Kalkulačka: Výpočet renty

Chcete vedieť, akú sumu pravidelne investovať a ako dlho, aby ste dostávali dôchodkovú rentu podľa svojich predstáv? Ideálne nastavené sporenie na dôchodok si vypočítate na kalkulačke portálu Finsider. Do kalkulačky sa nič nezadáva, používateľ si len podľa seba nastaví parametre použitím posuvníka pri položkách. Sumy, percentá či roky majú aj maximálne hranice.

Musí nastaviť, akú mesačnú dôchodkovú rentu chce dostávať a koľko rokov, aký je očakávaný percentuálny výnos investovania, koľko peňazí vloží na začiatku a ako dlho chce pravidelne investovať. Kalkulačka potom používateľovi ukáže, koľko peňazí musí mesačne investovať a akú čiastku musí nasporiť, aby získal požadovanú mesačnú rentu.

Sporenie na dôchodok – renta

Pre požadovanú mesačnú rentu
bude potrebné nasporiť
Koľko peňazí musím mesačne sporiť:

Sporenie na dôchodok je najčastejší spôsob získania takzvanej renty. Inak povedané, ľudia pravidelne investujú, aby v dôchodkovom veku pravidelný príjem, vďaka ktorému sa v penzii nezníži ich životný štandard. Renta tak predstavuje pravidelný zárobok, na ktorý človek nemusí pracovať. Na rentu zarábajú jeho investované peniaze prostredníctvom výnosov. Za druh renty sa ale môžu čiastočne považovať aj dôchodky zo Sociálnej poisťovne.

Investovanie a sporenie na dôchodok

Existuje množstvo spôsobov, ako si v dôchodkovom veku zabezpečiť pravidelný mesačný príjem. Sporenie na dôchodok by ale malo mať investičnú podobu. Ide napríklad o druhý a tretí dôchodkový pilier. Ľudia ale môžu siahnuť aj po iných produktoch, ide napríklad o investovanie do dlhopisov, dividendových akcií, ale aj nehnuteľností. To, aký investičný nástroj si budúci penzista vyberie, záleží napríklad aj od jeho finančných možností, dĺžky obdobia investovania či očakávaného výsledku.

Sporenie na dôchodok
Ideálne nastavené sporenie na dôchodok si vypočítate na kalkulačke portálu Finsider. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Čo je to II. dôchodkový pilier (sporenie na dôchodok):

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný, respektíve takzvaný druhý pilier dôchodkového systému. Výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Aj keď je vstup do druhého piliera pre osoby mladšie ako 35 rokov dobrovoľný, po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné a spolu s prvým pilierom tvorí základný systém dôchodkového zabezpečenia. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).

Ak vstúpite do druhého piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 percent sa rozdelia na dve časti. Prvá, vždy väčšia ide do Sociálnej poisťovne, druhá putuje ako príspevok do jedného z alebo viacerých fondov druhého piliera, kde sa zhodnocuje. Sporenie na dôchodok je tak v tomto prípade povinné a peniaze sa automaticky sťahujú z mesačných odvodov. Ľudia ale môžu do druhého piliera posielať aj dobrovoľné príspevky v ľubovoľnej výške.

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v druhom pilieri tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Čo je to III. dôchodkový pilier (sporenie na dôchodok):

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, takzvaný tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia rizikových prác 3. alebo 4. kategórie. Ľudia môžu do tretieho piliera vstúpiť kedykoľvek, ale pre zamestnanca s rizikovým povolaním je povinný.

Ak sa niekto rozhodne pre sporenie v treťom pilieri, musí s vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť účastnícku zmluvu. V sporiacej fáze platia účastníci, prípadne aj zamestnávatelia za svojich zamestnancov, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré môžu účastníci investovať v jednom alebo viacerých príspevkových fondoch vybranej správcovskej spoločnosti. Prestup medzi jednotlivým fondmi v rámci jednej spoločnosti pritom nie je spoplatnený.

Za zamestnancov s rizikovým povolaním, ktorí majú uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ. Zamestnanec počas obdobia vykonávania týchto prác príspevky môže, ale nemusí platiť. Ostatní zamestnanci si ako účastníci doplnkového dôchodkového sporenia platia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sami. Za týchto zamestnancov môže príspevky platiť aj ich zamestnávateľ, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu. Pre zamestnávateľa je to vtedy dobrovoľné.