Kalkulačka na výpočet 14. dôchodku 2022

Chcete vedieť, aké prilepšenie dostanete v decembri tohto roka od štátu? Kalkulačka na 14. dôchodok v roku 2022 portálu Finsider slúži penzistom práve na to, aby si vypočítali výšku štrnásteho dôchodku podľa sumy penzie, ktorú mesačne poberajú. Do kalkulačky stačí zadať sumu dôchodku alebo dôchodkov, na ktoré má penzista mesačne nárok. Počítajú sa pritom aj dôchodky z cudziny. Potom musí používateľ kliknúť na tlačidlo „Prepočítať“ a kalkulačka mu ukáže, akú sumu štrnástej penzie môže pred Vianocami očakávať.

Kalkulačka 14. dôchodku 2022:

Výška 14. dôchodku (€):

Súčasná vláda a parlament rozhodli, že penzisti dostanú pred koncom tohto roka ešte jedno prilepšenie. Pôjde v podstate o jednorazovú dávku v podobe čiastočného štrnásteho dôchodku, ktorý ale nebude mať výšku trinástej penzie z júla tohto roka. Štrnásty dôchodok bude na úrovni jeho 70 percent. Štrnásty dôchodok bude vyplácať Sociálna poisťovňa a dôchodcovia oň nemusia žiadať.

Aké sú povinnosti penzistov:

 • Dôchodcovia, ktorí okrem tuzemskej penzie ju súčasne poberajú aj zo zahraničia, musia na účely určenia sumy takzvaného 14. dôchodku do 4. novembra tohto roka oznámiť naposledy vyplatený dôchodok z cudziny.
 • Formulár je dôležité vyplniť a odoslať do piatka (4. november) najmä preto, aby 14. dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume ako stanovuje zákon. Ak ho niekto dostane vo vyššej sume, bude musieť vrátiť sumu, ktorá nemala byť vyplatená.
 • V eFormulári treba vyplniť základné identifikačné údaje o penzistovi podľa jednotlivých riadkov, uviesť údaje o dôchodku z cudziny a odoslať ho.
 • Každý penzista má nárok len na jeden 14. dôchodok aj v prípade, ak ich poberá viac naraz.
 • Celkovo by malo štrnásty dôchodok dostať 1,44 milióna slovenských penzistov.

Kto a kedy dostane decembrové prilepšenie

Nárok na 14. dôchodok majú poberatelia:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku,
 • sociálneho dôchodku,
 • štátneho dôchodku (napríklad výsluhový dôchodok policajta).

Dôležité termíny:

 • Nárok má osoba, ktorá zároveň má nárok na výplatu dôchodku v decembri tohto roka. Nárok na odchod do penzie tak musí vzniknúť najneskôr 30. novembra 2022.
 • Jednorazová pomoc príde automaticky zo Sociálnej poisťovne spolu s dôchodkom v decembri. Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci.
 • Peniaze tak môžu v tomto roku dôchodcom prísť 2. až 22. decembra, keďže Štedrý deň vychádza na sobotu a deň pred ním je nepárny.
 • Výplatný termín pre hromadné poukazy do domovov dôchodcov či iných zariadení sociálnych služieb je vždy 15. dňa v mesiaci.
 • Ak majú penzisti aj exekútora, nemôže im zobrať čiastočný 14. dôchodok. Kráti sa len suma samotného dôchodku.
Kalkulačka na 14. dôchodok
Kalkulačka na 14. dôchodok portálu Finsider slúži na vypočet výšky štrnásteho dôchodku podľa penzie. (Ilustračné foto: Freepik)

Kalkulačka na 14. dôchodok v praxi

Ako sa počíta 14. dôchodok:

 • Od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta 234,42 eura (aktuálna suma životného minima), výsledok sa ďalej vynásobí koeficientom 0,36 a výsledná suma sa odpočíta od sumy 300 eur (maximálna suma trinásteho dôchodku).
 • Z vypočítanej sumy sa ešte musí vypočítať 70 percent. Výsledky sa ale vždy musia zaokrúhľovať na najbližší eurocent nahor. Kalkulačka na 14. dôchodok portálu FInsider to urobí automaticky sama.
 • Maximálna dávka bude na úrovni 210 eur a minimálne by mali dôchodcovia dostať 35 eur. Viac peňazí dostanú penzisti s nižším dôchodkom a menej zase ľudia, ktorých dôchodok je nadštandardný.
 • Najvyššiu sumu dostanú dôchodcovia, ktorých penzia je rovná alebo nižšia ako výška životného minima na úrovni 234,42 eura mesačne.
 • Najmenej, takže jednorazovú dávku 35 eur dostanú tí, ktorých dôchodok alebo všetky dôchodky dokopy dosahujú sumu 927,40 eura mesačne alebo aj viac.
 • Vyplatenie 14. penzií bude stáť zhruba 207,6 milióna eur, ktoré budú plynúť z tohtoročného štátneho rozpočtu. Ten v októbri schválil aj parlament.
 • 13. dôchodok bol v júli tohto roka vo výške minimálne 50 eur a maximálne 300 eur. Na presnú výšku sa použil vzorec.
Výška dôchodku14. dôchodok 2022
234,42 € (suma životného minima)210 €
250 €206,08 €
300 €193,48 €
350 €180,88 €
400 €168,28 €
450 €155,68 €
500 €143,08 €
515 € (priemerný dôchodok)139,30 €
550 €130,48 €
600 €117,88 €
650 €105,28 €
700 €92,68 €
750 €80,08 €
800 €67,48 €
850 €54,88 €
900 €42,28 €
927,40 €35 €
Zdroj: MPSVaR a výpočet Finsideru (kalkulačka na 14. dôchodok 2022)