Nezamestnanosť na začiatku tohto roka dosiahla 6,4 percenta

Nezamestnanosť na začiatku tohto roka dosiahla 6,4 percenta

Miera nezamestnanosti na Slovensku v prvom štvrťroku 2022 oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesla o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 6,4 percenta. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Bez práce bolo v tomto období takmer 175- tisíc ľudí. Počet...

Nezamestnanosť dosiahla vo februári úroveň 6,86 percenta

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári úroveň 6,86 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). Pri medzimesačnom porovnaní klesla o desatinu percentuálneho bodu. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie...