Predčasný starobný dôchodok dostane novú podobu. Po novom sa bude do penzie odchádzať za prísnejších podmienok, ľudia ale získajú aj jednu možnosť navyše. Zmeny prináša novela zákona o sociálnom poistení, ktorú začiatkom októbra schválil parlament. Ide o časť dôchodkovej reformy prvého piliera z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Novela okrem toho zmenila napríklad aj dôchodkový vek a zaviedla takzvaný rodičovský bonus.


Ak bude chcieť niekto po novom odísť do predčasnej penzie, výška jeho dôchodku musí presiahnuť 1,6-násobok sumy životného minima. Doteraz stačilo, aby predčasný starobný dôchodok bol vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Dôchodková reforma tiež počíta so zavedením takzvaného individuálneho dôchodkového veku. Ľudia budú vďaka tomu môcť odísť do predčasnej penzie po 40 rokoch platenia dôchodkového poistenia. Táto zmena je určená najmä pre ľudí, ktorí začali pracovať v mladom veku a pôsobia v manuálne náročných profesiách.

Časť novely zákona, ktorá určuje nové podmienky pre predčasný starobný dôchodok, začne platiť už od začiatku novembra tohto roka. Individuálny dôchodkový vek až od januára budúceho roka. Na to, aby dôchodková reforma nadobudla účinnosť, ju ešte musí podpísať prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Predčasný starobný dôchodok po novom

Odchod do predčasného dôchodku je naviazaný na rast životného minima. V súčasnosti je jednou z podmienkou na získanie predčasného dôchodku, že výška penzie žiadateľa presahuje 1,2-násobok sumy životného minima. Keďže výška životného minima je od júla tohto roka na úrovni 234,42 eura mesačne, minimálna výška predčasného dôchodku musí byť na úrovni 281,40 eura mesačne.

Dôchodková reforma ale túto hranicu od novembra posúva na 1,6-násobok životného minima. To v praxi znamená, že suma dôchodku ľudí, ktorí chcú ísť do penzie skôr, musí byť vyššia ako 375,10 eura mesačne. Na predčasný starobný dôchodok tak bude mať nárok menej ľudí ako v súčasnosti. Zmena sa do reformy dostala až neskôr cez pozmeňujúci návrh, ktorý predložila poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina). Pôvodný návrh bol podľa nej komplikovaný.

Pôvodne mal mať nárok na predčasný starobný dôchodok človek, ktorého suma dôchodku bude aspoň na úrovni sumy minimálneho dôchodku, na ktorú by mal nárok podľa odpracovaných rokov. P. Hajšelová v pozmeňujúcom návrhu napísala, že by to umožňovalo predčasný odchod do penzie poistencom za nerovnakých podmienok. Navyše, čím vyššie poistné by budúci penzista počas života platil a čím viac rokov by odpracoval, tým vyššiu sumu dôchodku by musel mať na to, aby mu bol predčasný starobný dôchodok vôbec priznaný.

Predčasný starobný dôchodok
Predčasný starobný dôchodok zmenila reforma z dielne ministra práce Milana Krajniaka. (Foto: Martina Brunovská)

Napriek zmenám zostáva v platnosti, že v prípade sporenia aj v druhom pilieri štát na splnenie podmienky počíta dôchodok z prvého a druhého piliera dokopy. Ak bude vypočítaná penzia nižšia ako stanovená hranica, nárok na predčasný dôchodok Sociálna poisťovňa jednoducho zamietne. V platnosti zostáva aj krátenie penzie. Dávka sa znižuje o 0,5 percenta za každý začatý mesiac, ktorý penzistovi chýba do dovŕšenia jeho riadneho dôchodkového veku.

Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok musí aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia a do dôchodkového veku by mu nemali chýbať viac ako dva roky. Ľudia, ktorí splnili všetky podmienky už pred začiatkom novembra a podľa súčasných pravidiel, budú aj po začiatku platnosti zákona posudzovaní podľa pôvodných podmienok.

Individuálny dôchodkový vek

Novelou zákona sa zaviedla aj druhá možnosť predčasnej penzie. Ľudia budú môcť o ňu požiadať vtedy, ak aspoň 40 rokov pracovali, respektíve platili dôchodkové poistenie. Každý človek, ktorý sa rozhodne odísť do dôchodku za týchto podmienok, bude mať penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr.

Za odpracovaný rok sa ale nebude považovať taký, za ktorý bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, ďalej obdobia nezamestnanosti, odborného či politického školenia či iné štúdium. Ministerstvo práce tak v zákone zohľadnilo kritiku, ktorá sa týkala meniacich sa pravidiel v dôchodkovom systéme v minulých rokoch. Platilo napríklad, že za človeka, ktorý bol na úrade práce alebo študoval, platil dôchodkové poistenie štát.

Pri individuálnom odchode do penzie pribudlo aj ďalšie pravidlo, ktoré by malo dôchodkovú dávku zvýšiť, ak má penzista odrobených viac rokov. Samotný dôchodok sa počíta súčinom počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Po novom sa suma predčasného starobného dôchodku zvýši vždy o 0,2 percenta tohto súčinu. Penzista ich dostane pri výpočte za každý mesiac odo dňa, kedy získal 40 odpracovaných rokov až do dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak sa dôchodkový vek nebude dať zistiť, keďže bude rásť automaticky podľa strednej dĺžky života, za dôchodkový vek tohto poistenca sa bude považovať posledný určený takzvaný všeobecný dôchodkový vek. Bude znížený za výchovu detí a zvýšený o dva mesiace za každý rok rozdielu roku narodenia dôchodcu a všeobecného dôchodkového veku. Ten bude definovať ministerstvo práce vždy dopredu.

Do individuálneho predčasného dôchodku sa bude dať odísť od januára budúceho roka. Ministerstvo dalo do zákona aj klauzulu, podľa ktorej Sociálna poisťovňa novo určí sumu predčasného alebo starobného dôchodku poistencovi, ktorý získal 40 odpracovaných rokov do dovŕšenia dôchodkového veku pred januárom 2023, najneskôr do konca roku 2026.