Uprostred noci prechádza centrom mesta policajná hliadka. Ulice sú už o tejto hodine prázdne a policajti vykonávajú len rutinnú kontrolu. Pri otáčaní sa na jednom z parkovísk ale služobné auto prudšie narazí do stĺpa verejného osvetlenia. Policajt za volantom totiž neodhadol bezpečnú vzdialenosť a tak nesie zodpovednosť za škody. Za svoju nedbanlivosť v tomto prípade zaplatí z vlastného vrecka. Vozidlo má síce havarijné poistenie, ale vodič musí uhradiť takzvanú spoluúčasť.

Policajti či hasiči tiež môžu v práci spôsobiť škody, ktoré si môže ich zamestnávateľ kompenzovať. Kým pri neúmyselnej nehode v bežnom zamestnaní má firma podľa slovenskej legislatívy právo žiadať od pracovníka náhradu škody do maximálnej výšky štvornásobku jeho priemernej mzdy, hasič či policajt môže v podobných prípadoch prísť o trojnásobok služobného platu. Zodpovednosť týchto zamestnancov ale upravujú rôzne právne predpisy.

Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik pripomína, že princíp poistenia, ktoré kryje zodpovednosť za škody, je pre všetkých identický. „To znamená, že poistenie kryje neúmyselne spôsobené škody. Rozdielom je, že špecificky kryje nielen škody voči tretím osobám pri zásahu, ale aj voči zamestnávateľovi, napríklad na vozidle či technickom vybavení. Keďže pri hasičoch a policajtoch ide o výkon povolania a riziko vzniku škôd je vyššie, je tento faktor zohľadnený vo vyššom poistnom,“ vysvetľuje analytik.

Zodpovednosť za škody štátnych zamestnancov

Poistenie zodpovednosti sa spravidla vzťahuje na všetko, s čím policajti a hasiči pracujú a za čo nesú zodpovednosť. Či už ide o služobný mobilný telefón, počítač, stroje a pracovné nástroje. Pracovník ale zodpovedá len za škody, ktoré sám spôsobil. To sa netýka takzvanej vyššej moci ako je napríklad krádež, stret so zverou alebo živelná udalosť, ktoré spôsobia škody na majetku zamestnávateľa. Ide o škody, za ktoré zamestnanec nezodpovedá.

Poistenie, ktoré kryje zodpovednosť za škody, nie je povinné. Kým v súkromnej sfére je tento druh poistenia možné uzatvoriť v podstate takmer pre všetky druhy povolaní, štátni zamestnanci majú menej možností. „Iba niekoľko poisťovní poisťuje zodpovednosť policajtov a hasičov, napriklad Wustenrot a Allianz. Komunálna poisťovňa má zase poistenie, ktoré špecificky kryje zodpovednosť za škodu spôsobenú hasičom,“ hovorí M. Búlik.

Zodpovednosť za škody
Zodpovednosť za škody si môžu poistiť aj policajti či hasiči (Ilustračné foto: Hasičský a záchranný zbor SR/zodpovednosť za škody)

Hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Ondra vysvetľuje, že poistiť sa voči škode spôsobenej svojmu zamestnávateľovi môžu okrem hasičov a policajtov aj členovia zboru väzenskej a justičnej stráže. Poisťovňa to umožňuje aj dohodárom a zamestnancom pracujúcim cez agentúru. Problematické to môže byť pri vojakoch. „Poistenie nie je možné uzavrieť pre profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR,“ zdôrazňuje K. Ondra. Vojakov nepoisťuje napríklad ani Allianz – Slovenská poisťovňa.

Poisťovňa Uniqa tvrdí, že aj vojaci v zamestnaneckom pomere si môžu dojednať poistenie zodpovednosti zamestnanca za škody spôsobené zamestnávateľovi. „Špecifické zameranie profesie nemení nič na fakte úlohy jednotlivca ako zamestnanca v pracovno-právnom vzťahu voči zamestnávateľovi. Poistiť je možné individuálne jednotlivcov v rámci poistenia zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi, prípadne kolektívne za predpokladu, že poistníkom je napríklad kraj či obec a poistenými sú jednotliví policajti, hasiči a podobne,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Uniqa Eva Svobodová.

Cena sa odvíja od výšky platu

Cena za poistenie zodpovednosti sa odvíja od výšky platu, poistných limitov aj druhu pracovnej činnosti. Policajti a hasiči podľa poisťovne Allianz ani nemajú špeciálnu sadzbu poistenia. „Ich zaradenie do kategórie povolania závisí od toho, aké činnosti vykonávajú, napríklad či vedú aj motorové vozidlo. Poistné sa pohybuje od 65 eur pre administratívnych zamestnancov až po 290 eur pre vodičov vozidiel,“ uvádza tlačové oddelenie poisťovne. Uniqa hovorí, že zodpovednosť za škodu stojí v rámci poistenia okolo 200 eur mesačne pri všetkých profesiách.

Nie každé poistenie zodpovednosti má v základnom balíku aj krytie vozidla. V praxi sa môže napríklad stať, že služobné vozidlá síce majú aj havarijné poistenie, ale pri škode sa bude od zamestnanca vyžadovať spoluúčasť. To môže byť aj viac ako trojnásobok platu. Do tejto výška sa poistné krytie aj nastavuje. Štátni zamestnanci, ktorí majú na starosti aj autá, si napríklad môžu uzatvoriť pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na zverenom dopravnom prostriedku alebo pracovnom stroji do limitu na náhradu spoluúčasti.

„V rámci vzťahu zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi nerozlišujeme rizikové triedy, rozlišujeme iba pripoistenie, a to riadenie motorového vozidla zamestnávateľa, za ktoré je kalkulovaná prirážka vzhľadom na to, že sa jedná o činnosť, z ktorej plynie najviac škôd. Výška limitov poistného plnenia je potom daná zákonom,“ pripomína E. Svobodová.

O cene poistky rozhoduje aj všeobecná spoluúčasť. Stanoví sa pevnou sumou a vždy sa odpočíta od celkovej výšky vyplateného plnenia z poistnej udalosti. Čím je vyššia, tým lacnejšie je aj poistenie.

Pri poistení zodpovednosti sa aplikujú aj takzvané výluky. To sú prípady poistných udalostí, kedy poisťovňa škodu nepreplatí. Medzi všeobecné výluky z poistenia patrí napríklad úmyselné konanie, konanie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, strata hnuteľných vecí či škody, ktoré boli spôsobené hrubou nedbanlivosťou.