Ide o pracovný pomer, ale len na krátku dobu a vo výnimočných situáciách. Takzvaná práca na dohodu je obľúbená hlavne u študentov, dôchodcov, ale napríklad aj u rodičov, ktorí potrebujú prácu len na niekoľko hodín týždenne. Konkrétne podmienky práce na dohodu v rámci legislatívy upravuje Zákonník práce. Nastavené sú tak, aby nebola práca na dohodu u zamestnávateľov zneužívaná.


Zákon totiž hovorí, že „zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“ Môže ísť o dohodu o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a či o brigádnickej práci študentov.

V prípade, že ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, uzatvára sa dohoda o vykonaní práce. Pri príležitostných činnostiach vymedzených druhom práce sa uzatvára dohoda o pracovnej činnosti či o brigádnickej práci študentov. Firmy by ale dohodami nemali nahrádzať trvalý pracovný pomer.


Pracovať na dohodu môžu aj ľudia, ktorí už pracujú inde alebo v tej istej firme. Týmto spôsobom si niekto môže privyrábať popri riadnom zamestnaní. Pri dohode ale platia isté obmedzenia a zásady, ktoré by mali byť podľa zákona dodržiavané. Z práce na dohodu plynú aj odvodové výhody.

Práca na dohodu a jej podmienky

Pri dohodách v zásade platí, že sa nemôžu uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Ak ide o dohodu s brigádnikom, ktorý je mladší ako 18 rokov, nesmie práca na dohodu ohroziť jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie. Všetky spory vyplývajúce z tejto dohody sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru.

Legislatíva tiež určuje aj pracovný čas. Napríklad pracovný čas na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemôže byť dlhší ako 12 hodín denne. U mladistvých (do 18 rokov) brigádnikov nesmie pracovný čas presiahnuť osem hodín v priebehu jedného dňa. Dohodárom firma tiež nemôže nariadiť pracovnú pohotovosť či nadčasy. Dohodár by mal byť informovaný aj o zrážkach z jeho odmeny.

Maximálny počet odpracovaných hodín je zvlášť určený pre dohodu o vykonaní práce, pre dohodu o pracovnej činnosti a pre dohodu o brigádnickej práci študentov. Pri brigáde študentov tiež platí, že ju môže robiť len ten študent, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov. Mladí ľudia do 15 rokov veku alebo aj straší, ktorí ešte nedokončili povinnú školskú dochádzku, môžu robiť len ľahké práce.

  • Dohoda o brigádnickej práci študentov: Maximálne 20 hodín týždenne
  • Dohoda o vykonaní práce: Maximálne 350 hodín ročne
  • Dohoda o pracovnej činnosti: Maximálne desať hodín týždenne
Práca na dohodu
Práca na dohodu je obľúbená hlavne u študentov a dôchodcov. (Ilustračné foto: Pexels)

Koľko zarábajú dohodári a aké platia odvody

Tak, ako pri klasickom zamestnaní, aj pri dohodách platí legislatívne ukotvená minimálna mzda. Dohodári tak v tomto roku nemôžu zarábať menej ako 4,310 eura za hodinu. Nevzťahujú sa na nich takzvané stupne náročnosti práce, ktorých je celkovo šesť. Tie definujú druh práce a každej určujú minimálnu mzdu. Na druhom stupni sú napríklad remeselné práce, na šiestom stupni zase riadiace pozície.

  • Vypočítajte si výšku vašej čistej mzdy na našej kalkulačke (kliknite TU).

Dohodári majú nárok na takzvané príplatky za prácu. Tie sa vyplácajú, ak niekto pracuje v sobotu, nedeľu, cez noc a počas sviatku. Napríklad príplatok za prácu počas sviatku je na úrovni najmenej 4,310 eura, počas soboty 2,16 eura, v nedeľu 4,31 eura, počas nerizikovej nočnej práce 1,72 eura a pri rizikovej nočnej zase 2,16 eura za hodinu. Ak dohodár počas týchto dní pracuje pravidelne, príplatok je nižší.

Výplatný termín pri dohodároch je rôzny. Pri klasickej práci na základe dohody o pracovnej činnosti sa mzda vypláca najneskôr mesiac po skončení odpracovaného mesiaca. Takže ak niekto napríklad odpracuje celý mesiac jún, výplatu zaň musí dostať do konca júla. Pri dohode o vykonaní práce sa odmena vypláca až po jej dokončení. Obe strany sa ale môžu dohodnúť, že časť odmeny sa vyplatí aj skôr.

Príplatky za prácu v roku 2024

Príplatok za prácu:Suma/výpočet (nepravidelná práca)Znížená suma (pravidelná práca)
sobota2,16 eura1,94 eura
nedeľa4,31 eura3,88 eura
nočná (nerizikové povolanie)1,72 eura1,51 eura
nočná (rizikové povolanie)2,16 euranemôže sa znížiť
sviatok (dohodár)4,310 euranemôže sa znížiť
príplatok za nadčas (nerizikové povolanie)25 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
príplatok za nadčas (rizikové povolanie)35 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
príplatok za sťažený výkon práce0,87 euranemôže sa znížiť
príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska0,87 euranemôže sa znížiť
príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracoviskuVýške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške 4,310 euranemôže sa znížiť
Zdroj: Slov-lex.sk (práca na dohodu)

Práca na dohodu má svoje špecifiká aj pri platení odvodov. Rozdiel v ich výbere je hlavne v tom, či ide o dohodu s pravidelnou alebo nepravidelnou odmenou. Pri dohodároch sa strhávajú rovnaké odvodové sadzby ako pri zamestnancoch. Rozdiel je len v tom, že nepravidelnej odmene sa neodvádza poistné na a nemocenské poistenie alebo poistenie v nezamestnanosti.

Pravidelný príjem majú spravidla dohody o pracovnej činnosti. Na druhej strane nepravidelný príjem sa vypláca spravidla pri dohode o vykonaní práce. Práca na dohodu s nepravidelným príjmom má teda nevýhodu v tom, že títo ľudia nebudú mať v rámci tohto príjmu nárok na dávky v nezamestnanosti a ani dávky z nemocenského poistenia ako je napríklad péenka či ošetrovné.

  • Vypočítajte si výšku dávku počas péenky na kalkulačke Finsideru (kliknite TU).

Ušetriť na odvodoch ale môže napríklad študent alebo dôchodca, ktorí si môžu uplatniť takzvanú odvodovú úľavu na úrovni 200 eur. V praxi to znamená, že ak študent alebo zarobí z dohody menej ako 200 eur mesačne, neplatí z tejto sumy žiadne sociálne odvody.

Odvody sa potom platia len zo sumy, ktorá presiahne stanovenú hranicu 200 eur. Túto výhodu si môžu uplatniť vždy len pri jednom zamestnávateľovi. Pri dôchodcoch a brigádnickej práci študentov tiež platí, že preddavky na zdravotné poistenie sa u nich neodvádzajú.