Dôchodková reforma na Slovensku je spečatená. Návrh novely zákona o sociálnom poistení z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) prešla parlamentom. V utorok 25. októbra ho podpísala aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Napriek tomu, že dôchodková reforma prešla len vo forme bežného zákona, ktorý môže budúca vláda zmeniť, šéf ministerstva práce v rozhovore pre Finsider povedal, že podobné zmeny by sa nemali uzamknúť ústavným zákonom. Predpokladá, že jeho zákon „zastabilizuje dôchodkový systém zhruba na desať rokov“.


V rozhovore sa dočítate:

  • Kedy by mali ľudia odchádzať do dôchodku a za akých podmienok.
  • Prečo nebude mať nárok na rodičovský bonus každý penzista.
  • Aké sú dôvody na zmrazenie jednorazového výberu úspor z II. piliera.
  • Ako sa bude odchádzať do penzie po 40 odpracovaných rokoch.
  • Kedy bude mať Slovensko svoju štátnu banku a z čoho bude žiť.

Dôchodková reforma prvého piliera prešla len ako bežný zákon. Nehrozí, že ho v budúcnosti politici opäť zmenia?

Považujem za prirodzené, že sa dôchodkový systém musí priebežne vylepšovať. Nemôžeme predpokladať, že práve teraz, v dobe radikálnych a okamžitých zmien, dokážeme nájsť riešenie, ktorým uzamkneme dôchodkový systém, napríklad ústavným zákonom, na 50 rokov dopredu. Práve naopak, prílišné uzamknutie by mohlo v budúcnosti spôsobiť problémy. Len pripomínam, že pred 20 rokmi sme do dôchodkového systému zaviedli druhý pilier.


Doteraz sa ukázalo, že mnohé predpoklady, ktoré boli s druhým pilierom spájané, sa nenaplnili. Napríklad, že druhý pilier automaticky zabezpečí vyššie dôchodky, alebo že zabezpečí dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Preto považujem za rozumné, že ak niečo z oblasti dôchodkov dať do ústavy, tak len ako nejaký princíp ako napríklad rodičovský bonus či právo odísť do penzie po stanovenom počte odpracovaných rokov.

Ak hovoríte, že dôchodok musíme pravidelne vylepšovať, dokedy vydržia zmeny, ktoré ste presadili v zákone o sociálnom poistení?

Myslím si, že naše zmeny zastabilizujú dôchodkový systém zhruba na desať rokov. Potom sa môže ukázať, že netreba nič meniť, alebo niečo vylepšiť. Považujem to za normálne, že musíme dôchodkový systém vylepšovať v prospech ľudí.

Kedy by podľa vás mali ľudia odchádzať do dôchodku?

Najlepšie vtedy, keď to sami uznajú za vhodné. Práve preto meníme dôchodkový systém tak, aby ten, kto celý život fyzicky pracoval, čo má vplyv aj na jeho zdravie a kondíciu, mohol odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Ale ak chce niekto pracovať dlhšie, napríklad profesor na vysokej škole, nech kľudne pracuje aj po 70-ke. Najférovejšie je umožniť ľuďom pracovať takú dlhú dobu, ktorú zhodnotia ako pre seba najlepšiu.

Asi ľudia potrebujú niečo viac ako len presvedčenie, že už chcú ísť do dôchodku.

Áno a práve preto si myslím, že princíp odchodu do penzie po 40 odpracovaných rokov, ako podmienku práva odísť na dôchodok, je správny. Kto odpracuje 40 rokov, platí počas nich odvody a dane v prospech všetkých občanov Slovenska, je to limit, kedy si zaslúži mať právo na odchod do penzie.

Rodičovský bonus nedostanú všetci penzisti

Rodičovský bonus rieši len časť ľudí, ktorí vychovali deti. Plánujete dôchodky zvýšiť aj tým, ktorí majú napríklad choré deti, ktoré nemôžu pracovať?

Rodičovský bonus zvyšuje dôchodok viac ako 80 percentám penzistov, pre zvyšných sa situácia nemení, dôchodky sa im budú pravidelne zvyšovať a  nijako sa im dôchodok nezhorší. Tým dôchodcom, ktorí sa starali o svoje blízke osoby, či už sú to deti alebo iní príbuzní s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), by sme mali pomáhať prostredníctvom inej pomoci štátu. Počas môjho fungovania na ministerstve práce sme v porovnaní rokov 2019 a budúceho roku 2023 zvýšili pomoc na jednu osobu s ŤZP o 1 976 eur ročne.

U starobného dôchodcu je to o 1 320 eur, po započítaní rodičovského bonusu s dvomi deťmi s priemernou mzdou, by to bolo 1 720 eur ročne. Podotýkam, že je to stále o 150 eur menej ako má osoba s ŤZP. Z toho vyplýva, že rodinám, kde žijú ľudia s ŤZP pomáhame ešte výraznejšie ako dôchodcom.

Čo bude s dôchodcom, ktorého deti pracujú v zahraničí?

Deti pracujúce v zahraničí platia dane a odvody do zahraničného dôchodkového systému. Napríklad ak pracujú v Rakúsku, odvádzajú peniaze na dôchodky rakúskych dôchodcov. Bol by som veľmi rád, keby mohli aj deti pracujúce v zahraničí prispievať na dôchodok svojim rodičom, ale z pochopiteľných dôvodov to nie je možné. Mohol by som argumentovať, že Slovensko investovalo do ich vzdelania, ale my nikomu nebránime, ak chce pracovať v Rakúsku alebo inde v zahraničí. No logicky nemôžeme odvody odvádzané do rakúskeho penzijného systému zobrať a preniesť na Slovensku. Rakúsko nám to asi ťažko umožní, keďže z daní a odvodov, ktoré tam pracujúci zaplatí, má kryté aj zdravotné poistenie a ďalšiu sociálnu pomoc od štátu.

Dôchodková reforma na Slovensku
Dôchodková reforma na Slovensku prešla parlamentom a podpísala ju aj prezidentka. (Foto: Martina Brunovská)

Prispievať na penziu svojim rodičom budú môcť len ľudia, ktorí platia odvody podľa zákona o sociálnom poistení. Vylučuje to teda ľudí na rodičovskej dovolenke, policajtov, vojakov a podobne?

Nie celkom. Dôchodkovým systémom príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktoré majú iné dôchodkové systémy, ako spravuje Sociálna poisťovňa, sme ponúkli zapojenie do poskytovania rodičovského bonusu. Oni to zatiaľ odmietli poskytovať z vlastného dôchodkového systému. Verím, že ich v budúcnosti presvedčíme, aby sa do toho zapojili. Matky a otcovia na materskej či rodičovskej dovolenke sú poistencami štátu, z toho poistného sa teda poskytuje aj rodičovský bonus.

Prečo sa rodičovský bonus vyplatí v budúcom roku naraz a nie po mesiacoch?

Pôjde o prvý rok, kedy bude rodičovský bonus vyplácaný. Sociálna poisťovňa teda potrebuje nabehnúť na nový systém. Rodičovský bonus sa aj tak vždy počíta dva roky dozadu na základe vymeriavacieho základu dieťaťa. Máme totiž aj živnostníkov, ktorých daňové priznanie je známe až niekedy v prvej polovici nasledujúceho roka. Sociálna poisťovňa to spracuje a vezme ako základ na ďalší rok.

Bonus sa bude počítať z maximálne 1,2-násobku priemernej mzdy dieťaťa. Ako ste sa dopracovali k takému číslu?

Limitom sme chceli vyhovieť dvom pripomienkam. Prvá bola rozpočtová, čiže aby bolo vyplácanie bonusu dlhodobo možné zo zdrojov Sociálnej poisťovne. Vzhľadom na vyšší výber poistného sa v nej na to vytvorili zdroje. Druhou pripomienkou bolo, aby neboli zvýhodňovaní rodičia detí s nadštandardným príjmom. Musí tam byť nastavený nejaký strop, ako je to napríklad pri sociálnych odvodoch. V praxi to znamená, že najvyšší rodičovský bonus v budúcom roku bude na úrovni 262 eur ročne.

Ale prečo je to 1,2-násobok a nie napríklad 1,5-násobok?

Bolo to vecou dohody a vyjednávaní s ministerstvom financií a s ďalšími zapojenými inštitúciami.

Niektorí penzisti a tiež pracujúce deti nevedia základné veci o rodičovskom bonuse. Nezvažovali ste lepšiu informačnú kampaň?

Budeme k tomu robiť veľkú informačnú kampaň, ale rešpektujeme, že to ešte podľa ústavy nie je platný zákon. Musí to posúdiť pani prezidentka Zuzana Čaputová. Keď ho podpíše a zákon vstúpi do platnosti a účinnosti, budeme o tom bližšie informovať (prezidentka SR zákon podpísala až po uskutočnení tohto rozhovoru v utorok 25. októbra 2022, pozn. redakcie). Chcem ale každého ubezpečiť, že nikto nebude platiť vyššie odvody alebo dane na to, aby jeho rodičovi bol na dôchodku poskytovaný rodičovský bonus.

Po druhé, nikto nebude o nič ukrátený ani pri výpočte svojho dôchodku iba preto, že pracoval a z jeho odvodov sa vyplácal rodičovský bonus. Ľuďom to garantuje aj ústava. Princíp rodičovského bonusu je v skratke taký, že 80 percent dôchodcov bude mať vďaka tomu vyšší dôchodok, tí zvyšní budú rovnako a deti, z ktorých odvodov sa bude bonus počítať, za to nebudú nijako krátené.

Prečo v schválenom návrhu na zmeny v prvom pilieri chýba princíp, že starostlivosť o dieťa nemá znižovať dôchodok? Táto formulácia sa dostala aj do ústavných zmien ešte koncom roka 2020 a viackrát ste o nej aj hovorili.

Rozlišujme dve veci. V ústave a v schválenej dôchodkovej reforme je realizované právo, že ak sa rodičovi vypláca rodičovský bonus, dieťa nesmie byť krátené na výpočte jeho budúceho dôchodku. Súčasne v ústave sme schválili aj princíp, že matka, ktorá vychováva jedno lebo viac detí, nemôže mať kvôli starostlivosti o dieťa nižší dôchodok. Tento krok by sme chceli riešiť v budúcom roku, ide o takzvaný osobný mzdový bod.

Štát totiž prispieva na dôchodok matke alebo otcovi počas starostlivosti o dieťa sumou 0,6 percenta z ich priemernej mzdy. Považujem za správne, aby sme to zvýšili. Budeme to riešiť až v budúcom roku, lebo na to potrebujeme rovnako veľkú verejnú diskusiu ako pri reforme dôchodkov. Verím, že opäť pripravíme riešenie, ktoré bude väčšinovo priechodné.

Nemohli ste hneď zvýšiť osobný mzdový bod za roky, ktoré strávia rodičia výchovou detí? Takto by sa dôchodok zvýšil všetkým rodičom.

Nemohli. Tento rok sme v parlamente menili dôchodkový systém tromi podstatnými novelami zákona. Prvá bola novela prvého piliera, ktorá už parlamentom prešla. Na tejto schôdzi parlamentu budeme hlasovať o novele druhého piliera a na jar prešla novela tretieho dôchodkového piliera. Ide o tak závažné zmeny, že som to nechcel robiť všetko naraz. Preto je to tak aj rozdelené do niekoľkých krokov a v budúcom roku chcem pokračovať.

Dôchodková reforma na Slovensku
Minister práce Milan Krajniak tvrdí, že jeho reforma zastabilizuje systém na desať rokov. (Foto: Martina Brunovská)

Krátený dôchodok pri skoršom odchode

Prečo sa pri žiadosti o predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch nebude zohľadňovať doba štúdia?

Pretože, ako ste povedali, ide o 40 odpracovaných rokov a nie 40 rokov štúdia.

Ide o 40 rokov platenia dôchodkového poistenia. Nemusím pracovať, môžem si ho len platiť dobrovoľne.

Áno, pokiaľ si ho budete počas štúdia na vysokej škole platiť dobrovoľne, bude vám to započítané. To isté platí vtedy, ak niekto počas štúdia pracuje. Podstatné je, či platíte alebo neplatíte odvody do sociálneho poistenia. Ak niekto brigáduje a využije odvodovú úľavu, nebude sa mu to počítať do odpracovaných rokov. Vekový limit 40 odpracovaných rokov je nastavený hlavne pre ľudí, ktorí fyzicky pracujú napríklad od svojich 18-tich rokov. U nich je veľký predpoklad, že keď budú mať 60 rokov, nebudú mať už toľko fyzických síl, aby mohli plnohodnotne pracovať. Preto sme im chceli umožniť skorší odchod do penzie. Keď niekto vyštuduje vysokú školu, je u neho vysoký predpoklad, že bude pracovať skôr duševne a tiež dlhšie.

Bude to plnohodnotný dôchodok, keď ľudia odídu po 40 odpracovaných rokoch do penzie, ktorá im bude krátená?

Dôchodok sa bude krátiť o 0,3 percenta za každý začatý mesiac, o ktorý niekto odíde skôr do penzie. Dôvodom takého nastavenia je fakt, že v súčasnosti máme totiž takú priemernú dĺžku dožitia, že dôchodkový systém financuje v priemere 20 rokov života v penzii. Samozrejme, viac je to u žien ako u mužov. A potom, keď odídete do dôchodku skôr, napríklad v 59. roku veku, tak musíme dôchodok rozpočítať až na 25 rokov a na to potrebujete peniaze. Preto je v tom nastavené krátenie, ktoré je ale miernejšie, ako u bežného predčasného dôchodku.

Do zákona ste vložili aj odmenu, ak niekto odíde do penzie neskôr, aj keď už má 40 rokov odpracovaných. Týmto ľuďom sa pri výpočte zvýši dôchodok?

Neviem vám vysvetliť, ako to bude počítať Sociálna poisťovňa. Tento koeficient je tam ale preto, aby to bolo výhodné aj pre štát aj pre človeka, ktorý sa rozhodne zostať pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku. Pre štát je to výhodné, pretože ten človek stále platí dane a odvody, a pre budúceho penzistu je to výhodné, pretože sa mu predĺžením doby odpracovaných rokov zvyšuje jeho budúci dôchodok. Každému, kto by uvažoval nad skorším odchodom do penzie, odporúčam po nadobudnutí platnosti tohto zákona, aby prišiel do pobočky Sociálnej poisťovne a informoval sa, aký dôchodok mu asi vypočítajú. Potom si bude každý vedieť zvážiť, či chce odísť hneď alebo ešte pracovať.

Budú môcť ľudia prejsť z predčasného dôchodku po 40 rokoch na klasický predčasný dôchodok?

Takéto prechody by boli nevýhodné a nemyslím si, že by to niekto chcel urobiť. Tým by išiel dôchodca do väčšieho mínusu. Skôr sa bude diať to, že Sociálna poisťovňa bude vyhľadávať ľudí, ktorí budú môcť prejsť z klasického predčasného dôchodku do dôchodku po 40 rokoch platenia dôchodkového poistenia.

Prečo sa zvýšila hranica sumy dôchodku, ktorá je jednou z podmienok na získanie predčasnej penzie?

Chceme, aby budúci dôchodcovia neurobili tú chybu, že odídu do penzie príliš skoro a nebudú mať dostatočný mesačný príjem na zabezpečenie svojich životných potrieb. Skôr to vnímam ako ochranu pre budúcich dôchodcov, aby keď sa rozhodnú odísť na dôchodok príliš predčasne, nemali problém s výškou svojho mesačného príjmu.

Rozsiahla dôchodková reforma na Slovensku

Nebolo úmyslom udržať viac peňazí v Sociálnej poisťovni na rodičovský bonus a iné výdavky?

Nie. Sociálna poisťovňa má dostatočné nadpríjmy z výberu poistného a z toho, že sa nám podarilo zlepšiť platobnú disciplínu platiteľov sociálnych odvodov. V porovnaní s tým nemá prísnejšie nastavenie podmienok na odchod do predčasnej penzie zásadnejší vplyv.

Po novom sa výrazne obmedzí jednorazový výber nasporených peňazí z druhého piliera. Prečo ste k tomu pristúpili? Ak by si ľudia mohli naraz vybrať vyššiu sumu, mohli by napríklad splatiť svoju hypotéku alebo zaplatiť rekonštrukciu domu a znížiť tak svoje náklady na dôchodku.

Prečo by sme takéto právo nemali dať aj dôchodcom z prvého piliera? Tiež by si predčasným splatením hypotéky mohli znížiť náklady na dôchodok, ak by mali možnosť si časť peňazí vybrať predčasne. Ale nerobíme to, pretože dôchodok slúži na to, aby mal človek v starobe pravidelný mesačný príjem, ktorý mu do konca života zabezpečí čo najdôstojnejší život. Nie je zmyslom dôchodkového systému vyplácať penziu jednorazovo alebo raz za päť rokov, ale raz mesačne. Súčasne je to fér v tom, že prečo by myli mať bohatší dôchodcovia a bohatší ľudia nárok na výber svojich úspor a tí ostatní nie. To predsa tiež narúša princíp rovnosti, takže podľa mňa je toto rozhodnutie správne.

Dôchodková reforma na Slovensku
Rodičovský bonus nakoniec nedostanú napríklad rodičia policajtov či vojakov. (Foto: Martina Brunovská)

V tom prípade ste to mali nastaviť tak, aby si mohli vybrať svoje úspory z druhého piliera všetci sporitelia.

Nemuselo by dobre dopadnúť, keby sme dôchodkový systém nastavili tak, že človek v penzii dostane peniaze naraz.

Predpokladáte, že ľudia sú nerozumní a peniaze určené na dôchodok len tak minú?

Skúsenosti ukazujú, že takmer 70 percent sporiteľov z druhého piliera si svoje dôchodkové úspory vyberie naraz. Prajem každému dôchodcovi dlhý a šťastný život, ale mojou úlohou musí byť, aby sa dožili čo najvyššieho veku a mali peniaze na živobytie každý mesiac až do konca života.

Asi neviete zariadiť, aby sa dožili vysokého veku.

Ale prajem im to.

Doteraz platilo, že dobrovoľné príspevky z druhého piliera si mohol sporiteľ pri odchode na dôchodok nechať vyplatiť v hotovosti bez ohľadu na to, aký mu vyšiel dôchodok. Zostane táto možnosť zachovaná?

Áno.

Penzisti reagovali na schválený čiastočný 14. dôchodok kriticky. Stačí im to podľa vás na pokrytie rastúcich cien?

Pozrite sa, na Slovensku máme 1,1 milióna starobných dôchodcov. Súčasne máme 1,1 milióna nezaopatrených detí. Mojou úlohou je zabezpečiť rovnováhu v tom, aby všetky zložky našej spoločnosti boli z hľadiska pomoci štátu čo najférovejšie zabezpečené. V tomto roku štát vyplatí nad rámec bežných starobných dôchodkov 750 miliónov eur. Jednak je to vo zvýšení 13. dôchodkov v porovnaní s vianočným príspevkom za bývalej vlády, ďalej očkovací bonus a tiež mimoriadny 14. dôchodok. Keď si to porovnáte s rodinami, tak sa viac preferovali dôchodcovia.

