Výpočet stravného na služobnej ceste v roku 2024

Chcete vedieť, koľko peňazí na jedlo dostanete na tuzemskej pracovnej ceste? Odpoveď vám môže dať kalkulačka stravného na služobnej ceste, ktorú pripravil ekonomický portál Finsider.sk. Do kalkulačky je potrebné zadať dátum a čas začiatku a konca pracovnej cesty. Rovnako je dôležité vyznačiť, či mal zamestnanec na pracovnej ceste bezplatne poskytnuté raňajky, obed či večeru. V takom prípade sa totiž stravné kráti. Kalkulačka stravného potom vypočíta sumu, na ktorú má zamestnanec pri pracovnej ceste nárok.


Stravné Kalkulačka

Stravné

Výsledky:


Kalkulačka stravného hlavne pre zamestnancov

Výška stravného sa týka takmer všetkých zamestnancov. Každý z nich má totiž nárok na preplatenie jedla počas služobnej cesty. Slovenská legislatíva pritom upravuje, aká je výška náhrady podľa jej trvania. Pri tuzemskej pracovnej ceste majú ľudia nárok na stravné len v prípade, že trvá aspoň päť hodín a dlhšie. Samotná výška stravného je rozdelená do troch časových skupín. Začína sa na päť až 12 hodín, pokračuje nad 12 až 18 hodín a končí nad 18 hodín trvania pracovnej cesty. Stravné sa počíta za každý kalendárny deň samostatne.

Čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na:

  • 5 až 12 hodín,
  • nad 12 hodín až 18 hodín,
  • nad 18 hodín.

Ak ale zamestnávateľ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako päť hodín, neumožní zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do sumy stravného ustanovenej pre časové pásmo päť až 12 hodín alebo zabezpečiť bezplatné stravovanie. Jednotlivé sumy stravného pre časové pásma ustanoví vždy opatrenie ministerstva práce. Podľa zákona musí ministerstvo práce zvýšiť stravné, ak ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračných zariadeniach vzrastú o viac ako päť percent.

Zamestnávateľ môže zamestnancom sumy stravného aj krátiť, ak je im na služobnej ceste poskytnutá strava zadarmo. Za raňajky sa stravné kráti o 25 percent, za obed o 40 a za večeru o 35 percent. Stravné sa kráti podľa druhu jedla vždy zo sumy stravného pri ceste nad 18 hodín. Rovnako platí, že po dobu prerušenia pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny zamestnanca alebo po dobu dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca, mu stravné nepatrí.

kalkulačka stravného
Koľko peňazí na jedlo dostanete? Odpoveď vám môže dať kalkulačka stravného (Ilustračné foto: Depositphotos/kalkulačka stravného)

Sumy stravného v roku 2024 (kalkulačka stravného)

Tuzemské stravné pri pracovnej ceste, ktorá trvá od päť do 12 hodín, sa od októbra 2023 zvýšilo zo sumy 7,30 eura na 7,80 eura. Pri služobnej ceste od 12 do 18 hodín sa suma stravného zvyšovala z pôvodných 10,90 eura na 11,60 eura. Pri pracovnej ceste nad 18 hodín budú ľudia na stravu dostávať namiesto 16,40 eura na stravu 17,40 eura.

Zároveň vzrastie aj minimálna hodnota stravných lístkov. Tvorí ju 75 percent výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín, minimálna výška pre stravné lístky tak stúpne zo sumy 5,48 eura na 5,85 eura. Najvyšší možný príspevok na stravovanie stúpne zo sumy 4,02 eura na 4,29 eura. Túto sumu si môžu za každý deň počítať aj podnikatelia.

Klasické stravné ale nie je naviazané na stravné pri zahraničnej ceste. Vtedy sa počíta podľa základnej sadzby, ktorá je takmer pri každej krajine odlišná. Okrem toho sa mení podľa trvania cesty. Do šesť hodín je stravné na úrovni 25 percent zo základnej sadzby stravného, nad šesť až 12 hodín je to 50 percent a nad 12 hodín je stravné v celkovej výške základnej sadzby krajiny.

Čas/stravné lístkyStravné od 1. júna 2023Stravné od 1. októbra 2023
5 až 12 hodín7,30 €7,80 €
12 až 18 hodín10,90 €11,60 €
nad 18 hodín16,40 €17,40 €
Stravné lístky – minimálna hodnota5,48 €5,85 €
Maximálny príspevok na stravovanie4 €4,29 €
Minimálny príspevok na stravovanie55 % z ceny jedla55 % z ceny jedla
Stravné pre živnostníka4 €/deň4,29 €/deň
Zdroj: Slov-lex.sk (kalkulačka stravného)