Druhý pilier by mal byť znovu povinný. Vyplýva to z predbežnej informácie k Návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme z dielne ministerstva práce.


Ľudia, ktorí si nebudú chcieť sporiť na svoju budúcu penziu v druhom pilieri, budú môcť z neho do istého času vystúpiť.

Dôchodkoví sporitelia by mali podľa návrhu ministerstva získať aj garanciu minimálnej výšky odvodov, ktorá pôjde na ich dôchodkový účet. Do druhého piliera by tak mala smerovať minimálne jedna štvrtina celkovej efektívnej sadzby starobného dôchodkového zabezpečenia.