Kalkulačka: Ako poplatky ovplyvnia hodnotu vašej investície

Poplatky pri investovaní musí platiť každý, kto sa rozhodol zhodnocovať svoje peniaze. Tieto poplatky majú následne vplyv na to, koľko peňazí budeme mať na konci na svojom účte. Aj keď sa zdá, že poplatky, ktoré platíme za investovanie, sú nízke, keďže sa pohybujú v nízkych jednotkách percent, v skutočnosti môžu hodnotu investície znížiť o tisíce eur. Portál Finsider preto pripravil kalkulačku, ktorá vypočíta, aký vplyv majú poplatky pri investovaní na zhodnotenie peňazí.

Kalkulačka poplatkov pri investovaní

Kalkulačka poplatkov pri investovaní

Ako funguje kalkulačka na poplatky pri investovaní

Do kalkulačky je potrebné zadať výšku prvotnej investície, výšku pravidelnej mesačnej investície, priemerné ročné zhodnotenie, počet rokov investovania a výšku poplatkov. V prípade, že chcete niektoré pole vynechať, je potrebné doň vypísať nulu - žiadne políčko nemôže zostať prázdne. Kalkulačka nemá za cieľ presne vyrátať, koľko zaplatíme na poplatkoch, keďže každá spoločnosť si môže účtovať poplatky iným spôsobom, ale úlohou tejto kalkulačky je ilustrovať vplyv poplatkov na výšku našej investície.

Kalkulačka počíta s tromi druhmi poplatkov pri investovaní. Ide o vstupný poplatok, výstupný poplatok a a manažérsky poplatok. Okrem toho existujú aj poplatky na úrovni fondu, ktorý si správca účtuje za svoju činnosť. O tento poplatok už býva znížený výnos fondu. Ak napríklad fond deklaruje, že za posledný rok zarobil 6 %, ide už o číslo, ktoré je očistené o tento poplatok.

Poplatky môžu výrazne ovplyvniť celkovú návratnosť investície. Dobre informovaný investor by mal vždy dôkladne preštudovať poplatkovú štruktúru a zvážiť jej dopad na jeho investičné ciele a stratégie. Investovanie je dlhodobý záväzok, a správne porozumenie a manažment poplatkov môže výrazne prispieť k úspechu investičných aktivít.

kalkulačka na poplatky pri investovaní
Kalkulačka na poplatky pri investovaní vypočíta, ako sa bude vyvíjať hodnota investície v závislosti od výšky poplatkov (Ilustrácia: DALL-E)

Vstupný poplatok znižuje investovanú sumu

Vstupný poplatok sa platí pri investícii do fondu. Je uvádzaný v percentách. Ak je napríklad vstupný poplatok na úrovni dvoch percent a my investujeme 10-tisíc eur, znamená to, že na tomto poplatku zaplatíme 200 eur. O túto sumu následne menej investujeme, to znamená, že do fondu príde v tomto prípade len 9 800 eur.

V prípade pravidelnej investície existujú dve možnosti, akým spôsobom sa platí vstupný poplatok. Buď sa zaplatí vopred, alebo sa platí priebežne. Ak sa tento poplatok platí na začiatku, vyráta sa z cieľovej sumy, ktorú si klient zvolí. Investor tak v prvých mesiacoch, keď posiela peniaze do fondu, v skutočnosti neinvestuje, ale spláca tento poplatok. Napríklad, ak niekto chce investovať 50 eur mesačne a zvolí si cieľovú sumu 20-tisíc eur, musí v prípade dvojpercentného vstupného poplatku zaplatiť 400 eur. Ak tento poplatok nezaplatí jednorazovo vopred, bude prvých osem mesiacov len splácať poplatok a až potom začne reálne investovať.

Kalkulačka na poplatky pri investovaní počíta v prípade vstupného poplatku s jeho priebežným platením. To znamená, že investor zaplatí dané percento vždy z každej svojej platby. Ak niekto investuje 50 eur mesačne, v prípade dvojpercentného vstupného poplatku mu z toho správca strhne vždy jedno euro. Zvyšných 49 eur pôjde do fondu.

Manažérsky poplatok sa platí každý rok

Výstupný poplatok funguje podobne ako vstupný, ale platí sa vtedy, keď predávame svoju investíciu. Takisto je uvedený v percentách. Ak napríklad máme vo fonde 15-tisíc eur, ktoré chceme vybrať, v prípade dvojpercentného výstupného poplatku zaplatíme 300 eur.

Viaceré fondy majú v cenníku uvedené, že ak investor nechá svoje peniaze zainvestované stanovený čas, nebude musieť platiť výstupný poplatok. Ide väčšinou o tri alebo päť rokov. Toto oslobodenie od poplatkov ho tak motivuje, aby dodržal stanovený investičný horizont.

Manažérsky poplatok je pre investora najdôležitejší poplatok. Takisto je vyjadrený v percentách, ale platí sa každý rok z aktuálnej hodnoty investičného účtu. Čím viac peňazí máme zainvestovaných, tým je tento poplatok vyšší.

Kalkulačka na poplatky pri investovaní ukazuje nielen to, koľko zaplatíme celkovo na poplatkoch, ale zobrazí nám aj sumu, ktorú by sme na konci mali, ak by sme žiadne poplatky neplatili. Tá ukazuje, že poplatky pri investovaní nás oberajú aj o výnos. Ak napríklad zainvestujeme 10-tisíc eur, tak pri 5-percentnom ročnom zhodnotení, budeme mať za desať rokov sumu 14 436,80 eura. To za predpokladu, že budeme platiť 2-percentný vstupný poplatok a jednopercentný manažérsky poplatok. Na poplatkoch síce zaplatíme 1 373,87 eura, no na svojom účte budeme mať až o 1 852,15 eura menej, ako keby sme poplatky pri investovaní neplatili. Je to spôsobené práve tým, že ak zaplatíme poplatok, tieto peniaze sa nám už nebudú zhodnocovať.

Kalkulačka: Ako poplatky ovplyvnia hodnotu vašej investície
Pozn.: Graf ukazuje, ako sa bude líšiť hodnota jednorazovej investície vo výške 10-tisíc eur na 20 rokov s priemerným ročným výnosom 5 % v závislosti od výšky ročného manažérskeho poplatku. Vstupný aj výstupný poplatok je nulový. Zdroj: Kalkulačka na poplatky pri investovaní