Aj budúci rok zvyšujeme dôchodcom príjmy o rodičovský bonus. Ale v budúcom roku už dofinancujeme aj rodiny s deťmi sumou viac ako 1,1 miliardy eur, čo zabezpečí 200-eurový príspevok na každé dieťa. Pričom 140 eur z toho bude daňový bonus na dieťa a 60 eur bude prídavok. Chcem postupovať tak, aby to bolo férové. Ak nechceme stavať jednu časť spoločnosti proti druhej, prípadne zvyšovať príjmy jednej časti spoločnosti na úkor druhej, tak podľa princípu troch grošov musíme pristupovať rovnako k rodinám s deťmi aj k penzistom.

Kto je za tretí groš?

Tí, ktorí pracujú. Tým pomáhame tiež, pretože väčšina z nich je v rodine s deťmi alebo majú deti.

Nezvažovali ste nad uplatnením niektorých požiadaviek Jednoty dôchodcov na Slovensku?

Splnili sme požiadavku na vyplatenie 14. dôchodku. Napriek tomu, že požadovali valorizáciu dôchodkov skôr, na číslach som dokázal, že pre ľudí s nižším dôchodkom je výhodnejšie vyplatenie 14. dôchodku. Je totiž vyplácaný na sociálnom princípe, kedy ľudia s najnižším dôchodkom dostávajú najvyššiu sumu. Ďalšia vec je, že 14. dôchodok nedostanú len starobní penzisti, ale okrem ďalších aj poberatelia sirotských a invalidných penzií. Zdalo sa mi prioritnejšie tlačiť na vyplatenie 14. dôchodku ako na predčasnú valorizáciu.

V čom by bol problém pri predčasnej valorizácii?

Ako som už povedal, minister práce musí zabezpečiť férové rozdelenie pomoci, ktorá proporcionálne rovnako pomáha dôchodcom a rovnako rodinám s deťmi. Dbám na to, aby každé euro navyše, ktoré sa mi podarí zabezpečiť, sme použili tak, aby sme z neho pomohli obom skupinám.

Vláda chce ľuďom preplácať rast cien energií

Budete ešte nejakú pomoc pre ľudí pripravovať na jar, keďže inflácia ďalej rastie?

Pripravujeme pomoc s vysokými cenami energií. Bude sa to týkať domácností bez ohľadu na to, či tam žijú dôchodcovia alebo rodiny s deťmi. Musíme to rozdeliť tak, aby bez ohľadu na zdroj tepla, bola pomoc s vykrytím nákladov férová. Máme na to v rozpočte vyčlenených celkovo päť miliárd eur. Z toho zhruba 1,1 miliardy eur pôjde priamo domácnostiam. Pre každý typ domácnosti pripravíme takzvané energošeky, ktoré ale nebudú vyplácané priamo domácnostiam, ale budú ich z faktúr automaticky odpočítavať dodávatelia energií.

V akej to bude výške?

Bude to rôzne. Máme spočítané, ako sa zvyšujú ceny plynu, tepla a elektriny podľa typu domácnosti. A tieto náklady budeme kompenzovať energošekmi. Čoskoro budú známe aj presnejšie čísla. Pri domácnostiach máme čas do konca roka, pretože ceny sú zatiaľ zastropované. Predpokladám, že do konca novembra bude každá domácnosť vedieť, akú pomoc môže očakávať. Aby to bolo čo najviac férové. Bez ohľadu na to, čím domácnosť vykuruje, dostane každá približne rovnakú pomoc.

Kedy budete riešiť rozmrazenie minimálnych penzií a ako chcete zmeniť valorizačný mechanizmus dôchodkov?

