Úrazová dávka či pozostalostná renta budú od júla vyššie. Sociálna poisťovňa o 10,1 percenta mimoriadne zvýši úrazové renty, pozostalostné úrazové renty, jednorazové odškodnenie, náhradu nákladov spojených s liečením a náhradu nákladov spojených s pohrebom. Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe s tým, že jej táto povinnosť vyplýva z nedávnej novely zákona o sociálnom poistení.


Poisťovňa prvýkrát vyplatí úrazové renty a pozostalostné úrazové renty vo zvýšenej sume v júli tohto roka. Ich sumy prepočíta automaticky, poberatelia týchto dávok tak nemusia o zvýšenie žiadať. Rozhodnutia začne poisťovňa zasielať začiatkom júla.

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky  bude od júla na úrovni 72 835,40 eura. Rovnako sa na 72 835,40 eura zvyšuje aj maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude 36 418,30 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom bude vo výške 3 643 eur. Na rovnakú hodnotu eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: