Výpočet odvodov živnostníka v roku 2024

Aké odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne bude platiť živnostník? Odpoveď mu môže dať kalkulačka odvodov portálu Finsider. Do kalkulačky stačí zadať celkové sumy príjmov, výdavkov a zaplatených odvodov na zdravotné a sociálne poistenie za rok 2022. Kalkulačka odvodov potom vypočíta, aké sociálne a zdravotné odvody bude platiť živnostník v roku 2024 na základe svojho príjmu.

Odvody Kalkulačka

Kalkulačka odvodov

Výsledky:

Preddavky na zdravotné poistenie:

Odvody na sociálne poistenie:

Pozn.: Živnostníci, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, platia polovičné odvody do Sociálnej poisťovne.

Živnostníkom sa môžu meniť odvody do Sociálnej poisťovne dvakrát ročne podľa toho, koľko zarobili. Ak si chcú vypočítať výšku odvodov do Sociálnej poisťovne, ktoré budú platiť od januára do júna, zadávajú preto svoj príjem spred dvoch rokov. Od júla zase rozhoduje príjem z predchádzajúceho roku. Kto si počíta výšku odvodov v druhej polovici roka, mal by preto zadať do kalkulačky svoj minuloročný príjem.

Preddavky na zdravotné poistenie sa platia po celý rok v rovnakej výške. Kalkulačka odvodov preto vypočíta výšku preddavkov na základe príjmu živnostníka spred dvoch rokov. Takže pri výpočte odvodov na zdravotné poistenie je treba počas celého roku zadávať príjem spred dvoch rokov.

Kalkulačka odvodov
Kalkulačka odvodov vypočíta preddavky na sociálne a zdravotné poistenie (Ilustračné foto: Freepik)

Ako sa počíta vymeriavací základ:

Vymeriavací základ podľa príjmu sa počíta sčítaním čiastkového základu dane živnostníka a zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov za predchádzajúci rok. Ich súčet sa potom delí stanoveným koeficientom 1,486 a následný výsledok sa ešte delí číslom 12, teda počtom kalendárnych mesiacov v roku. Keď niekto nepodnikal celý rok, výsledok sa delí počtom mesiacov otvorenej živnosti.

Výsledkom výpočtu je potom vymeriavací základ živnostníka podľa jeho príjmu. Ak je nižší ako minimálny vymeriavací základ stanovený zákonom, živnostník platí len minimálne odvody. Ak je vymeriavací základ podľa príjmu vyšší ako minimálny, platí odvody podľa svojho zárobku. V oboch prípadoch sa odvody počítajú percentuálnou sadzbou pri danom poistení z vymeriavacieho základu.

Kalkulačka odvodov v príklade:

  • Živnostník podnikal celý rok a jeho čiastkový základ dane je 18-tisíc eur.
  • Za zdravotné poistenie a sociálne poistenie zaplatil celkovo 3 205,08 eura.
  • Mesačný vymeriavací základ = 18 000 + 3 205,08 = 21 205,08 / 1,486 = 14 269,91 / 12 = 1 189,16 eura
  • Sociálne odvody podľa príjmu: 394,21 eura mesačne (33,15 %)
  • Zdravotné odvody podľa príjmu: 178,37 eura mesačne (15 %)
  • Zdravotné odvody podľa príjmu pri ŤZP: 89,19 eura mesačne (7 %)

Sadzby pre odvody živnostníka:

V rámci sociálnych odvodov platí živnostník sadzbu 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na dôchodkové starobné poistenie, šesť percent ide na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 percenta putuje do rezervného fondu.

Sadzba mesačných platieb do zdravotnej poisťovne je pre živnostníka na úrovni 15 percent z vymeriavacieho základu. Pri ľuďoch so zdravotným postihnutím je sadzba polovičná, teda 7,5 percenta.

kalkulačka odvodov
Kalkulačka odvodov vypočíta výšku odvodov na základe príjmu živnostníka (Ilustrácia: DALL-E)

Minimálny a maximálny vymeriavací základ:

Minimálny vymeriavací základ je na úrovni polovice priemernej mzdy v krajine spred dvoch rokov. Priemerná mzda za rok 2022 dosiahla úroveň 1 304 eur mesačne. Automaticky tak spolu s ňou vzrástol aj minimálny vymeriavací základ z pôvodných 605,50 eura na 652 eur mesačne.

Spolu s minimálnym vymeriavacím základom stúpne aj maximálny. Ten platí len pri sociálnom poistení, pri zdravotných odvodoch bol pre živnostníkov v minulosti zrušený. Maximálny vymeriavací základ je v podstate hranica mesačného zárobku na platenie poistného.

Od januára stúpol z pôvodných 8 477 eur na 9128 eur mesačne. Počíta sa ako sedemnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Zo zárobkov nad touto hranicou sa už sociálne poistenie neplatí a sú oslobodené od povinných odvodov. Kalkulačka odvodov zohľadňuje minimálny ako aj maximálny vymeriavací základ.

Minimálne odvody v roku 2024:

Minimálne preddavky na zdravotné poistenie od januára vzrástli z pôvodných 84,77 eura na 97,80 eura mesačne. Živnostníci so zdravotným postihnutím už nebudú platiť 42,39 eura, ale 48,90 eura mesačne. Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne od januára tohto roka roka stúpli z pôvodných 200,72 eura na 216,13 eura mesačne.

RokMinimálne sociálne odvody (€)Minimálne zdravotné odvody (€)Minimálne odvody spolu (€)
2023200,7284,77 (42,39)285,49
2024216,1397,80 (48,90)313,93
Zvýšia sa o:15,4113,03 (6,515)28,44
Výpočet: Finsider (kalkulačka odvodov)