Návrh je v legislatívnom procese. Celkovo máme zhruba 120-tisíc poberateľov minimálnych dôchodkov. Vďaka valorizácii sa v budúcom roku automaticky rozmrazí zhruba 70-tisíc dôchodcom. Pri zvyšných máme dve možnosti. Buď ich jednoducho rozmrazíme, alebo týmto dôchodcom opäť doručíme inflačnú pomoc, čo môže byť pre nich aj výhodnejšie. Opäť by dostali minimálny dôchodok a navyše k nemu aj inflačnú pomoc.

Niektorí dôchodcovia tvrdia, že po desiatkach odpracovaných rokov majú nižšie dôchodky než ľudia, ktorí nikdy nepracovali. Môže dostávať dôchodok človek, ktorý nikdy nepracoval, či dokonca ho mať vyšší?

Existujú výnimočné prípady, ktoré v súčasnosti máme v dôchodkovom systéme. Ale ide o dôchodky, ktoré boli počítané na základe systému spred roku 2004. Za istých okolností sa tak môže stať, že ak sa niekto 20 rokov venoval výchove detí a štát za neho platil dôchodkové poistenie, môže mať rovnaký dôchodok, ako niekto, kto celý život pracoval za minimálnu mzdu. Ale nemôže sa stať, že niekto, kto nepracoval, bude mať vyšší dôchodok. Ale do budúcnosti a podľa súčasného systému by to nemalo byť možné.

Dôchodková reforma na Slovensku
Slovensko by podľa ministra práce mohlo mať štátnu banku. (Foto: Martina Brunovská)

Prečo poslanci Sme rodina podporili opozičný návrh na rozmrazenie príplatkov za prácu bez toho, aby sa o tom rokovalo so zamestnávateľmi a odborármi?

Nemôžem ovplyvniť, aké návrhy poslanci doručujú a predkladajú v parlamente. Spomínaný opozičný návrh prešiel prvým čítaním s podporou vládnej koalície, pretože ma jeho predkladatelia uistili, že pred hlasovaním v druhom čítaní budú akceptovať spoločný kompromisný návrh, ktorý pripraví vláda, parlament a sociálni partneri. Už prebehlo stretnutie sociálnych partnerov, ktoré som inicioval. Zamestnávatelia žiadajú, aby bola dodržaná dohoda so zástupcami zamestnancov o tom, že sa príplatky v najbližšom roku zvyšovať nebudú. Budem o tom informovať predkladateľov návrhu zákona a rovnako aj ďalších poslancov parlamentu. Potom už bude záležať na nich, ako sa rozhodnú.

V máji ste v rozhovore pre Finsider povedali, že by mal štát zvážiť založenie vlastnej banky, ktorá by bola pre ľudí, ktorí nechcú platiť poplatky v komerčných bankách a zároveň nechcú ani iné produkty ako úvery či kreditné karty. Pokročili ste v príprave tejto štátnej banky?

Nepokročil. Vzhľadom na vojnu na Ukrajine, ceny energií a infláciu, som musel s ministerstvom financií riešiť prioritne iné veci. Ale v súvislosti s novelou zákona o exekučnom poriadku sme sa s kolegami na vláde bavili o tom, aby mal každý, bez ohľadu na to, či je v exekúcii, právo na bankový účet, ktorý bude mať čo najmenej poplatkov a tak, aby mohol realizovať bezhotovostné operácie. Verím, že sa k tomu ešte dostaneme. Aj keď to nebude vo forme založenia novej banky.

Z čoho by žila štátna banka?

Pravdepodobne z toho, z čoho žijú aj bežné banky. Napríklad, ak banke zveríte nejaké úspory, poskytuje z toho úvery, založí lízingovú spoločnosť a podobne. Tento ekonomický model môže byť vo všeobecnosti efektívny. Veď ho skúšajú napodobniť niektoré banky na našom trhu, ktoré sa snažia existovať len v elektronickom prostredí, aby mali čo najnižšie náklady. V minulosti to robila Slovenská pošta. Viem si predstaviť, že by sa to dalo spraviť. Ale v súčasnosti máme prioritnejšie problémy.