Slovenskí dôchodcovia dostanú tradičné prilepšenie k penzii o niečo skôr. Vláda a neskôr aj parlament schválili, že sa 13. dôchodok v roku 2022 bude vyplácať v júli. Ide o jedno z opatrení, ktoré im majú pomôcť prekonať obdobie zdražovania. Inflácia totiž mnohonásobne prekročila januárovú valorizáciu dôchodkov. V praxi sa ale už 13. penzia na jeseň vyplácať nebude. Ak sa ale situácia so zdražovaním ešte zhorší, vláda už avizovala, že sa tým bude zaoberať.


Mechanizmus výpočtu, pomocou ktorého sa bude počítať 13. dôchodok v roku 2022 v porovnaní s nastavením z minulého roka, sa meniť nebude. Jeho najnižšia výška bude 50 eur a maximálne penzisti dostanú 300 eur. Presnú výšku pre konkrétneho dôchodcu určuje vzorec, ktorý je v zákone a podľa ktorého sa trinásta penzia počíta. Rozhodujúcim faktorom je pritom životné minimum, ktoré od júla tohto roka stúpne zo sumy 218,06 eura na 234,42 eura.

Kto a kedy (ne)dostane 13. dôchodok v roku 2022

Štát by mal posielať júlové prilepšenie ľuďom, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský alebo sociálny dôchodok. Keď penzista poberá napríklad výsluhový dôchodok ako bývalý policajt, 13. penziu mu vyplatí rezort vnútra. Rovnako to funguje aj pri iných štátnych dôchodkoch. Každý penzista má nárok len na jeden 13. dôchodok. To platí v zásade aj vtedy, ak ich dostáva viac naraz.


Ľudia, ktorí majú penziu aj zo zahraničia, musia každý rok jej výšku oznámiť Sociálnej poisťovni. Poisťovňa túto informáciu potrebuje na to, aby dokázala určiť správny výpočet trinásteho dôchodku aj v roku 2022. Tento rok bol posledný termín na oznámenie stanovený na 5. jún. Dôchodcom tiež 13. penziu nemôže zobrať exekútor, aj keď im sťahuje z dôchodku exekučné zrážky a penzia im chodí na účet.

V rámci podmienok sa určuje hraničný mesiac, v ktorom už človek musí poberať penziu, aby mohol dostať aj 13. dôchodok v roku 2022. Ak niekto pôjde do dôchodku napríklad až v septembri tohto roka, Sociálna poisťovňa mu už dodatočne 13. dôchodok nepošle. Musí spĺňať podmienku, že má nárok na výplatu dôchodku v júli tohto roka. V praxi mu tak musí nárok na dôchodok vzniknúť do 30. júna tohto roka vrátane.

Dôchodkové dávky vypláca vždy ústredie Sociálnej poisťovne. Penzistom tak v praxi príde 13. dôchodok spolu s ich riadnym dôchodkom. Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Inak povedané, každý dôchodca má „svoj“ výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok.

Ak výplatný termín padne na sviatok, čo môže byť v tomto prípade 5. júl 2022, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty. Výplatný termín pre hromadné poukazy do domovov dôchodcov či iných zariadení sociálnych služieb je vždy 15. dňa v mesiaci.

Nárok 13. dôchodok v roku 2022 a jeho výplata v skratke:

 • Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok dôchodcom automaticky, bez osobitnej žiadosti.
 • Nárok majú poberatelia starobného, predčasného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského, sociálneho a výsluhového dôchodku.
 • V prípade, že nárok na dôchodok vznikol do 30. júna 2022 (vrátane) a zároveň má v júli tohto roka nárok na výplatu dôchodku, vzniká mu aj nárok na 13. dôchodok v roku 2022.
 • Nárok na 13. dôchodok nemá človek, ktorí pôjde do penzie až v júli tohto roka alebo neskôr.
 • Dôchodca, ktorý poberá penziu aj zo zahraničia, je povinný oznámiť do 5. júna tohto roka Sociálnej poisťovni mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku z cudziny.
 • 13. dôchodok sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti dôchodku v júli 2022.
 • Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Platí, že každý penzista má svoj výplatný termín.
 • Ak sa vypláca dôchodok cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok.
 • Ak výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty.
 • Výplatný termín pre hromadné poukazy do domovov dôchodcov či iných zariadení sociálnych služieb je vždy 15. dňa v mesiaci.
 • Nárok na 13. dôchodok v novembri 2022 nevzniká.
 • 13. dôchodok v roku 2022 dostane viac ako 1,44 milióna poberateľov dôchodkov.
13. dôchodok v roku 2022
Vláda a neskôr aj parlament schválili, že sa 13. dôchodok v roku 2022 bude vyplácať v júli. (Ilustračné foto: Freepik)

Ako sa počíta 13. dôchodok a aká bude jeho suma

To, aký trinásty dôchodok ľudia dostanú, sa počíta cez stanovený matematický vzorec. Od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta suma životného minima. Suma, ktorú penzista týmto výpočtom dostane sa následne vynásobí koeficientom 0,36 a výsledok sa napokon odpočíta od maximálnej sumy trinásteho dôchodku na úrovni 300 eur. Výsledok musí byť vždy minimálne 50 eur.

Najvyššiu sumu 13. penzie dostanú dôchodcovia, ktorých penzia je rovná alebo nižšia ako výška životného minima. Inými slovami, v tomto roku dostanú 300 eur ľudia, ktorí mesačne poberajú dôchodok alebo dôchodky na úrovni 234,42 eura a menej.

Najnižšiu sumu trinásteho dôchodku na úrovni 50 eur dostanú tí, ktorých dôchodok alebo sumy všetkých dôchodkov dosahujú 928,80 eura a viac. S klesajúcou výškou dôchodku potom suma 13. dôchodku zase postupne rastie.

Aký bude 13. dôchodok v roku 2022 v skratke:

 • 13. dôchodok bude v júli 2022 vo výške minimálne 50 eur a maximálne 300 eur. Na presnú výšku sa používa vzorec.
 • Vzorec na výpočet trinásteho dôchodku: 13. dôchodok v roku 2022 = max {300 – 0,36 * (dôchodok – životné minimum); 50}.
 • Najvyššiu sumu 13. penzie na úrovni 300 eur dostanú dôchodcovia, ktorí mesačne poberajú dôchodok 234,42 eura a menej.
 • Najnižšiu sumu trinásteho dôchodku na úrovni 50 eur dostanú tí penzisti, ktorých dôchodok alebo sumy všetkých dôchodkov dosahujú 928,80 eura a viac.
Výška dôchodku/dôchodkov13. dôchodok v roku 2022 (júl)
234,42 € a menej300 €
300 €276,39 €
350 €258,39 €
400 €240,39 €
450 €222,39 €
500 €204,39 €
550 €186,39 €
600 €168,39 €
650 €150,39 €
700 €132,39 €
750 €114,39 €
800 €96,39 €
850 €78,39 €
900 €50,39 €
928,80 € a viac50 €
Poznámka: Výpočet redakcie Finsider podľa avizovanej sumy životného minima 234,42 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: