Štát začne od budúceho roku vyplácať príspevok za prácu v obecnej polícii. Prvé žiadosti môžu ľudia podávať už od 1. januára. Ide o novú dávku osobitného sociálneho poistenia, ktoré si mestskí či obecní policajti platia už tri roky. Určený je pre bývalých obecných policajtov a má prispieť k zlepšeniu ich pracovnej či sociálnej situácie v preddôchodkovom veku. Okrem toho má prilákať do tohto povolania aj nových ľudí v aktívnom veku. O príspevok bude potrebné požiadať a vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa.


Dávku, ktorú budú dostávať bývalí obecní či mestskí policajti, pozná zákon len niečo málo cez tri roky. O jeho zavedení rozhodol pozmeňujúci návrh k novele zákona o cestnej premávke. Parlament ju schválil ešte na konci októbra v roku 2019. Pozmeňujúci návrh bol vtedy odôvodnený tým, že takmer všetky obecné policajné zbory nemajú dostatok policajtov. „K tomuto nesporne prispieva i fakt, že príslušníci Policajného zboru SR, ktorých práca je do istej miery totožná s prácou obecnej polície, majú osobitný systém sociálneho zabezpečenia, ktorý im poskytuje osobitné výhody,“ tvrdili predkladatelia.

Keďže práca v obecnej polícii je aj fyzicky náročná a nie každý ju môže robiť až do dôchodkového veku, majú obecní policajti podľa predkladateľov pred odchodom do penzie problém uplatniť sa na trhu práce. Preto si od apríla 2020 platia špeciálny odvod na úrovni troch percent zo mzdy. Návrh prešiel aj vďaka tomu, že policajti si tento príspevok financujú z vlastného, vyplácanie dávky nezaťažuje rozpočet Sociálnej poisťovne a nezvyšuje náklady ich zamestnávateľov.

Príspevok za prácu v obecnej polícii nie je dôchodok

Príspevok za prácu v obecnej polícii nie je forma výsluhového dôchodku. Podľa toho sú nastavené aj pravidlá jeho vyplácania. Policajti budú musieť pri žiadosti o príspevok splniť tri základné podmienky. Za prvé, v čase podania žiadosti už nemôžu pracovať v obecnej polícii. Okrem toho musia mať v mestskej či obecnej polícii odpracovaných najmenej 25 rokov. Poslednou podmienkou je ich vek, musia mať totiž aspoň 56 rokov. Do odpracovaných rokov si môžu započítať aj obdobie základnej, náhradnej alebo prípravnej vojenskej služby.

Keď policajti splnia tieto podmienky, príspevok za prácu v obecnej polícii budú dostávať do dovŕšenia dôchodkového veku, priznania predčasného starobného dôchodku či do opätovného vzniku pracovného pomeru v obecnej alebo mestskej polícii. Nárok na príspevok zaniká aj pri smrti.

Príspevok za prácu v obecnej polícii
Štát začne od budúceho roka vyplácať príspevok za prácu v obecnej polícii (Ilustračné foto: Freepik/príspevok za prácu v obecnej polícii)

Výška príspevku bude 60 percent z priemernej mzdy, ktorú policajt v práci dostával. Sociálna poisťovňa sa bude pozerať na najlepší zárobok za posledných desať rokov pred odchodom z polície. Z toho potom bude počítať výšku príspevku. Vzhľadom na to, že poistné na platenie príspevku za prácu v obecnej polícii sa do osobitného fondu odvádza len od apríla 2020, vymeriavací základ sa bude posudzovať od tohto obdobia. Ak policajt mesačne zarobil napríklad tisíc eur, mesačne bude dostávať príspevok na úrovni 600 eur. Suma sa nekráti, ani keby mal bývalý policajt iný príjem.

Z príspevku za prácu v obecnej polícii sa nebudú platiť žiadne odvody a každoročne sa bude valorizovať rovnako ako úrazové dávky. Vždy v januári jeho výška stúpne o percento inflácie za posledných deväť mesiacov predchádzajúceho roka. Dávka stúpne tiež vtedy, ak inflácia od poslednej valorizácie presiahne päť percent.

Policajti si príspevok financujú z vlastnej mzdy

Počas práce pri polícii platia obecní policajti tri percentá zo mzdy do sociálneho fondu, z ktorého sú potom príspevky vyplácané. Oproti bežnému zamestnancovi tak platia vyššie odvody. Platí tiež, že je pri nich stanovená maximálna výška zárobku ako pri iných sociálnych odvodoch. Pre tento rok je maximálny vymeriavací základ na úrovni 8 477 eur mesačne.

Keďže mestskí policajti zarábajú zhruba tisíc eur mesačne, odvod do fondu obecných policajtov je na úrovni 30 eur mesačne. Zamestnávateľ pritom na rozdiel od iných poistení neodvádza do fondu obecných policajtov nič.

Mesačné odvody obecného policajta

PoistenieSadzbaMinimálny vymeriavací základMinimálne odvodyMaximálny vymeriavací základMaximálne odvody
Nemocenské poistenie1,40 %700 €9,80 €8 477 €118,67 €
Dôchodkové starobné poistenie4 %700 €28 €8 477 €339,08 €
Dôchodkové invalidné poistenie3 %700 €21 €8 477 €254,31 €
Poistenie v nezamestnanosti1 % 700 €7 €8 477 €84,77 €
Osobitné sociálne poistenie za obecného policajta3 %700 €21 €8 477 €254 ,31 €
Zdroj: Sociálna poisťovňa, Finsider (príspevok za prácu v obecnej polícii)

Príspevok za prácu v obecnej polícii bude možné získať po podaní žiadosti. Formulár má poisťovňa zverejniť ešte pred koncom tohto roka na svojej webovej stránke a má byť tiež k dispozícii v každej jej pobočke. Vyplnenú žiadosť o príspevok za prácu v obecnej polícii bude možné odovzdať až po skončení tohto roka v ktorejkoľvek pobočke poisťovne, zaslať poštou na adresu uvedenú v žiadosti alebo doručiť elektronicky prostredníctvom portálu verejnej správy.

Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné náležitosti, ktoré žiadateľ o príspevok po vyplnení a potvrdení predloží Sociálnej poisťovni. Poisťovňa ho bude o výsledku konania informovať prostredníctvom rozhodnutia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: