Štát začína od januára tohto roka vyplácať príspevok za prácu v obecnej polícii. Sociálna poisťovňa už zverejnila tlačivo, na základe ktorého je možné požiadať o príspevok. Ide o novú dávku osobitného sociálneho poistenia, ktoré si mestskí či obecní policajti platia už tri roky. Určený je pre bývalých obecných policajtov.


Nárok na ňu žiadateľ spĺňa za predpokladu, ak dosiahol vek minimálne 56 rokov, jeho pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov a v čase podania žiadosti už nie je príslušníkom obecnej polície. Žiadosť je možné po vyplnení doručiť pobočke Sociálnej poisťovne osobne, poštou alebo elektronicky.

Výška príspevku bude 60 percent z priemernej mzdy, ktorú policajt v práci dostával. Sociálna poisťovňa sa bude pozerať na najlepší zárobok za posledných desať rokov pred odchodom z polície. Z toho potom bude počítať výšku príspevku. Vzhľadom na to, že poistné na platenie príspevku za prácu v obecnej polícii sa do osobitného fondu odvádza len od apríla 2020, vymeriavací základ sa bude posudzovať od tohto obdobia.

Ak policajt mesačne zarobil napríklad tisíc eur, mesačne bude dostávať príspevok na úrovni 600 eur. Suma sa nekráti, ani keby mal bývalý policajt iný príjem.