Aktualizované 26. 4. 2024 o 16:25 o stanovisko spoločnosti Swiss Life Secect Slovensko (v závere článku)

Maklérskej spoločnosti Swiss Life Select Slovensko hrozí rozkol. Potom, ako z firmy odišli dvaja územní riaditelia a spoločnosť zmenila kariérny plán, ju môžu podľa informáciu portálu Finsider opustiť desiatky agentov.

Swiss Life má za sebou ťažký rok 2023. Tržby mu klesli o 21 percent na 15,6 milióna eur a zisk padol o 73 percent na 434-tisíc eur. Začiatkom tohto roku navyše približne 200 jej agentov podpísalo výzvu smerom k vedeniu firmy, v ktorej vyjadrili nespokojnosť a žiadali zmeny vo fungovaní spoločnosti.

Roman Gálik, jeden z odchádzajúcich územných riaditeľov, pre Finsider vysvetľuje, že nespokojnosť vo firme v posledných rokoch postupne narastala. Z vedenia firmy podľa neho prichádzali nepopulárne opatrenia a spoločnosť chcela, aby ich územní riaditeľa podporovali. „Oni si predstavujú územných a regionálnych riaditeľov, že majú byť obhajcovia týchto nepopulárnych opatrení,“ vraví R. Gálik.

Bez územných riaditeľov

Problém bol podľa neho napríklad s tým, že vedenie firmy chcelo šetriť na sprostredkovateľoch. Vysvetľuje, že síce rozumie firmám, ktoré sa snažia v čase krízy šetriť, ale väčšinou to môžu robiť len klasické zamestnanecké firmy. Ak klesnú tržby a zisk, je podľa neho jasné, že ani zamestnanci nemôžu dostať bonusy, trináste platy, alebo sa prepustí časť zamestnancov. „Ale podnikatelia, ktorí sú v štrukturálnych firmách, už krízu predsa pocítili. Keď klesne obrat o 20 percent, to znamená, že aj im už klesli obraty o 20 percent a preto menej zarábajú. Firma by preto nemala hľadať ďalšie úspory, príjmy a poplatky na strane sprostredkovateľov,“ hovorí R. Gálik.

U územných riaditeľov sa podľa neho kumulovali všetky podnety od sprostredkovateľov. Začiatkom tohto roku sa preto rozhodli vyjadriť svoju nespokojnosť. Spísali výzvu, ktorú nazvali Charta 24. Pomenovali v nej aktuálne problémy či vyzvali vedenie firmy na spoluprácu. Jej súčasťou boli aj tri konkrétne požiadavky. Sprostredkovatelia chceli zabezpečiť transparentnosť provízií, žiadali zmeny v manažmente firmy, tak aby boli do rozhodovania zapojení aj sprostredkovatelia a požadovali intenzívnejšiu a efektívnejšiu podporu siete, vrátane zlepšenia podmienok a prístupu k odmeňovacím programom.

Krátko potom, ako sa viacerí územní riaditelia stretli s vedením firmy vrátane zástupcu akcionárov zo Švajčiarska a odovzdali Chartu 24, sa firma rozhodla s dvomi z nich ukončiť spoluprácu a územným riaditeľom dala na výber, ako odídu. Okrem R. Gálika z firmy odchádza aj Michal Gajdoš. Firma následne na kongrese predstavila nový kariérny plán, ktorý už pozíciu územných riaditeľov neobsahoval. Podľa R. Gálika niektorým územným riaditeľom ponúkli inú pozíciu.

Nový podriadený finančný agent

R. Gálik a M. Gajdoš sa spojili s Andrejom Sobotom, ktorý zo Swiss Life odišiel v minulom roku a založil firmu MyLife Slovensko. Táto spoločnosť bude pôsobiť ako podriadený finančný agent pod firmou Universal maklérsky dom. MyLife však nebude vystupovať pod značkou Universal, ale pod vlastným menom. Universal dodá tejto firme podporu z ústredia.

R. Gálik vraví, že neuvažovali o tom, že by založili vlastného samostatného finančného agenta. Museli by vybudovať centrálu, spĺňať množstvo regulatórnych požiadaviek a navyše by mohli mať aj problém so zazmluvenením niektorých finančných partnerov. Takto sa podľa neho všetkým takýmto problémom vyhnú. MyLife navyše podľa neho získa autonómnu zmluvu a garanciu kmeňa. „Budeme mať to najlepšie ako podriadený finančný agent aj ako samostatný finančný agent,“ tvrdí R. Gálik.

