Do projektu ministerstva práce, v rámci ktorého bude firmám preplácať cenu práce pri zamestnaní mladého človeka, sa zatiaľ prihlásilo 137 zamestnávateľov. Vytvoriť by mali 179 pracovných miest, na ktoré štát poskytne takmer 1,2 milióna eur. Projekt bude trvať do konca tohto roka a štát na to vyčlenil 13 miliónov eur.


Projekt je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce minimálne dva mesiace a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako šesť mesiacov. V rámci projektu sa poskytuje finančný príspevok zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu týchto uchádzačov. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú.

Finančný príspevok sa poskytuje jednorazovo na obdobie najviac šesť mesiacov. Ďalších šesť mesiacov je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto bez príspevku. Mesačný príspevok zamestnávateľovi na jedno vytvorené pracovné miesto a jeden mesiac je vo výške 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca. Najviac vo výške 1 318,53 eura mesačne. Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka je 7 911,20 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: