Dôchodkový vek od roku 2023 už nebude zastropovaný a jeho rast sa opäť naviaže na strednú dĺžku života. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Návrh v súčasnosti čaká v parlamente a ešte pred letom ho poslanci posunuli do druhého čítania. V prípade jeho schválenia bude platiť od januára budúceho roka. Napriek tomu sa automatický rast dôchodkového veku bude týkať až ľudí narodených v roku 1967 a neskôr.


Pre dôchodkový vek v súčasnosti platí tabuľka, ktorá končí pri ročníku ľudí narodených v roku 1966. Pre ľudí narodených do tohto roku sa nič meniť nebude. Ešte ďalších viac ako sedem rokov budú do penzie odchádzať podľa stanovenej tabuľky, najneskôr však vo veku 64 rokov. Ak niekto vychoval aj dieťa, dôchodkový vek sa mu ešte skracuje o šesť mesiacov. Najviac sa môže odchod do penzie skrátiť o 18 mesiacov, čo sú tri vychované deti.

Dôchodkový vek od roku 2023

Návrh novely zákona počíta s tým, že po roku 2030 už bude vek odchodu do penzie rásť automaticky podľa strednej dĺžky života. Ak ju parlament schváli, nové dôchodkové pravidlá začnú platiť od 1. januára 2023. Mechanizmus zvyšovania bude približne rovnaký ako ten, podľa ktorého sa vytvárala tabuľka. Zachované zostane aj skracovanie dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí. Pri výchove jedného sa odchod skráti o šesť mesiacov, pri dvoch o 12 mesiacov a pri troch maximálne o 18 mesiacov.

Rovnako bude zachované uplatňovanie výchovy ženám. Môže ale nastať aj situácia, kedy bude má právo na skorší odchod do penzie muž. Sociálna poisťovňa to pri výpočte urobí len vtedy, ak výchovu nie je možné zohľadniť žene. Napríklad z dôvodu jej smrti pred dosiahnutím dôchodkového veku. Ak napríklad súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, berie sa to ako starostlivosť v plnom rozsahu pre oboch. Výchova toho istého dieťaťa sa zohľadní len raz a jednému poistencovi.

Prvý všeobecný dôchodkový vek podľa automatického rastu zastihne ročníky ľudí narodených v roku 1967. Podľa bývalého ministra práce a ekonóma Jozefa Mihála predbežne platí, že ich dôchodkový vek sa zvýši presne o jeden mesiac. To v praxi znamená, že ľudia bez detí narodení v tomto roku pôjdu do penzie vo veku 64 rokov a jeden mesiac. Ide o súčet dôchodkového veku ročníkov 1966 a nárastu strednej dĺžky života.

Dôchodkový vek od roku 2023
Dôchodkový vek od roku 2023 už nebude zastropovaný a jeho rast sa opäť naviaže na strednú dĺžku života. (Ilustračné foto: Freepik)

Exminister práce na sociálnej sieti okrem toho upozornil, že pre ročník 1967 sa bude skúmať hodnota strednej dĺžky života v rokoch 2009 až 2020, pričom sa toto rozpätie rozdelí na sedem samostatných päť rokov trvajúcich referenčných období. V každom z nich sa potom skúma zmena strednej dĺžky života. „Napríklad v referenčnom období 2015-2020 sa zoberie údaj o strednej dĺžke života v referenčnom veku (teda vo veku 64 rokov) zistený štatistickým úradom v roku 2020, od neho sa odpočíta údaj o strednej dĺžke života zistený v roku 2015 a výsledok sa vydelí číslom päť,“ vysvetlil J. Mihál.

Z týchto výsledkov všetkých sedem referenčných období sa potom podľa J. Mihála vezme presný stred. „A to je hodnota 0,163. To znamená, že dôchodkový vek ľudí narodených v roku 1967 bude o 0,163 roka (čo je zaokrúhlene 1 mesiac) vyšší, ako dôchodkový vek ľudí narodených v roku 1966 (ten zostáva 64 rokov),“ dodal ekonóm.

Stredná dĺžka životaStredná dĺžka životaRozdiel
2020 – 17,663 roka2015 – 17,546 roka(17,663 – 17,546)/5 = 0,023 roka
2019 – 18,540 roka2014 – 17,726 roka(18,540 – 17,726)/5 = 0,163
2018 – 18,008 roka2013 – 17,460 roka(18,008 – 17,460)/5 = 0,110 roka
2017 – 17,988 roka2012 – 17,271 roka(17,988 – 17,271)/5 = 0,144 roka
2016 – 18,027 roka2011 – 17,167 roka(18,027 – 17,167)/5 = 0,172 roka
2015 – 17,546 roka2010 – 16,671 roka(17,546 – 16,671)/5 = 0,175 roka
2014 – 17,726 roka2009 – 16,728 roka(17,726 – 16,728)/5 = 0,200 roka
Medián: 0,163 roka (1 mesiac)
Zdroj: Jozef Mihál/Facebook (dôchodkový vek od roku 2023)

Kto môže ísť do penzie v budúcom roku

V budúcom roku môžu odísť do dôchodku bezdetní muži či ženy narodení v roku 1960. Hneď v januári na to budú mať nárok práve ľudia z tohto ročníka, ktorí sa narodili v rovnakom mesiaci. Postupne počas budúceho roka potom môžu o odchod do penzie žiadať podľa dátumu ich narodenia. Dôchodkový vek môže v budúcom roku dosiahnuť aj mladší človek za predpokladu, že vychoval dieťa. Do penzie pôjde podľa mesiaca narodenia.

Dôchodkový vek v roku 2023 tak dosiahnu napríklad aj muži s jedným dieťaťom, ktorí sa narodili v januári 1961. Do penzie môžu otcovia z príkladu odísť v septembri budúceho roka. V prípade dvoch detí to bude už v marci. Ak bude platiť rovnaký dátum narodenia u muža narodeného v roku 1962, ktorý vychoval tri deti, tiež môže požiadať o odchod do penzie v septembri budúceho roka.

Príklad č. 1 (dôchodkový vek od roku 2023):

 • Poistenka narodená 31. októbra 1960
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dôchodkový vek je 63 rokov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 31. október 2023

Príklad č. 2 (dôchodkový vek od roku 2023):

 • Poistenka narodená 10. januára 1961
 • Počet vychovaných detí: 2
 • Dôchodkový vek 62 rokov a 2 kalendárne mesiace
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 10. marec 2023

Príklad č. 3 (dôchodkový vek od roku 2023):

 • Poistenec narodený 1. januára 1960
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dôchodkový vek je 63 rokov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. január 2023

Príklad č. 4 (dôchodkový vek od roku 2023):

 • Poistenec narodený 10. apríla 1961
 • Počet vychovaných detí: 1
 • Dôchodkový vek 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 10. december 2023