec narodený 31. decembra 1961
 • Počet vychovaných detí: 2
 • Dôchodkový vek 62 rokov a 2 kalendárne mesiace
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 28. februára 2024