Spoločnosti Swiss Life teraz hrozí, že do MyLife odídu desiatky jej doterajších agentov. Samotný R. Gálik mal pod sebou približne 160 ľudí vrátane tých, ktorí predtým patrili do územného riaditeľstva A. Sobotu a M. Gajdoš mal pod sebou ďalších 50 ľudí. Spolu sa tieto tri územné riaditeľstvá podieľali na celkovej produkcii Swiss Life približne 40 percentami. A koľkí z ich agentov odídu zo Swiss Life? „Čo sa týka môjho územného riaditeľstva, tak neviem o nikom, kto by tu plánoval dlhodobo zostať. Dupľom po tom, čo viacerým kolegom z preventívnych dôvodov pozastavili provízie, na ktoré mali k 20. 4. 2024 nárok,“ tvrdí R. Gálik.

Vedenie Swiss Life novú štruktúru obhajuje a tvrdí, že pomôže sprostredkovateľom. „Po náročnom roku 2023 prinášame balík opatrení, ktorý je atraktívnou ponukou pre existujúcich aj nových spolupracovníkov. Okrem noviniek v analytickej a obchodnej podpore a príležitostiach pre osobnostný rozvoj obchodníkov, prinášame revolučné zmeny kariéry, ktoré výrazne navyšujú príjem všetkým aktívnym obchodníkom a manažérom a otvárajú obrovský priestor na nábory. A to všetko pri zachovaní širokých benefitných programov, na ktoré sú sprostredkovatelia Swiss Life Select Slovensko zvyknutí. Zmena je krokom k transparentnosti a efektívnejšiemu riadeniu firmy. Chceme počúvať ľudí priamo z terénu a spolu tvoriť budúcnosť finančného sprostredkovania na Slovensku,“ uviedol pre Finsider generálny riaditeľ Swiss Life Select Slovensko František Dragúň.

Hrozí Swiss Life štiepenie? S dvomi územnými riaditeľmi môžu odísť desiatky sprostredkovateľov
Roman Gálik (Foto: MyLife Slovensko)

Swiss Life tu chce pôsobiť dlhodobo

F. Dragúň priamo neodpovedal na otázku, prečo odchádzajú regionálni riaditelia a či s nimi odídu aj ďalší ľudia. „V novej kariére dávame najväčší dôraz na stredný manažment a najlepších obchodníkov. Rozväzujeme ruky manažérom, aby sa plne venovali vedeniu ľudí. A najlepším sprostredkovateľom dávame priestor ďalšieho kariérneho rastu,“ povedal.

Švajčiarsky finančný holding Swiss Life má podľa neho rating medzinárodnej agentúry S&P na úrovni A- so stabilným výhľadom. Jeho akcie sa obchodujú na švajčiarskej burze a sú súčasťou indexu švajčiarskej burzy, ako aj svetového MSCI World Indexu. „Na slovenský trh spoločnosť vstúpila ako strategický investor a chce tu pôsobiť dlhodobo. Pre sprostredkovateľov tak predstavuje finančne stabilného partnera s viac ako 165-ročnou tradíciou,“ tvrdí F. Dragúň.

Aj keď je pravdepodobné, že napokon neodídu všetci sprostredkovatelia zo štruktúr končiacich riaditeľov, v minulosti v podobných situáciách často zo štrukturálnych firiem odišlo viac ako 50 percent dotknutých agentov. Štrukturálne firmy totiž fungujú na osobných väzbách. Sprostredkovatelia si zháňajú ďalších ľudí, ktorí budú vykonávať túto prácu a zároveň budú v štruktúre pod nimi. Človek, ktorý je na vrchole tejto štruktúry, má tak väzby so všetkými ľuďmi, ktorí sú pod ním. Pretože ich buď osobne pre firmu získal, alebo ich získali ľudia, ktorých on do firmy priviedol.

Podobný rozkol už Swiss Life zažil ešte pod starým menom Fincentrum. V roku 2016 z firmy odišiel vtedajší riaditeľ Milan Repka. Spolu s ním odišlo množstvo ľudí, ktorí založili Brokeriu. Tá je dnes podľa výšky obratu i podľa počtu agentov už väčšia ako Swiss Life.

Čo kritizovali sprostredkovatelia v Charte 24?

Odklon od transparentnosti provízií: Zmeny v maržiach a podmienkach, ktoré boli stanovené a podpísané zástupcami siete a vedenia spoločnosti v dohode z roku 2016 v Žiline, nie sú dodržané, čo vedie k zníženiu dôvery a motivácie medzi sprostredkovateľmi.

