Ministerstvo práce 18. novembra zatvorí niektoré budovy

S cieľom znížiť energetickú náročnosť budov vedenie ministerstva práce počas sviatočného štvrtku 17. novembra vypína alebo utlmuje kúrenie v niektorých administratívnych budovách. V snahe znížiť náklady vo verejnej správe toto opatrenie predĺži aj na piatok 18....

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár k rodičovskému bonusu

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke už zverejnila formulár k rodičovskému bonusu. Ten je určený ľuďom poisteným v Sociálnej poisťovni v roku 2021, ktorí chcú napríklad prispievať „náhradným“ rodičom alebo si neželajú, aby jeho rodičia bonus dostávali....