Kto vlani nezaplatil včas daň, nebude musieť platiť úrok z omeškania. Podmienkou je, aby svoj dlh vyrovnal do 30. júna tohto roku. Daňové úrady nebudú ukladať ani pokuty za nepodanie daňového priznania. Návrh z dielne ministerstva financií dnes schválila vláda.


Odpustenie pokút a úrokov sa nevzťahuje na miestne dane a poplatky za odpady.