Špeciálne prilepšenie k dôchodku dostane viac penzistov. Štát totiž bude vyplácať aj rodičovský dôchodok od policajtov, hasičov či vojakov. Okrem toho naň získajú nárok aj poberatelia invalidného výsluhového dôchodku, ktorí predtým pracovali v polícii alebo v armáde. Rozhodla o tom novela zákona o sociálnom poistení, ktorá by mala napraviť nedostatky rodičovského bonusu z dôchodkovej reformy. V obidvoch prípadoch sa pravidlá síce zmenili až od júla tohto roka, dôchodcovia ale dostanú bonus za celý rok.


Zmena legislatívy v prvom rade rozšírila okruh dôchodkov, ktoré môže penzista pri nároku na rodičovský bonus poberať. Kým predtým mohli penzisti dostávať len klasický starobný alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, od júla sa k nim pridali aj ľudia, ktorí dostávajú invalidný výsluhový dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Táto skupina penzistov o rodičovský bonus nemusí žiadať, poisťovňa o tom rozhodne automaticky.

„Sociálna poisťovňa týmto poberateľom prizná rodičovský dôchodok za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok, pričom jedna z nich je, že dieťa bolo v roku 2021 dôchodkovo poistené a do 31. augusta tohto roka nepodá vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný. To znamená, že Sociálna poisťovňa môže začať rozhodovať o rodičovskom dôchodku najskôr od septembra tohto roka,“ vysvetlila poisťovňa s tým, že o priznaní rodičovského dôchodku pre túto skupinu penzistov rozhodne najneskôr do konca tohto roka.


Keďže do podmienok pribudli ďalší dôchodcovia s nárokom na rodičovský bonus, ich deti môžu rozhodnúť, že ho nakoniec nedostanú. Pri schvaľovaní bonusu sa s tým počítalo pre prípady, že sa rodič o dieťa napríklad nestaral a preto mu nechce cez svoje odvody prispievať na penziu. V tom prípade o tom musia pracujúce deti pomocou určeného vyhlásenia informovať Sociálnu poisťovňu do konca augusta tohto roka. K dispozícii je na webovej stránke poisťovne. Ten potom môžu odovzdať osobne, poštou, cez portál slovensko.sk alebo elektronický účet poistenca.

Rodičovský dôchodok od policajtov a vojakov

Penzisti, ktorých deti pracujú ako policajti či hasiči, majú v podstate rovnaké podmienky ako dôchodcovia s deťmi pracujúcimi v súkromnom sektore. Rodičia vojakov, policajtov či hasičov dostanú v tomto roku rodičovský bonus len v prípade, že ich deti pracovali pre štát už v roku 2021. Zároveň musí ísť o rodiča, ktorý poberá starobnú, invalidnú, výsluhovú alebo invalidnú výsluhovú penziu a zároveň už dosiahol dôchodkový vek.

Rodičovský dôchodok od policajtov
Štát bude vyplácať aj rodičovský dôchodok od policajtov, hasičov či vojakov (Ilustračné foto: Hasičský a záchranný zbor SR)

Na rozdiel od bežných dôchodcov, ktorým peniaze posiela Sociálna poisťovňa, musia policajti, vojaci, hasiči či horskí záchranári, podať vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov. Povinnosť sa pritom týka aktívnych aj bývalých príslušníkov týchto zložiek. V opačnom prípade ich rodičia v penzii peniaze nedostanú. Funguje to v podstate ako vyhlásenie, že s vyplácaním bonusu pre svojich rodičov súhlasia. Ak to nechcú, vyhlásenie len nepodajú.

Pri rodičoch policajtov či hasičov je rozdiel aj v tom, že o priznaní rodičovského dôchodku ich nikto informovať nebude. Rodičovský dôchodok od policajtov či vojakov bude iba poukázaný na účet rodiča alebo jeho adresu. O nároku na rodičovský dôchodok od policajtov tak nerozhoduje poisťovňa, ale príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva vnútra a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

Výška bonusu závisí od platu

Výška bonusu a nárok sa bude počítať podľa platu, z ktorého vojaci, policajti či hasiči platia odvody v rámci svojich interných systémov. Podobne to platí pri bežných zamestnancoch, pri ktorých sa berie do úvahy dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni a výška ich mzdy. Pri živnostníkoch a samoplatcoch je to vymeriavací základ, z ktorého platia odvody.

Rovnaká bude aj percentuálna výška rodičovského bonusu. Pracujúce dieťa bude prispievať zo svojej hrubej mzdy spred dvoch rokov 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému rodičovi. Rodičovský bonus nezvýši výšku odvodov a nebude mať vplyv ani na jeho budúci dôchodok. Bonus v skutočnosti zaplatí štát, mzdu dieťaťa používa len na jeho výpočet.

Bonus sa počíta maximálne z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine. Pre tento rok sa bude sledovať mzda v roku 2021, čo určuje maximálny bonus vo výške 262 eur ročne. Poslanci v tomto roku odhadujú mesačnú sumu rodičovského bonusu pre jedného rodiča od dieťaťa pracujúceho pre štát na úrovni 21,80 eura, o rok neskôr vo výške 23,70 eura, v roku 2025 na úrovni 26,10 eura a v roku 2026 v sume 28,10 eura.

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia tvrdí, že rodičovský dôchodok po splnení všetkých podmienok dôchodcom vyplatí do konca marca budúceho roka. Ministerstvo vnútra ale termín neuvádza.

Aká môže byť výška rodičovského bonusu

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačná výška rodičovského bonusuRočná výška rodičovského bonusu
646 €10 €120 €
800 €12 €144 €
1 000 €15 €180 €
1 133 €17 €204 €
1 200 €18 €216 €
1 400 €21 €252 €
1 600 €22 €264 €
Zdroj: MPSVaR (rodičovský dôchodok od policajtov)