Dôchodcovia dostanú na jeseň ďalšiu finančnú pomoc. Vláda totiž v pondelok 26. septembra schválila návrh ministerstva práce na čiastočný 14. dôchodok. Pôjde v podstate o jednorazovú dávku na úrovni 70 percent z trinásteho dôchodku, ktorý penzisti dostávali v júli tohto roka. Ide o jednu z alternatív inflačnej pomoci, ktorú ministerstvo predstavilo ešte na konci augusta. Opatrenie bude stáť zhruba 207,6 milióna eur.


Mechanizmus výpočtu, pomocou ktorého sa bude počítať čiastočný 14. dôchodok, sa v porovnaní s výpočtom 13. dôchodku meniť nebude. Maximálna dávka bude na úrovni 210 eur a minimálne by mali dôchodcovia dostať 35 eur. Presnú výšku pre konkrétneho dôchodcu určuje vzorec. Ten zabezpečuje, že viac peňazí dostanú penzisti s nižším dôchodkom.

Návrh ešte musí schváliť parlament. Ministerstvo chce, aby vzhľadom na to, že „môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a štátu hrozia značné hospodárske škody“, parlament schválil návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Ako sa bude jednorazová pomoc počítať


To, aký štrnásty dôchodok ľudia dostanú, sa počíta cez stanovený matematický vzorec. Ten je rovnaký, ako v prípade trinásteho dôchodku. Od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta suma životného minima (234,42 eura). Suma, ktorú penzista týmto výpočtom dostane, sa následne vynásobí koeficientom 0,36 a výsledok sa napokon odpočíta od maximálnej sumy trinásteho dôchodku na úrovni 300 eur. Z takto vypočítanej sumy dostane penzista 70 percent.

Maximálne budú môcť dôchodcovia dostať 210 eur a najmenší 14. dôchodok dosiahne 35 eur. Najvyššiu sumu dostanú dôchodcovia, ktorých penzia je rovná alebo nižšia ako výška životného minima (234,42 eura).

Najnižšiu sumu 14. dôchodku na úrovni 35 eur dostanú tí, ktorých dôchodok alebo sumy všetkých dôchodkov dosahujú 927,40 eura a viac. S klesajúcou výškou dôchodku potom suma zase postupne rastie.

Príklady na čiastočný 14. dôchodok:

Výška dôchodkuJednorazová pomoc
234,42 € (suma životného minima)210 €
300 €193,48 €
400 €168,28 €
500 €143,08 €
515 € (priemerný dôchodok)139,30 €
600 €117,88 €
700 €92,68 €
800 €67,48 €
900 €42,28 €
927,40 €35 €
Zdroj: MPSVaR (14. dôchodok)

Kto a kedy dostane 14. dôchodok

Štát by mal posielať dôchodcom poslať príspevok k dôchodku v novembri tohto roka. Týka sa to ľudí, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský alebo sociálny dôchodok. Keď penzista poberá napríklad výsluhový dôchodok ako bývalý policajt, peniaze mu vyplatí ministerstvo vnútra. Rovnako to funguje aj pri iných štátnych dôchodkoch. Každý penzista má nárok len na jeden 14. dôchodok. To platí aj vtedy, ak poberá súčasne viacero dôchodkov.

Ľudia, ktorí majú penziu aj zo zahraničia, musia každý rok jej výšku oznámiť Sociálnej poisťovni. Poisťovňa túto informáciu potrebuje na to, aby dokázala určiť správny výpočet čiastočného štrnásteho dôchodku. Posledný termín na oznámenie dôchodkov vyplácaných z cudziny a dávky vyplácanej z cudziny stanovený na 10. október 2022. Dôchodcom tiež takzvaný 14. dôchodok nemôže zobrať exekútor, aj keď im sťahuje z dôchodku zrážky.

14. dôchodok
Vláda schválila 14. dôchodok, ktorý sa bude počítať ako časť trinásteho dôchodku. (ilustračné foto: Freepik)

Dôchodkové dávky vypláca ústredie Sociálnej poisťovne. Penzistom tak v praxi príde 14. dôchodok spolu s ich riadnym dôchodkom. Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Inak povedané, každý dôchodca má „svoj“ výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku.

Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok. Ak výplatný termín padne na sviatok, čo môže byť v tomto prípade 17. november, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty. Výplatný termín pre hromadné poukazy do domovov dôchodcov či iných zariadení sociálnych služieb je vždy 15. dňa v mesiaci.

V rámci podmienok sa určuje hraničný mesiac, v ktorom už človek musí poberať penziu, aby mohol dostať v tomto prípade štrnásty dôchodok. V tomto prípade by mali dostať prilepšenie všetci penzisti, ktorí majú nárok na výplatu dôchodku v novembri tohto roka. Nárok na dôchodok tak penzistovi musí vzniknúť najneskôr 30. októbra tohto roka.

Inflácia vs. slabá valorizácia

Ministerstvo práce návrh odôvodnilo slabou valorizáciou v januári tohto roka a tiež zdražovaním. Súčasne účinný valorizačný mechanizmus pre dôchodkové dávky zohľadňuje rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok predchádzajúceho roka. V tomto roku boli preto zvýšené dôchodkové dávky o 1,3 percenta. Inflácia ale valorizáciu výrazne prekročila.

V reakcii na rýchly rast spotrebiteľských cien bol v júli predčasne vyplatený 13. dôchodok. „Uvedené opatrenia čiastočne kompenzovali zvýšenie cien tovarov a služieb pre poberateľov dôchodkových dávok za prvý polrok 2022,“ tvrdí ministerstvo.

Ako dodalo, aj v druhom polroku pokračuje výrazný rast inflácie za domácnosti dôchodcov v predpokladanej výške 12,4 percenta. Za prvých osem mesiacov sa tiež spotrebiteľské ceny za domácnosti dôchodcov medziročne v priemere zvýšili o 12,6 percenta. „Vzhľadom na výrazný rast cien tovarov a služieb sú doposiaľ prijaté opatrenia pre poberateľov dôchodkových dávok nepostačujúce,“ dodalo ministerstvo práce.