Kto nedostane rodičovský dôchodok v roku 2024? Rozhoduje o tom niekoľko faktorov. Medzi tie hlavné patrí, aký druh dôchodku penzista poberá, či jeho deti pred dvomi rokmi pracovali a či Sociálnu poisťovňu nepožiadali o to, aby ich rodičia bonus nedostali.


Tí, ktorí na rodičovský bonus majú nárok, ho v tomto roku dostanú opäť jednorazovo. Pôvodne mali penzisti začať dostávať rodičovský príspevok od januára pravidelne spolu s mesačným dôchodkom. Napokon ho dostanú celý a naraz v ich júnovom výplatnom termíne.

Kto nedostane rodičovský dôchodok:

 • Nárok nemajú dôchodcovia, ktorí nepoberajú starobnú, predčasnú starobnú, invalidnú či výsluhovú penziu už v dôchodkovom veku.
 • Na bonus nedosiahnu ani penzisti, ktorí nepoberajú dôchodok z iného štátu Európskej únie (EÚ) za predpokladu, že sú v dôchodkovom veku.
 • Rodičovský dôchodok nedostanú penzisti, ktorí dostávajú dôchodok z tretích krajín a s ktorými Slovensko nemá bilaterálnu zmluvu.
 • Rodičovský bonus nedostanú penzisti, ktorých deti v roku 2022 neplatili sociálne poistenie na Slovensku.
 • Vypočítajte si výšku rodičovského bonusu na našej kalkulačke (kliknite na odkaz)
 • Nárok tak nemajú penzisti, ktorých deti pracujú v zahraničí, zomreli, sú zdravotne postihnuté alebo deti nemajú.
 • Rodičovský dôchodok nedostanú penzisti, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti a ich deti to neoznámili Sociálnej poisťovni.
 • Bonus nedostanú ani penzisti, ktorých deti požiadali o jeho nevyplácanie Sociálnu poisťovňu do konca februára 2023.
 • Dôchodcovia o bonus nemusia žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky v ich výplatnom termíne dôchodku.
 • O tom, kto nedostane rodičovský dôchodok rozhodne, či dôchodca spĺňa všetky stanovené podmienky do 30. júna tohto roka.
Kto nedostane rodičovský dôchodok v roku 2024?
Kto nedostane rodičovský dôchodok v roku 2024? (Ilustračné foto: Freepik/kto nedostane rodičovský dôchodok)

Ako sa počíta rodičovský dôchodok v roku 2024:

 • Rodičovský bonus v roku 2024 sa počíta z vymeriavacieho základu, respektíve z hrubej mzdy pracujúceho dieťaťa z roku 2022.
 • Rodičovský dôchodok sa počíta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine spred dvoch rokov. Na tento rok sa berie do úvahy priemerná mzda za rok 2022.
 • Priemerná mzda na Slovensku dosiahla pred dvomi rokmi úroveň 1 304 eur mesačne. Najvyšší rodičovský dôchodok sa tak počíta z maximálnej sumy 1 564,80 eura.
 • Bez ohľadu na to, či dieťa zarobilo viac ako je maximálna suma, jeho rodičia dostanú maximálne 282 eur za celá rok.
 • Najvyšší vyplatený rodičovský bonus v tomto roku bude vo výške 2 439,60 eura. Dostane dôchodca, ktorý má desať pracujúcich detí.
 • Legislatíva nepozná najnižší rodičovský dôchodok, ale môže byť počítaný z minimálnej mzdy, ktorú garantuje zákon.
 • Minimálna mzda v roku 2022 dosiahla úroveň 646 eur mesačne. Rodič dieťaťa s minimálnou mzdou preto tento rok dostane bonus vo výške 116,30 eura.
 • Najnižší vyplatený bonus bude v tomto roku vo výške 1,20 eura. Dostane ho zhruba 1 600 penzistov.
 • Reálna výška rodičovského bonusu na tento rok sa počíta z hrubého príjmu detí v roku 2022. Ak zarobilo napríklad tisíc eur mesačne, každý z jeho rodičov dostane jednorazovo 180 eur.

Rodičovský bonus 2024 v skratke:

 • Rodičovský bonus môže štát vyplatiť každému poberateľovi starobného dôchodku a predčasného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Získať ho môže aj poberateľ invalidného a výsluhového dôchodku, ale tiež až po dovŕšení dôchodkového veku.
 • V júni sa bonus vyplatí sa všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna tohto roka. Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok vyplatí aj v júli tým, ktorým sa dôchodok ešte v júni nevyplácal.
 • Rodičovský bonus zároveň nezvyšuje výšku odvodov detí, ich zárobok slúži len na výpočet bonusu. Financie musí v skutočnosti nájsť Sociálna poisťovňa vo svojom rozpočte. Zároveň platí, že bonus nemá vplyv ani na výšku budúceho dôchodku detí.
 • Dôchodcovia o rodičovský bonus nemusia žiadať, dostanú ho automaticky. Peniaze by im mali prísť spolu s dôchodkom v ich výplatnom termíne. Peniaze sa posielajú v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Do zariadení sa dôchodky posielajú 15. deň v mesiaci.