Keď niekto požiadal o predčasný dôchodok a počas obdobia, kedy čaká na jeho priznanie poberá dávku v nezamestnanosti, zo spätne priznanej sumy penzie sa mu odpočíta vyplatená podpora v nezamestnanosti.


Sociálna poisťovňa priznaný predčasný dôchodok takzvane započíta s vyplatenou dávkou. „Pri týchto dávkach nie je podľa legislatívy možný súbeh. Teda nie je možné, aby sme klientom v rovnakom období vyplácali oba typy týchto dávok,“ tvrdí hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Ľudia, ktorí čakajú na priznanie predčasného dôchodku, totiž nemôžu pracovať, ale zároveň musia byť zdravotne poistení. Preto sa po žiadosti prihlasujú na úrad práce a poberajú dávku v nezamestnanosti. To im na jednej strane môže pomôcť finančne prečkať obdobie, kedy čakajú na priznanie penzie. Na druhej strane budú až dovtedy poistencami štátu. Nemusia tak platiť zdravotné poistenie z vlastných peňazí.