Poistenie zodpovednosti za škodu si po novom budú môcť uzatvoriť aj dobrovoľní hasiči. Produkt začala ponúkať poisťovňa Generali v spolupráci so spoločnosťou Cordata a Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR.


Poistku si môže uzatvoriť každý člen dobrovoľného hasičského zboru obce. Poistenie bude hasiča kryť, ak spôsobí škodu pri plnení úloh vyplývajúcich z práce člena zboru. Ide o situácie, keď neúmyselne poškodí majetok, ktorý zbor užíva pre účely požiarnej ochrany a ochrany pred katastrofami. Čiže aj v prípade poškodenia hasičského auta či inej hasičskej techniky. Uzatvára sa na obdobie jedného roka a dobrovoľný hasič je krytý v prípade spôsobenia škody do výšky 8 000 eur.

Poistenie si dobrovoľní hasiči môžu uzatvoriť online vyplnením elektronického formulára umiestneného na webovej stránke Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a následnom zaplatení poistného.

Na Slovensku je evidovaných približne 80-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí okrem zásahov pri požiaroch alebo živelných udalostiach pôsobia aj pri požiarnej a inej prevencii a edukácii. Keďže nie sú zamestnancami obce a za svoju činnosť nepoberajú plat, na ktorý by im obec v prípade spôsobenia škody mohla siahnuť, štandardné poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca si dobrovoľní hasiči uzavrieť nemôžu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: