Príplatky za prácu v noci, cez víkend a počas sviatku, sa od júna tohto roka rozmrazili. Zamestnanci, ktorí chodia do práce napríklad aj v sobotu alebo majú nočné smeny, tak budú dostávať vyššiu výplatu. Za posledné dva roky sa im mzda za prácu navyše nezvyšovala. Príplatky boli totiž zmrazené po zmene zákona, ktorá prebehla ešte v roku 2020. Až do začiatku júna tak bola ich výška stanovená pevne v legislatíve. Výnimkou bol len príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť.

Novela Zákonníka práce, ktorá prešla parlamentom ešte vlani, zavádza pri príplatkoch staronové pravidlá. Opäť sa ich rast a výška naviažu na hodinovú minimálnu mzdu. Pôvodne mali príplatky rásť už od januára tohto roka, parlament účinnosť zákona posunul kvôli „sociálno-ekonomickým dopadom“. Vyšlo sa tak v ústrety hlavne zamestnávateľom, keďže im kvôli vyšším príplatkom rastú mzdové náklady. Aj pred viac ako dvomi rokmi sa ich výška zmrazila pre ekonomické dôsledky pandémie.

Keďže sa príplatky za prácu v noci, cez víkend a počas sviatku zvýšili až od júna, pracujúci to vo výplate pocítia až v júli. V súčasnosti sú príplatky rozdelené do dvoch kategórií. Buď je ich suma priamo naviazaná na priemernú hodinovú mzdu, alebo minimálnu hodinovú mzdu. Samotná výška príplatku sa potom počíta podľa stanoveného percenta. Legislatíva tiež rozlišuje, či ide o pravidelnú alebo nepravidelnú prácu v rámci klasického pracovného týždňa.

Príplatky stúpnu vďaka vyššej minimálnej mzde

Minimálna mzda je od januára na úrovni 700 eur mesačne, hodinová minimálna mzda tak dosahuje 4,023 eura. Na jej výšku sú naviazané príplatky za prácu v noci, cez víkendy, za sťažený výkon práce, za prácu cez sviatok u dohodára a za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, pri ktorom sa pravidlá nemenili. Tento príplatok tak v posledných dvoch rokoch rástol.

Po novom dosahuje príplatok za nepravidelnú prácu v sobotu 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, pri pravidelnej práci zase 45 percent. Za nepravidelnú prácu v nedeľu dostanú zamestnanci príplatok na úrovni sto percent hodinovej minimálnej mzdy, pri pravidelnej práci v nedeľu by to malo byť minimálne 90 percent. Za sťažený výkon práce je príplatok na úrovni 20 percent.

príplatky za prácu v noci
Príplatky za prácu v noci, cez víkend a počas sviatku, sa od júna tohto roka rozmrazili (Ilustračné foto: Depositphotos)

Na minimálnu mzdu sa opäť naviazali aj príplatky za prácu v noci. Za klasickú nočnú je príplatok na úrovni 40 percent z hodinovej minimálnej mzdy, pri rizikovom povolaní zamestnanec dostane polovicu z hodinovej minimálky. Zamestnanci v nerizikovej práci s pravidelnou nočnou smenou majú nárok na príplatok vo výške najmenej 35 percent z minimálnej hodinovej mzdy. Neaktívna časť pracovnej pohotovosti sa stále odmeňuje príplatkom na úrovni 20 percent z minimálnej mzdy.

Na priemernú mzdu zamestnanca sú stále naviazané príplatky za prácu cez sviatok a takzvaný nadčas. Dohodári tiež po novom za odpracovanú hodinu počas sviatku musia dostať príplatok vo výške celej hodinovej minimálnej mzdy.

Príplatky za prácu v noci či cez víkend od júna

Príplatok za:Suma/výpočet (nepravidelná práca)Znížená suma (pravidelná práca)
sobotu2,01 eura1,81 eura
nedeľu4,02 eura3,62 eura
nočnú (nerizikové povolanie)1,61 eura1,41 eura
nočnú (rizikové povolanie)2,01 euranemôže sa znížiť
sviatok (zamestnanec)100 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
sviatok (dohodár)4,023 euranemôže sa znížiť
Príplatok za nadčas (nerizikové povolanie)25 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
Príplatok za nadčas (rizikové povolanie)35 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
Príplatok za sťažený výkon práce0,80 euranemôže sa znížiť
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska0,80 euranemôže sa znížiť
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracoviskuVýške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške 4,023 euranemôže sa znížiť
Zdroj: Slov-lex.sk (príplatky za prácu v noci)