Od januára začalo v dôchodkovom systéme platiť niekoľko noviniek. Jednou z najočakávanejších je takzvaný rodičovský bonus. Ide o nástroj, vďaka ktorému môžu pracujúce deti finančne pomáhať svojim rodičom v dôchodku. K poberanej penzii teda mesačne dostanú ďalšie prilepšenie podľa toho, aký vysoký je príjem ich detí. Bonus má kompenzovať starostlivosť a investíciu do detí, ktoré sa už v súčasnosti prácou podieľajú na fungovaní štátu.


Keďže ide o prvý rok jeho fungovania, väčšina penzistov ho zatiaľ nedostala. Sociálna poisťovňa totiž poberateľov dôchodku rozdelila na dve kategórie. Do prvej patria tí, čo už dôchodok poberajú. Bonus dostanú vyplatený naraz v jednej sume do 30. septembra tohto roka. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí o dôchodok žiadajú počas tohto roka podľa toho, kedy dovŕšia dôchodkový vek. Bonus budú mať priznaný priebežne počas roka spolu s penziou.

„Pôjde o prvý rok, kedy bude rodičovský bonus vyplácaný. Sociálna poisťovňa teda potrebuje nabehnúť na nový systém,“ objasnil v rozhovore pre Finsider minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Sociálna poisťovňa bude bonus počítať zo mzdy dieťaťa spred dvoch rokov. Nárok na bonus má starobný, invalidný či výsluhový dôchodca, ak je už v dôchodkovom veku.

O bonus nie je nutné žiadať, príde automaticky. Predpokladá sa, že na penziu bude rodičom prispievať viac ako milión pracujúcich detí.

Rodičovský bonus môže stopnúť aj dieťa

V praxi sa môže stať, že penzista bonus nedostane, aj keď spĺňa podmienky. V tomto prípade to môže spôsobiť priamo jeho dieťa. Ak sa rozhodne, že nechce prispievať rodičom k dôchodku alebo iba jednému z nich, musí to oznámiť Sociálnej poisťovne. Keďže zákon platí od januára, dieťa by to malo urobiť do konca februára tohto roka. Počas ďalších rokov bude posledným termínom koniec augusta. Vždy pritom stačí podať vyhlásenie len raz a neopakovať to každý rok.

Ministerstvo práce do zákona vložilo aj akúsi poistku, ktorá má pred rozhodnutím detí ochrániť aj dôchodcov. Ak dieťa nepodá vyhlásenie o nesúhlase s vyplácaním bonusu včas, jeho rodič alebo rodičia budú rodičovský bonus k dôchodku dostávať ešte päť rokov. Až potom začne platiť rozhodnutie dieťaťa.

rodičovský bonus
Ilustračné foto: Depositphotos

Rodičovský bonus sa bude vzťahovať len na rodičov detí, ktoré pracujú alebo platia odvody na Slovensku. Ak sú deti v zahraničí, nemôžu pracovať pre postihnutie alebo zomreli, ich rodičia v penzii nárok na bonus nemajú. Z nároku sú vylúčení aj rodičov niektorých štátnych zamestnancov ako napríklad vojakov či policajtov.

M. Krajniak tvrdí, že dôchodkovým systémom príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktoré majú iné dôchodkové systémy, ako spravuje Sociálna poisťovňa, ministerstvo práce ponúklo zapojenie sa do poskytovania rodičovského bonusu. „Oni to zatiaľ odmietli poskytovať z vlastného dôchodkového systému. Verím, že ich v budúcnosti presvedčíme, aby sa do toho zapojili,“ povedal.

O koľko si penzisti prilepšia

Pracujúce dieťa bude prispievať zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému rodičovi. Rodičovský bonus nezvýši jeho výšku odvodov a nebude mať vplyv ani na výšku jeho budúceho dôchodku. V celom systéme bonusu hrá dieťa rozhodujúcu úlohu len pri výške zárobku, aby z neho mohla Sociálna poisťovňa vypočítať sumu rodičovského bonusu. V skutočnosti ho ale zaplatí štát.

Sociálna poisťovňa bude percento bonusu počítať maximálne z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine. Pre tento rok sa bude sledovať mzda v roku 2021. V praxi to znamená, že najvyšší rodičovský bonus v tomto roku bude zhruba 262 eur ročne. Bude sa to týkať aj živnostníkov či dobrovoľných poistencov, pri ktorých sa bonus počíta zo sumy, z ktorej platili odvody. Rodič dostane bonus aj v prípade, že dieťa nepracovalo celý rok. Vypočíta sa to zo zárobku za mesiace, kedy pracovalo.

Bohatšie deti tiež vďaka limitu nebudú rodičom prispievať o mnoho viac ako deti zarábajúce priemerné zárobky. Skôr bude platiť, že čím viac pracujúcich detí, tým vyšší bude aj rodičovský bonus. „Limitom sme chceli vyhovieť dvom pripomienkam. Prvá bola rozpočtová, čiže aby bolo vyplácanie bonusu dlhodobo možné zo zdrojov Sociálnej poisťovne. Druhou pripomienkou bolo, aby neboli zvýhodňovaní rodičia detí s nadštandardným príjmom. Musí tam byť nastavený nejaký strop, ako je to napríklad pri sociálnych odvodoch,“ komentoval limit pre výpočet M. Krajniak.

Penzisti si tak v tomto roku prilepšia v závislosti od toho, koľko majú deti a koľko ich deti zarobili v roku 2021. Napríklad ak dieťa v hrubom zarábalo tisíc eur mesačne, každý z jeho rodičov do konca septembra dostane 180 eur. Nový penzista, ktorí odíde do dôchodku v priebehu tohto roka, bude podľa príkladu mesačne dostávať bonus 15 eur.

Podľa ministerstva práce je na Slovensku najviac dôchodcov, ktorí majú dve pracujúce deti. Ak každé z týchto deti pred dvomi rokmi poberalo napríklad hrubú mzdu vo výške 800 eur, mesačný rodičovský bonus k starobnému dôchodku bude 24 eur. Ročný bonus bude teda 288 eur každému rodičovi.

Rodičovský bonus podľa príjmu dieťaťa

Hrubá mesačná mzda dieťaťa v roku 2021Mesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
646 €10 €120 €
800 €12 €144 €
1 000 €15 €180 €
1 133 €17 €204 €
1 200 €18 €216 €
1 400 €21 €252 €
Zdroj: MPSVaR

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: