Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej internetovej stránke kalkulačky pre výpočet odvodov pre rok 2021. Od januára sa totiž tradične menia minimálne aj maximálne vymeriavacie základy.


„SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné (na povinné verejné zdravotné poistenie, na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného fondu solidarity). Takto si vypočíta vymeriavací základ a tiež jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. SZČO sa zároveň dozvie aj súčet – celkové poistné, ktoré bude mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby, teda na aké poistenie bude platiť odvody. Následne zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet.

Kalkulačky sú k dispozícii na tejto stránke.