Pracujúce deti môžu ešte do konca februára požiadať o zrušenie rodičovského bonusu pre jedného, prípadne oboch svojich rodičov na dôchodku. Do rovnakého termínu musia ľudia Sociálnej poisťovni oznámiť, že si želajú poukázať rodičovský dôchodok náhradným rodičom. Štát totiž nevie pracujúcich spojiť s ich pestúnmi pomocou registra. Použiť na to musia formulár, ktorý je k dispozícii na webovej stránke poisťovne a v jej pobočkách.


V tomto roku je termín stanovený na koniec februára, pretože rodičovská penzia začala fungovať len od januára tohto roka. Počas ďalších rokov bude posledným termínom koniec augusta. Vždy stačí podať vyhlásenie len raz a neopakovať to každý rok.

Legislatíva počíta aj s nástrojom, ktorý má pred rozhodnutím detí ochrániť dôchodcov. Ak dieťa nepodá vyhlásenie o nesúhlase s vyplácaním bonusu včas, jeho rodič alebo rodičia budú bonus k dôchodku dostávať ešte päť rokov. Napríklad ak nárok vznikne v januári tohto roka, bude trvať do konca roka 2027. Až potom začne platiť rozhodnutie dieťaťa.


Ak si deti želajú, aby bol ich rodičom priznaný rodičovský bonus, nemusia urobiť nič. Týka sa to detí, ktoré majú na dôchodku biologických rodičov alebo osvojiteľov. To znamená, že dieťa nemusí doručiť žiadny formulár či vyhlásenie. Nárok na rodičovský dôchodok vznikne automaticky.

Zrušenie rodičovského bonusu v praxi

Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Taký je názov formuláru, cez ktorý môžu pracujúce deti zariadiť zrušenie rodičovského bonusu, alebo požiadať o vyplácanie pre náhradných rodičov. Následne ho treba doručiť Sociálnej poisťovni do 28. februára tohto roka osobne v pobočke, prostredníctvom pošty, cez portál slovensko.sk alebo elektronický účet poistenca.

V prípade, že to chce pracujúce dieťa vybaviť osobne, musí doniesť vyplnené tlačivo do pobočky Sociálnej poisťovne, kde overia jeho totožnosť. Netreba zabúdať aj na prílohu k formuláru, ktorou môže byť napríklad právoplatný rozsudok súdu o zverení do náhradnej starostlivosti. Tlačivo potom dieťa pred zamestnancom pobočky podpíše. Keď to chce niekto vybaviť cez poštu, musí si dať najprv podpis overiť notárom alebo na matrike. Formulár potom musí poslať na adresu bratislavského ústredia Sociálnej poisťovne.

Ďalšou možnosťou na zrušenie rodičovského bonusu je všeobecné podanie cez portál slovensko.sk. Opäť treba vyplniť formulár, následne ho uložiť a spolu s prílohami poslať poisťovni. Na portáli je možné využiť aj podanie formulára priamo cez elektronickú službu. Vyplnený formulár sa posiela s využitím elektronického občianskeho preukazu a čítačky.

Poslednou možnosťou je elektronický účet poistenca v Sociálnej poisťovni. Žiadosť sa nachádza v menu vľavo v sekcii dôchodkové poistenie. Cez nové vyhlásenie sa zobrazí predvyplnené tlačivo, v ktorom treba dopísať požadované údaje a toto vyhlásenie následne elektronicky odoslať.

Zrušenie rodičovského bonusu
Pracujúce deti môžu ešte do konca februára požiadať o zrušenie rodičovského bonusu. (Ilustračné foto: Unsplash)

Penzisti bonus zatiaľ nedostávajú. Sociálna poisťovňa totiž poberateľov dôchodku rozdelila na dve kategórie. Do prvej patria tí, ktorí už dôchodok poberajú. Bonus dostanú vyplatený naraz za celý tento rok v jednej sume do 30. septembra tohto roka. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí o dôchodok žiadajú počas tohto roka podľa toho, kedy dovŕšia dôchodkový vek. Bonus budú mať priznaný priebežne počas roka spolu s penziou.

Bonus sa počíta zo starších zárobkov

Rodičovský bonus sa bude vzťahovať len na rodičov detí, ktoré pracujú alebo platia odvody na Slovensku. Ak sú deti v zahraničí, nemôžu pracovať pre postihnutie alebo zomreli, ich rodičia v penzii nárok na bonus nemajú. Z nároku sú vylúčení aj rodičia niektorých štátnych zamestnancov ako napríklad vojakov či policajtov.

Pracujúce dieťa bude prispievať zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému rodičovi. Rodičovský bonus ale nezvýši jeho výšku odvodov a nebude mať vplyv ani na výšku jeho budúceho dôchodku. V celom systéme bonusu hrá dieťa rozhodujúcu úlohu len pri výške zárobku, aby z neho mohla poisťovňa vypočítať sumu rodičovského bonusu. V skutočnosti ho ale zaplatí štát.

Sociálna poisťovňa bude bonus počítať maximálne z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine. Pre tento rok sa bude sledovať mzda v roku 2021. V praxi to znamená, že najvyšší rodičovský bonus v tomto roku bude zhruba 262 eur ročne. Bude sa to týkať aj živnostníkov či dobrovoľných poistencov, pri ktorých sa bonus počíta zo sumy, z ktorej platili odvody. Rodič dostane bonus aj v prípade, že dieťa nepracovalo celý rok. Vypočíta sa zo zárobku za mesiace, kedy pracovalo.

Penzisti si tak v tomto roku prilepšia v závislosti od toho, koľko majú deti a koľko ich deti zarobili v roku 2021. Napríklad ak dieťa v hrubom zarábalo tisíc eur mesačne, každý z jeho rodičov do konca septembra dostane 180 eur. Nový penzista, ktorí odíde do dôchodku v priebehu tohto roka, bude podľa príkladu mesačne dostávať bonus 15 eur.

Rodičovský bonus podľa príjmu dieťaťa

Hrubá mesačná mzda dieťaťa v roku 2021Mesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
646 €10 €120 €
800 €12 €144 €
1 000 €15 €180 €
1 133 €17 €204 €
1 200 €18 €216 €
1 400 €21 €252 €
Zdroj: MPSVaR (zrušenie rodičovského bonusu)