Poisťovne na Slovensku a zahraničné pobočky 2024

Poisťovňa a zaisťovňa sa zaraďujú medzi finančné inštitúcie. Poisťovne na Slovensku sa venujú poisteniu voči rizikám, výplate poistného plnenia, zábrannej činnosti a investičnej činnosti. Hlavnou úlohou je poskytovať klientom krytie v prípade prípadných životných situácií. Tie sú definované aj v zmluvných podmienkach medzi klientom a poisťovňou.

Ľudia si môžu poistiť život, zdravie, úraz, invaliditu, majetok alebo zodpovednosť za škodu, či finančné straty. Poisťovňa sa v zmluve zaväzuje, že v prípade poistnej udalosti vyplatí klientovi vopred dohodnutú sumu alebo sumu podľa podmienok. Aj ten musí dodržať zmluvné podmienky a počítať s výlukami z poistenia, na ktoré sa poistka nevzťahuje.

Poisťovne na Slovensku
Poisťovne na Slovensku (Ilustračné foto: Freepik/poisťovne na Slovensku)

Biznis plán poisťovne sa zameriava na výber poistného. Musia však vytvárať aj povinné fondy ako napríklad základný rezervný fond, fond zábrany škôd, fond rezerv poistného a devízový rezervný fond. V prípade poistnej udalosti sa potom náklady na poistné plnenie pre klientov so škodami rozložia na všetkých poistených.

Pozrite si zoznam poisťovní na Slovensku, pobočky poisťovní z iného členského štátu či zaisťovní. Okrem toho si môžete pozrieť zoznam bánk na Slovensku, zoznam zahraničných bánk, aké produkty predávajú banky, konštantné symboly či ako zistiť IBAN tvar bankového účtu. Jednotlivé sekcie otvoríte po kliknutí na príslušné tlačidlo.