Ministerstvo práce poskytne zariadeniam sociálnych služieb a centrám pre deti a rodiny dotáciu na energie. Rezort o tom informoval v tlačovej správe. Dotácia má pomôcť zmierniť následky zvyšujúcich sa cien energií, čo významne zasahuje do ich prevádzkových nákladov. Pripravený je balík v sume 9,4 miliónov eur.


Dotácia je určená na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb. Jej výška je určená na základe druhu a formy poskytovane služby. Najvyššia suma na jedno miesto je 145 eur pre pobytové zariadenia podmienené odkázanosťou.

Pre akreditované centrá pre deti a rodiny a ďalšie akreditované subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia ambulantnou či terénnou formou je dotácia stanovená vo výške preukázaných zvýšených výdavkov na energie, najviac však 6 000 eur na jeden takýto subjekt.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: