Na Slovensku sa v tomto roku opäť uskutočnia prezidentské voľby. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Ak nikto z kandidátov v prvom kole nezíska viac ako polovicu hlasov, druhé kolo volieb prebehne 6. apríla 2024. Kandidáti na prezidenta sú pritom už predstavení.

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin či pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Kandidáti na prezidenta musia okrem toho na kandidatúru získať 15-tisíc podpisov, alebo 15 podpisov parlamentných poslancov.

kandidáti na prezidenta v roku 2024
Kandidáti na prezidenta v roku 2024 sú celkovo desiati (Foto Finsider: Peter Csernák)

Kandidáti na prezidenta

Krisztián Forró

 • V prezidentských voľbách 2024 je kandidátom strany Aliancia.
 • Dátum narodenia: 31. januára 1976 (48 rokov)
 • Vzdelanie: Vysoká škola moderných obchodných vied v maďarskom meste Tatabánya
 • Od roku 2004 pôsobí v politických funkciách.

Ivan Korčok

 • V prezidentských voľbách 2024 je nezávislým kandidátom.
 • Dátum narodenia: 4. apríla 1964 (59 rokov)
 • Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave.
 • Od roku 1992 pracuje v diplomacii.

Andrej Danko

 • V prezidentských voľbách 2024 je kandidátom Slovenskej národnej strany.
 • Dátum narodenia: 12. augusta 1974 (49 rokov)
 • Vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave
 • Profesiou je advokát s titulom JUDr.

Peter Pellegrini

 • V prezidentských voľbách 2024 je kandidátom strany Hlas – sociálna demokracia.
 • Dátum narodenia: 6. októbra 1975 (48 rokov)
 • Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Technická univerzita v Košiciach
 • Od roku 2006 pôsobí v politických funkciách.

Patrik Dubovský

 • V prezidentských voľbách 2024 je nezávislým kandidátom.
 • Dátum narodenia: 1965 (59 rokov)
 • Vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave
 • Od roku 2004 pracuje ako vedecký pracovník Ústavu pamäti národa.
Kandidáti na prezidenta
Kandidáti na prezidenta sú už zverejnení (Ilustračné foto: Freepik/kandidáti na prezidenta)

Marian Kotleba

 • V prezidentských voľbách 2024 je kandidátom strany ĽSNS.
 • Dátum narodenia: 7. apríl 1977 (46 rokov)
 • Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Od roku 2003 pôsobí v politike.

Ján Kubiš

 • V prezidentských voľbách 2024 je nezávislým kandidátom.
 • Dátum narodenia: 12. novembra 1952 (71 rokov)
 • Vzdelanie: Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov
 • Od roku 1976 pôsobí v politických funkciách.

Milan Náhlik

 • V prezidentských voľbách 2024 je nezávislým kandidátom.
 • Dátum narodenia: 1976 (48 rokov)
 • Bývalý policajt, ktorý v roku 2020 kandidoval do parlamentu za stranu Hlas ľudu.

Štefan Harabin

 • V prezidentských voľbách 2024 je nezávislým kandidátom.
 • Dátum narodenia: 4. mája 1957 (66 rokov)
 • Vzdelanie: Univerzita Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • Pôsobil ako sudca Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti.

Igor Matovič

 • V prezidentských voľbách 2024 je kandidátom za Hnutie Slovensko.
 • Dátum narodenia: 11. mája 1973 (50 rokov)
 • Vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave
 • Bývalý podnikateľ, ktorý v politike pôsobí od roku 2010.

Kto môže voliť prezidenta a ako

Právo voliť prezidenta má každý občan Slovenskej republiky. Ak bude voliť v mieste trvalého bydliska, stačí prísť do volebnej. miestnosti a preukázať sa občianskym preukazom. Keď volič nemá trvalý pobyt na Slovensku, potrebuje cestovný pas a čestné vyhlásenie o pobyte v cudzine.

Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku. Volič v miestnosti odchádza na miesto určené pre voľbu. Na hlasovacom lístku bude deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena, priezviska, titulu, veku, zamestnania kandidáta podľa návrhu na kandidáta a obce jeho trvalého pobytu.

Kandidáti sa na hlasovacom lístku uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska. Na hlasovacom lístku volič zakrúžkuje jedného kandidáta, ktorého volí. Následne vloží hlasovací lístok do obálky a zalepí ju. Obálku už len vloží do volebnej urny, ktorá je na to v miestnosti určená.

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: