Slovenskí penzisti dostanú rodičovský bonus aj v tomto roku vyplatený jednorazovo. Sú medzi nimi aj takí, ktorých deti požiadali o to, aby bonus ich rodičia nedostali. Ako zrušiť rodičovský dôchodok pre jedného, alebo oboch rodičov a kedy sa žiadosť dieťaťa začne uplatňovať?


Pracujúce deti môžu každý rok do konca augusta požiadať o zrušenie rodičovského bonusu pre jedného, prípadne oboch svojich rodičov na dôchodku. Môžu to urobiť pomocou všeobecného podanie cez portál verejnej správy, alebo vyplniť tlačivo a odovzdať ho osobne.

Ako zrušiť rodičovský dôchodok v roku 2024:

Ak si dieťa neželá, aby jeho rodičia alebo jeden z nich dostával rodičovský bonus, môže o to požiadať pomocou tlačiva s názvom Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. To je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo v jej pobočkách vo všetkých regiónoch Slovenska.


Po vyplnení môže pracujúce dieťa tlačivo formulára doručiť:

 • Osobne do pobočky Sociálnej poisťovne, pričom zamestnanec poisťovne overí totožnosť a údaje oprávnenej osoby. Pracujúce dieťa vyhlásenie vyplní na webovej stránke poisťovne, vytlačí ho a následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde tlačivo pred zamestnancom pobočky podpíše.
 • Prostredníctvom pošty, pričom podpis dieťaťa na vyhlásení overuje notár alebo matrika. Dieťa formulár vyplní na webovej stránke poisťovne, vytlačí ho a následne pošle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1.
 • Cez všeobecné podanie cez portál slovensko.sk, pričom dieťa formulár vyplní na webovej stránke poisťovne, následne si ho uloží a odošle Sociálnej poisťovni cez portál slovensko.sk.
 • Cez Elektronický účet poistenca, pričom žiadosť sa nachádza v menu vľavo v sekcii Dôchodkové poistenie. Poistenec zadá novú žiadosť kliknutím na tlačidlo „+Nové vyhlásenie“, zobrazí sa mu predvyplnené tlačivo, v ktorom dopíše požadované údaje a toto vyhlásenie následne elektronicky odošle.
 • S využitím elektronickej služby podávanie Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok na portáli slovensko.sk, pričom dieťa formulár vyplní a odošle priamo v prostredí elektronickej služby s využitím elektronického občianskeho preukazu a čítačky či aplikácie Slovensko v mobile.
Ako zrušiť rodičovský dôchodok v roku 2024?
Ako zrušiť rodičovský dôchodok v roku 2024? (Ilustračné foto: Freepik/ako zrušiť rodičovský dôchodok)

Kedy sa uplatní zrušenie rodičovského bonusu:

 • Termín na podanie žiadosti o zrušenie rodičovského dôchodku je každý rok stanovený na koniec augusta daného roka.
 • Keď nárok na rodičovský vznikne, trvá nasledovných päť rokov bez ohľadu na to, že dieťa požiada o zrušenie vyplácania.
 • Ak napríklad do konca augusta tohto roka poisťovni dieťa doručí vyhlásenie, že si neželá zasielať rodičovský dôchodok jednému alebo obom rodičom, nárok na rodičovský dôchodok im zanikne od 1. januára 2028.
 • Ak do konca augusta príde od jedného dieťaťa viacero vyhlásení, poisťovňa bude akceptovať vyhlásenie, ktoré bolo podané ako posledné.
 • Pracujúce dieťa môže svoje rozhodnutie aj zvrátiť. Do poisťovne pošle krátku neformálnu písomnú žiadosť o tom, že žiada stornovať Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Žiadosť musí byť podpísaná a odoslaná najneskôr na konci augusta.
 • Vyhlásenie o tom, že rodičovský dôchodok nemá byť priznaný môže urobiť len pracujúce dieťa. Zákon neumožňuje, aby rodič odmietol prijať rodičovský dôchodok.

Aká bude výška rodičovského bonusu v roku 2024

 • Každé pracujúce dieťa prispieva zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému. Reálna výška bonusu na tento rok sa počíta z hrubého príjmu detí v roku 2022
 • Bonus sa počíta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine spred dvoch rokov. Priemerná mzda na Slovensku vtedy dosiahla 1 304 eur, najvyšší rodičovský dôchodok sa bude tento rok počítať zo sumy 1 564,80 eura.
 • Aj v prípade, že dieťa dôchodcu zarobilo výrazne viac, jeho rodičia dostanú maximálne 282 eur za celá rok. Najvyšší rodičovský bonus v tomto roku vo výške 2 439,60 eura dostane dôchodca o 10 detí.
 • Najnižší vyplatený bonus bude v tomto roku vo výške 1,20 eura a dostane ho zhruba 1 600 penzistov.
 • Tento rok dostane rodičovský bonus celkovo 908 043 poberateľov dôchodkov. Jeho priemerná výška bude na úrovni 338,40 eura na jedného rodiča.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: