Ako vyradiť vozidlo z evidencie a koľko to stojí v roku 2024?

Ako vyradiť vozidlo z evidencie a koľko to stojí v roku 2024?

Každé motorové vozidlo využívajúce cestné komunikácie v Slovenskej republike musí byť evidované v systéme evidencie vozidiel, ktorý vytvára a spravuje ministerstvo vnútra. Ak sa niekto rozhodol pre vyradenie vozidla z evidencie, väčšinou je dôvodom fakt, že auto sa už...