Niektoré firmy musia zaplatiť odložené odvody z pandemického obdobia

Živnostníci musia do štvrtku zaplatiť odvody v novej výške

Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO) sa blíži dátum splatnosti nového poisteného. Odvody na sociálne poistenie v novej výške za január je potrebné uhradiť do štvrtku 8. februára tohto roka. Upozornila na to Sociálna poisťovňa,...