Sociálna poisťovňa vyplatí jednorazový príspevok 630 eur približne štyrom stovkám priamych účastníkov národného boja za oslobodenie. Urobí tak krátko po tom, ako zákon nadobudne účinnosť od 1. augusta tohto roka.

O príspevok nikto nemusí žiadať, posielať sa bude automaticky. Vyplácať sa bude priamym účastníkom národného boja za oslobodenie, ktorí poberajú starobný, predčasný, invalidný alebo vdovský a vdovecký dôchodok.