Kalkulačka na výpočet 13. dôchodku v roku 2023

Chcete vedieť, aké prilepšenie dostanete v decembri tohto roka od štátu? Kalkulačka na 13. dôchodok v roku 2023 portálu Finsider slúži penzistom práve na to, aby si vypočítali výšku trinásteho dôchodku podľa sumy penzie, ktorú mesačne poberajú. Do kalkulačky stačí zadať sumu dôchodku alebo dôchodkov, na ktoré má penzista mesačne nárok. Počítajú sa pritom aj dôchodky z cudziny. Potom musí používateľ kliknúť na tlačidlo „Prepočítať“ a kalkulačka mu ukáže, akú sumu trinástej penzie môže pred Vianocami očakávať.

Kalkulačka 13. dôchodku 2023:

Výška 13. dôchodku (€):

Kým v roku 2022 štát vyplatil penzistom okrem trinásteho dôchodku, ktorý dostali v lete, aj štrnásty dôchodok, ktorý sa vyplácal pred Vianocami, v roku 2023 so štrnástym dôchodkom nemôžu rátať. Namiesto toho poslanci parlamentu schválili mimoriadnu valorizáciu dôchodkov. Vďaka nej sa všetky dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, od júla zvýšili o 10,6 percenta. Prvýkrát by mali penzisti dostať vyššie dôchodky v auguste, kedy im Sociálna poisťovňa doplatí aj sumu zvýšenia, ktorá im patrí za júl. Kalkulačka na 13, dôchodok počíta výšku vianočnej penzie na základe aktuálnej výšky penzie. To znamená, že do kalkulačky je potrebné zadať už dôchodok zvýšený o mimoriadnu valorizáciu.

Kalkulačka na 13. dôchodok 2023
Kalkulačka na 13. dôchodok portálu Finsider slúži na výpočet výšky trinásteho dôchodku podľa penzie (Ilustračné foto: Freepik)

Aké sú povinnosti penzistov:

 • Dôchodcovia, ktorí okrem tuzemskej penzie ju súčasne poberajú aj zo zahraničia, musia na účely určenia sumy takzvaného 13. dôchodku do 31. augusta tohto roka oznámiť naposledy vyplatený dôchodok z cudziny.
 • Formulár je dôležité vyplniť a odoslať do štvrtka (31. august) najmä preto, aby 13. dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume ako stanovuje zákon. Ak ho niekto dostane vo vyššej sume, bude musieť vrátiť sumu, ktorá nemala byť vyplatená.
 • V eFormulári treba vyplniť základné identifikačné údaje o penzistovi podľa jednotlivých riadkov, uviesť údaje o dôchodku z cudziny a odoslať ho.
 • Každý penzista má nárok len na jeden 13. dôchodok aj v prípade, ak poberá viacero penzií naraz. Kalkulačka na 13. dôchodok preto počíta už s celkovou výškou všetkých poberaných penzií – ak niekto dostáva viacero dôchodkov, musí do kalkulačky zadať ich súčet.

Kto a kedy dostane decembrové prilepšenie

Nárok na 13. dôchodok majú poberatelia:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku,
 • sociálneho dôchodku,
 • štátneho dôchodku (napríklad výsluhový dôchodok policajta).

Dôležité termíny:

 • Nárok má osoba, ktorá zároveň má nárok na výplatu dôchodku v novembri tohto roka. Nárok na odchod do penzie tak musí vzniknúť najneskôr 31. októbra 2022.
 • Jednorazová pomoc príde automaticky zo Sociálnej poisťovne spolu s dôchodkom v novembri. Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci.
 • Peniaze tak môžu v tomto roku dôchodcom prísť 2. až 22. novembra.
 • Výplatný termín pre hromadné poukazy do domovov dôchodcov či iných zariadení sociálnych služieb je vždy 15. dňa v mesiaci.
 • Ak majú penzisti aj exekútora, nemôže im zobrať 13. dôchodok. Kráti sa len suma samotného dôchodku.
poplatky za dedičstvo
Kalkulačka na 13. dôchodok rýchlo vypočíta, akú sumu vám štát vyplatí (Ilustračné foto: Depositphotos)

Kalkulačka na 13. dôchodok v praxi

Ako sa počíta 13. dôchodok:

 • Od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta 268,88 eura, čo je aktuálna suma životného minima, výsledok sa ďalej vynásobí koeficientom 0,36 a výsledná suma sa odpočíta od sumy 300 eur (maximálna suma trinásteho dôchodku).
 • Takto vypočítanú sumu je potrebné ešte zaokrúhľovať na najbližší eurocent nahor. Kalkulačka na 13. dôchodok portálu Finsider to urobí automaticky sama.
 • Maximálna dávka bude na úrovni 300 eur a minimálne by mali dôchodcovia dostať 50 eur. Viac peňazí dostanú penzisti s nižším dôchodkom a menej zase ľudia, ktorých dôchodok je nadštandardný.
 • Najvyššiu sumu dostanú dôchodcovia, ktorých penzia je rovná alebo nižšia ako výška životného minima na úrovni 268,88 eura mesačne.
 • Najmenej, takže jednorazovú dávku 50 eur dostanú tí, ktorých dôchodok alebo všetky dôchodky dokopy dosahujú sumu 963,40 eura mesačne alebo viac. Kalkulačka na 13. dôchodok pre rok 2023 počíta s maximálnou i minimálnou výškou vianočnej penzie.
Výška dôchodkuVýška 13. dôchodku 2023
268,88 € alebo menej300 €
300 €288,80 €
320 €281,60 €
350 €270,80 €
370 €263,60 €
400 €252,80 €
420 €245,60 €
450 €234,80 €
470 €227,60 €
500 €216,80 €
520 €209,60 €
550 €198,80 €
570 €191,60 €
600 €180,80 €
650 €162,80 €
700 €144,80 €
750 €126,80 €
800 €108,80 €
850 €90,80 €
900 €72,80 €
950 €54,80 €
963,40 € alebo viac50 €
Výpočet: Finsider / Kalkulačka na 13. dôchodok 2023