Ľudia, ktorým sa oplatí požiadať o predčasný dôchodok po 40 rokoch ešte do polovice mája, môžu mať problém s podaním. Zvýšený záujem môže spôsobiť zmena zákona, podľa ktorej sa bude predčasný dôchodok viac krátiť. Okrem toho sa bude postupne predlžovať obdobie rokov, ktoré je na to potrebné odpracovať.


O dôchodok sa žiada v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska, kde sa spíše žiadosť o jeho priznanie. Termín na vybavenie je možné si rezervovať v systéme poisťovne. Žiadateľ si vyberie konkrétnu pobočku podľa trvalého pobytu a systém mu ponúkne presný deň a čas. Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká až odo dňa spísania žiadosti. Ľudia sa tak musia najprv dostať na pobočku poisťovne.

Portál Finsider sa pozrel na voľné termíny, ktoré mu ponúkol rezervačný systém vo všetkých krajských mestách. Napríklad v bratislavských pobočkách sú voľné termíny na rezerváciu až v júni. To isté platí aj pre Trnavu, Nitru, Žilinu, Banskú Bystricu a Košice. V Trenčíne a Prešove sú ešte voľné termíny v apríli aj máji. Okrem toho treba počítať aj so sviatkami 1. a 8. mája, kedy sú pobočky poisťovne zatvorené.

Poisťovňa už v minulosti deklarovala, že rezervačný systém nepredstavuje celú kapacitu pobočiek na spísanie žiadosti. Pobočky a pracoviská môžu ľudí vybaviť aj pri osobnej návšteve bez rezervácie. Ak to nebude v daný deň možné, zamestnanec pobočky ich môže objednať na iný voľný termín.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: