Ministerstvo práce mimoriadne odmení zamestnancov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Jednorazovú pomoc v súvislosti s nárastom cien poskytne zamestnancom poskytovateľov sociálnych služieb, terénnej sociálnej práce vo vybraných národných projektov a tiež sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v akreditovaných (neštátnych) zariadeniach.


Odmena určená na jedného zamestnanca pri plnom pracovnom úväzku je 500 eur. Vyplácať sa bude prostredníctvom dotácie na podporu humanitárnej pomoci ako dotácia zamestnávateľovi. Na jednorazovú mimoriadnu odmenu v rámci protiinflačnej pomoci pre približne 14 560 zamestnancov vybraných zariadení sociálnych služieb vyčlenil rezort práce 9,8 milióna eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: