Hypotekárna kalkulačka: Koľko zaplatíte banke za úver v roku 2024

Aká bude splátka vašej hypotéky? Hypotekárna kalkulačka portálu Finsider vypočíta výšku splátky, ako aj to, koľko banke celkovo zaplatíte a o koľko svoj úver na úrokoch preplatíte. Potrebné je zadať len požadovanú výšku úveru, úrokovú sadzbu a ako dlho budete úver splácať.

Hypotekárna kalkulačka

Hypotekárna kalkulačka

Hypotekárna kalkulačku vám napovie, či si môžete dovoliť úver alebo nie. Keďže hypotéka predstavuje dlhodobý záväzok, banky sú nútené prísne posudzovať príjem dlžníka. Národná banka Slovenska stanovila presné pravidlá, na základe ktorých banky určia, či môžete dostať úver alebo nie.

Jedným z takýchto pravidiel je, že splátky všetkých úverov by nemali presiahnuť 60 percent z čistého príjmu žiadateľa, z ktorého sa najprv odpočítalo životné minimum. To môže obmedziť predovšetkým ľudí s nízkym zárobkom, ktorí si chcú požičať vysokú sumu. Pri hypotékach navyše z tohto pravidla nemôžu banky dávať žiadateľom žiadne výnimky.

Výpočet mesačnej splátky úveru rozhodne, či dostanete hypotéku

Riešením takéhoto problému môžu byť predĺženie splatnosti hypotéky. Ak úver budete splácať dlhšie, výška mesačnej splátky sa zníži. To znamená, že pri dlhšej splatnosti je možné získať vyšší úver, ako keď si niekto zvolí kratšiu splatnosti. Vďaka predĺženiu splatnosti úveru sa tak žiadateľ ľahšie zmestí do stanoveného limitu.

Banky na Slovensku pritom štandardne poskytujú hypotéky s maximálnou splatnosťou 30 rokov. Len na výnimky si pritom môže klient zobrať aj úver s dlhšou splatnosťou. Národná banka Slovenska už upozorňovala, že banky často dávajú klientom úvery, ktoré budú splácať aj po odchode na dôchodok, nezriedka aj vo veku 70 rokov. Kto si zoberie úver s takto dlhou splatnosťou, riskuje, že v prípade problémov so splácaním úveru si nebude môcť nijako znížiť svoju mesačnú splátku. Predĺženie splatnosti hypotéky je totiž jednou z možností, ako si znížiť výšku mesačnej splátky v čase, keď nám klesne príjem.

Ďalšie kritérium pri posudzovaní žiadosti o hypotéku hovorí, že celková zadlženosť klienta by nemala presiahnuť 8-násobok jeho čistého ročného príjmu. Do toho sa počítajú všetky úvery, ktoré žiadateľ už spláca, započítavajú sa aj kreditné karty či povolené prečerpanie na účte. Banky môžu z tohto pravidla udeliť výnimku len piatim percentám klientom. Ďalších päť percent je vyhradených pre mladých ľudí do 35 rokov. Tým môžu požičať maximálne 9-násobok ich čistého ročného príjmu.

To znamená, že ak žiadateľova čistá priemerná mzda dosahuje tisíc eur, banka mu môže požičať maximálne 96-tisíc eur. V prípade, že pôjde o mladého žiadateľa do 35 rokov, maximálna výška hypotéky môže dosiahnuť 108-tisíc eur. Ak o úver žiadajú viacerí ľudia, berie sa do úvahy ich spoločný príjem. Ak dosahuje napríklad 2 000 eur, maximálna výška úveru môže byť 192-tisíc eur, respektíve 216-tisíc eur, ak o hypotéku žiadajú ľudia do 35 rokov.

hypotekárna kalkulačka
Hypotekárna kalkulačka vypočíta výšku mesačnej splátky hypotéky (Ilustračné foto: Unsplash)

Hypotekárna kalkulačka vypočíta, o koľko úver preplatíte

Dôležitý údaj pri výbere hypotéky je, koľko banke celkovo zaplatíte za úver. Hypotekárna kalkulačka vyráta nielen to, aké sú celkové náklady na hypotéku počas celej doby splatnosti, ale vypočíta aj to, koľko banke zaplatíte na úrokoch. Tento údaj vychádza z predpokladu, že sa výška úrokovej sadzby nezmení počas celej doby splatnosti úveru. Vopred totiž nemožno vedieť, ako sa po skončení fixácie zmení úroková sadzba. Hypotekárna kalkulačka tak pracuje s tým, že tieto podmienky sa nezmenia. Po každej zmene fixácie si možno znovu prerátať, aká bude nová výška splátky úveru.

Hypotekárna kalkulačka portálu Finsider ráta anuitné splátky úveru. Slovenské banky totiž poskytujú hypotéky s anuitným splácaním. To znamená, že výška splátky hypotéky sa nemení počas celej doby fixácie úrokovej sadzby. Klient tak spláca každý mesiac rovnakú splátku. Táto je vždy zložená zo splátky istiny a z úroku. Splátka istiny predstavuje sumu, o ktorú sa nám znižuje náš dlh voči banke. Na začiatku platí, že výška úroku je vyššia a postupne sa znižuje. Naopak splátka istiny postupne narastá.

Ak si niekto zvolí dlhšiu splatnosť hypotéky, bude síce platiť mesačné splátky, ale aj jeho dlh voči banke bude klesať pomalšie. Hypotekárna kalkulačka umožňuje vypočítať aj to, aká bude celková preplatenosť úveru v závislosti od dĺžky splatnosti. Platí pritom, že čím dlhšie budeme úver splácať, tým viac zaplatíme banke na úrokoch. Úroky sa totiž platia za každý rok, keď máme požičané peniaze. A pri dlhšej splatnosti máme peniaze požičané dlhšie, čo znamená, že za tento úver musíme zaplatiť viac.

Banky v súčasnosti môžu klientovi požičať maximálne 90 percent z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Väčšina ľudí však dostane len 80 percent, vyššie úvery dávajú len na výnimku. Navyše, kto chce požičať viac ako 80 percent z ceny založenej nehnuteľnosti, musí počítať s tým, že mu banka naúčtuje vyšší úrok.

hypotekárna kalkulačka
Dlhšia splatnosť hypotéky znamená, že výška splátky bude nižšia (Ilustrácia: DALL-E)

Aká bude výška mesačnej splátky?

Príklad 1

Výška úveru: 100 000 eur

Úroková sadzba: 4,0 %

Splatnosť úveru: 20 rokov

Výška mesačnej splátky: 605,98 eura

Zdroj: Hypotekárna kalkulačka portálu Finsider

Príklad 2

Výška úveru: 100 000 eur

Úroková sadzba: 4,5 %

Splatnosť úveru: 20 rokov

Výška mesačnej splátky: 632,65 eura

Zdroj: Hypotekárna kalkulačka portálu Finsider

Príklad 3

Výška úveru: 100 000 eur

Úroková sadzba: 5 %

Splatnosť úveru: 20 rokov

Výška mesačnej splátky: 659,96 eura

Zdroj: Hypotekárna kalkulačka portálu Finsider

Príklad 4

Výška úveru: 100 000 eur

Úroková sadzba: 5,5 %

Splatnosť úveru: 20 rokov

Výška mesačnej splátky: 687,89 eura

Zdroj: Hypotekárna kalkulačka portálu Finsider