Odklon od tradície a podmienok trhu: V súčasnosti je rozhodovanie a riadenie spoločnosti centralizované v rukách malého počtu zamestnancov vrátane CEO. Toto viedlo k rozhodnutiam, ktoré neodrážajú realitu trhu a potreby sprostredkovateľov. Súčasné zameranie sa na krátkodobé zisky namiesto dlhodobej udržateľnosti poškodzuje potenciál firmy.

Zmeny v podpore a motivácii siete: Sprostredkovatelia zaznamenali zníženie podpory a motivácie zo strany spoločnosti. Konkrétne, súťaže a odmeňovacie programy, ktoré boli v minulosti efektívnym nástrojom na podporu výkonu, sú dnes podhodnocované, prepodmienkované a pre mnohých nedosiahnuteľné. To má negatívny vplyv na morálku siete a jej celkovú produktivitu.

Zisk vs. dlhodobá stratégia: Dnes spoločnosti často váhajú, či si vyberú stratégiu dosahovania vyššieho zisku alebo  stratégiu dlhodobej udržateľnosti. Tento rozpor sa prejavuje aj v našich rozhodnutiach, ktoré obmedzujú rast a rozvoj siete, a tým aj celkovej spoločnosti. Tieto problémy sú symptómami priepasti v komunikácii medzi vedením a sprostredkovateľmi. Na ich prekonanie je potrebné opätovné nadviazanie spolupráce a dialógu, založeného na vzájomnej dôvere a záväzku voči spoločným cieľom.

Zdroj: Charta 24

Reakcia spoločnosti Swiss Life Select Slovensko

Spoločnosti Swiss Life Select Slovensko nehrozí štiepenie. Ide o prirodzený proces odchodu niektorých spolupracovníkov, ktorý bolo možné očakávať a pre spoločnosť ako takú neznamená nič zásadné. Väčšina našich sprostredkovateľov ho, naopak, privítala. Skúsenosť v Swiss Life Select totiž jasne ukazuje, že po odchode ľudí, ktorí nerobia dobré meno svojej profesii, sa spoločnosti aj sprostredkovateľom darí viac ako predtým. Po príklad netreba chodiť ďaleko: v našej sesterskej firme Swiss Life Select v Rakúsku odišli po vstupe švajčiarskeho akcionára takíto poradcovia a dnes sú kolegovia u nášho západného suseda jednotkou na trhu a benchmarkom kvality pre ostatných.

Pre švajčiarsku spoločnosť Swiss Life pracuje približne 17-tisíc nezávislých finančných sprostredkovateľov po celom svete. Od každého z nich firma vyžaduje taký štandard poskytovaných služieb, ktorý je hodný spoločnosti so 165-ročnou tradíciou – tak, aby každý z jej štyroch miliónov klientov dostal rovnakú kvalitu servisu na pobočke v Bratislave ako napríklad v Zürichu, Berlíne, Londýne či Hongkongu. S tým súvisí nielen dôraz na dodržiavanie všetkých zákonov a pravidiel dlhodobej starostlivosti o klientov, ale aj implementácia prísnych etických noriem, ktoré môžu ísť nad rámec toho, na čo sú sprostredkovatelia na Slovensku zvyknutí. Takéto opatrenia budú vždy nepopulárne u ľudí, ktorí majú problém pracovať podľa pravidiel a správať sa eticky, pretože to vnímajú ako obmedzenie v ich podnikaní. A keďže sa dlhodobo nevedia stotožniť s týmto nastavením, je prirodzené, že v určitom čase firmu opustia.

Proces odchodu ľudí, ktorí ho dnes medializujú, v skutočnosti začal už v roku 2022. Ako sa v týchto dňoch ukazuje, vystupňoval sa vlani – len skryte cez rôzne zdanlivo neprepojené subjekty. Keďže si potrebovali uľahčiť exit a získať na svoju stranu čo najviac ľudí, rozdúchavali celé mesiace v obchodnej sieti nezmyselné vášne a vytvárali atmosféru nedôvery voči centrále spoločnosti.

Pri práci s klientmi aj rozvoji siete sprostredkovateľov nám vždy záležalo viac na kvalite ako na kvantite. A tak to zostane aj do budúcnosti. Švajčiarsky akcionár za nami plne stojí, na našom strategickom partnerstve nehodlá nič meniť. Naďalej budeme rozvíjať spoluprácu s kolegami, ktorí zdieľajú naše hodnoty a sú zárukou aj pre budúcnosť, že značku Swiss Life Select budú klienti aj trh vnímať pozitívne. Vieme, že na trhu je dostatok solídnych sprostredkovateľov, ktorí majú rovnaké hodnotové nastavenie. Ak hľadajú stabilitu, férové podmienky odmeňovania a kariéru s budúcnosťou, tak sú pre nich naše dvere otvorené.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: