Sociálna poisťovňa v januári upozornila 6 158 zamestnávateľov na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za november minulého roku.

„Na základe upozornenia 1 140 zamestnávateľov dodatočne zaslalo mesačný výkaz poistného, čo je 18,5 % úspešnosť tejto informačnej akcie,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že na povinnosti vykazovať poistné sa nič nezmenilo ani v čase mimoriadnej situácie počas koronakrízy. „Zamestnávatelia sú povinní vykazovať poistné za každý kalendárny mesiac. Poistné sa naďalej vykazuje v stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Zachovaný zostal aj spôsob vykazovania, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa i za zamestnanca,“ informovala Sociálna poisťovňa.