Na ľudí, ktorí využili odklad splátok pre koronavírus, budú banky aj naďalej hľadieť tak, ako keby žiaden problém nemali. Aj keď Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) vydal usmernenie, podľa ktorého by mali banky posudzovať dlžníkov znovu ako pred krízou, podľa ministerstva financií na Slovensku zákon Lex Corona zaručuje klientom nerizikovosť.


„Ministerstvo financií SR je pripravené na skutočnosť o novom rozhodnutí skončenia EBA usmernenia reflektovať tak, že bude od prijatých zákonných opatrení postupne upúšťať prostredníctvom riadneho legislatívneho procesu, a to buď úplným zrušením zákonného opatrenia odkladu splátok alebo upustením od zákonnej ochrany klienta. Rezort financií však bude k uvedeným zákonným úpravám pristupovať s ohľadom na aktuálny vývoj pandemickej situácie,“ uviedlo ministerstvo.