Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia si budú môcť odložiť platenie odvodov aj za október tohto roka. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý na najbližšie rokovanie vlády (20. október) predložilo ministerstvo práce.

Pre poistné za október, ktoré platia SZČO a tiež zamestnávatelia za zamestnancov, sa navrhuje odklad do 30. júna 2024. Nový termín odkladu sa navrhuje aj pre odvody za máj až júl 2020, december 2020 a január až máj 2021.

Navrhované termíny splatnosti:

  • Odvody za máj 2020 sú splatné v termíne do 31. marca 2022.
  • Odvody za jún 2020 sú splatné v termíne do 30. júna 2022.
  • Odvody z júl 2020 sú splatné v termíne do 30. septembra 2022.
  • Odvody za december 2020 sú splatné v termíne do 31. decembra 2022.
  • Odvody za január 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2023.
  • Odvody za február 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2023.
  • Odvody za marec 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2023.
  • Odvody za apríl 2021 sú splatné v termíne do 31. decembra 2023.
  • Odvody za máj 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2024.
  • Odvody za október 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2024.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: