Kalkulačka čistej mzdy 2024

Chcete vedieť, aká bude vaša čistá mzda v roku 2024? Kalkulačka čistej mzdy portálu Finsider vám ju jednoducho a rýchlo vypočíta. Do kalkulačky stačí zadať len výšku hrubej mzdy, vyznačiť, či máme manžela alebo manželku bez vlastného príjmu a zaznačiť počet detí, na ktoré si chcete uplatniť daňový bonus.

Kalkulačka čistej mzdy

Kalkulačka čistej mzdy

Kalkulačka čistej mzdy vypočíta nielen výšku čistej mzdy v roku 2024, ale zároveň vyráta aj to, koľko zaplatíte na dani a odvodoch, na aký daňový bonus máte nárok a aká je celková cena práce - teda suma, ktorú celkovo musí za vás zamestnávateľ vrátane odvodov zaplatiť.

logistická hala Senec
Ilustračné foto: Depositphotos

Ako funguje kalkulačka čistej mzdy 2024?

Mzdová kalkulačka v prvom kroku vypočíta výšku odvodov, ktoré vám musí zamestnávateľ strhnúť z platu. V roku 2024 je výška odvodov nasledovná:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z hrubej mzdy (maximálne zo sumy 9 128 eur),
 • na starobné poistenie 4 % z hrubej mzdy (maximálne zo sumy 9 128 eur),
 • na invalidné poistenie 3 % z hrubej mzdy (maximálne zo sumy 9 128 eur),
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z hrubej mzdy (maximálne zo sumy 9 128 eur).
 • na zdravotné poistenie 4 % z hrubej mzdy (z celého príjmu).

Celkovo tak odvody odhryznú z hrubej mzdy zamestnanca 13,4 percenta. V prípade hrubého platu vo výške tisíc eur tak musí zamestnávateľ strhnúť zamestnancovi na zdravotných a sociálnych odvodoch spolu 134 eur.

Následne kalkulačka čistej mzdy vypočíta, na akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka má zamestnanec nárok. V prípade, že jeho príjem znížený o odvody je nižší ako 2 079,34 eura, tak má nárok na plnú sumu nezdaniteľného minima vo výške 470,54 eura mesačne. Ak je jeho príjem vyšší, nezdaniteľná časť sa postupne znižuje podľa vzorca uvedeného v zákone až na nulu.

V prípade, ak niekto vyznačí, že má manžela alebo manželku bez vlastného príjmu, kalkulačka čistej mzdy vyráta aj výšku nezdaniteľnej časti na manželku/manžela. Jej základná suma je 430,20 eura. Takúto čiastku si môžu uplatniť zamestnanci, ktorých hrubý mesačný príjem znížený o odvody nie je vyšší ako 3961,49 eura. Pri vyššom zárobku sa táto nezdaniteľná časť postupne znižuje až na nulu.

Na to, aby si niekto mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela, nestačí, aby manželka nemala žiaden príjem. Okrem toho musí spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti; za vyživované dieťa sa považuje dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov, s ktorým je na rodičovskej dovolenke
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Kalkulačka čistej mzdy portálu Finsider síce počíta pri výpočte príjmu s nezdaniteľnou časťou na manželku, ale tú si v skutočnosti možno uplatniť až naraz za celý rok v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní. Vopred totiž nemožno určiť, či manželka bude mať počas roka nejaký príjem alebo nie. Mzdová kalkulačka preto spriemeruje túto nezdaniteľnú časť na celý rok a zaráta ju do čistej mzdy.

kalkulačka čistej mzdy
Kalkulačka čistej mzdy 2024 vypočíta, koľko peňazí dostanete v čistom na účet (Ilustračné foto: Freepik)

Obe nezdaniteľné časti sa následne spolu s odvodmi odpočítajú od hrubej mzdy. Získame tak daňový základ, z ktorého sa počíta daň. Zamestnanci môžu platiť daň 19 alebo 25 percent, respektíve platia kombináciu týchto dvoch sadzieb.

 • 19 % daň sa platí z daňového základu do výšky 3 961,50 eura
 • 25 % daň sa platí z daňového základu, ktorý presiahne sumu 3 961,50 eura

Kalkulačka čistej mzdy tak napríklad v prípade, že má niekto daňový základ na úrovni 4 500 eur, vypočíta z prvých 3 961,50 eura daň vo výške 19 % a zo zvyšnej sumy vyráta daň vo výške 25 %.

Následne kalkulačka čistej mzdy vypočíta výšku čistého platu tak, že od hrubej mzdy odpočíta zaplatené odvody a daň. Napríklad v prípade hrubej mzdy vo výške 1 000 eur, odpočíta odvody vo výške 134 eur a daň 75,14 eura. Tomuto zamestnancovi preto vyjde čistá mzda na úrovni 790,86 eura.

Kalkulačka čistej mzdy 2024 a daňový bonus

Ak má niekto deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus, kalkulačka čistej mzdy vyráta aj jeho výšku a následne ho odpočíta od dane. Vďaka tomu vzrastie čistá mzda. Daňový bonus môže byť aj vyšší ako je výška vypočítanej dane. V takom prípade nielenže zamestnanec nebude platiť žiadnu daň, ale štát mu doplatí rozdiel.

Výška daňového bonusu závisí od veku dieťaťa a od príjmu rodiča. Na deti do 18 rokov je maximálny daňový bonus 140 eur mesačne a na deti nad 18 rokov je jeho maximálna výška 50 eur. Skutočný daňový bonus závisí od dosiahnutého základu dane. V prípade jedného dieťaťa môže daňový bonus dosiahnuť najviac 20 percent základu dane, pri dvoch deťoch 27 percent, pri troch deťoch 34 percent, pri štyroch deťoch 41 percent, pri piatich deťoch 48 percent a pri šiestich a viacerých deťoch maximálna výška daňového bonusu predstavuje 55 percent základu dane.

Napríklad zamestnanec s hrubým príjmom vo výške 800 eur, si môže na jedno dieťa do 18 rokov odpočítať z dane bonus vo výške 138,56 eura. Ak by jeho príjem bol 850 eur, môže si už uplatniť maximálny možný daňový bonus vo výške 140 eur.

kalkulačka čistej mzdy
Kalkulačka čistej mzdy 2024 ukáže, aká je celková cena práce (Ilustračné foto: Freepik)

Kalkulačka čistej mzdy 2024 a celková cena práce

Mzdová kalkulačka vyráta aj celkovú cenu práce. Tá predstavuje hrubú mzdu navýšenú o odvody zamestnávateľa.

V roku 2024 je zamestnávateľ povinný platiť za zamestnanca tieto odvody:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z hrubej mzdy (maximálne zo sumy 9 128 eur),
 • na starobné poistenie 14 % z hrubej mzdy (maximálne zo sumy 9 128 eur),
 • na invalidné poistenie 3 % z hrubej mzdy (maximálne zo sumy 9 128 eur),
 • na úrazové poistenie 0,8 % z hrubej mzdy (v tomto prípade nie je stanovený maximálny vymeriavací základ),
 • na garančné poistenie 0,25 % z hrubej mzdy (maximálne zo sumy 9 128 eur),
 • na financovanie podpory 0,5 % z hrubej mzdy (maximálne zo sumy 9 128 eur),
 • na poistenie v nezamestnanosti 0,5 % z hrubej mzdy (maximálne zo sumy 9 128 eur),
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z hrubej mzdy (maximálne zo sumy 9 128 eur),
 • na zdravotné poistenie 10 % z hrubej mzdy (z celého zárobku bez ohraničenia maximálnej výšky).

Celkovo tak zamestnávateľ musí za zamestnanca zaplatiť odvody vo výške 35,2 percenta nad rámec hrubej mzdy. Ak napríklad zamestnanec poberá mzdu na úrovni 1 000 eur, znamená to, že zamestnávateľ musí okrem toho za neho zaplatiť odvody vo výške 352 eur. Celková cena práce preto v tomto prípade predstavuje 1 352 eur.

Ak tento zamestnanec nemá manželku bez vlastného príjmu a ani deti, na ktoré by si uplatnil daňový bonus, dostane v čistom na účet 790,86 eura. V prípade, že má manželku bez vlastného príjmu, jeho čistý zárobok stúpne na 872,60 eura. A ak má aj jedno dieťa do 18 rokov, na ktoré si uplatňuje daňový bonus, zarobí v čistom 1 012,60 eura. Vďaka daňovému bonusu tak dostane v čistom viac peňazí, než aká je jeho hrubá mzda.