V rámci projektu Prvá pomoc z dielne rezortu práce môžu zamestnávatelia aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) žiadať o finančný príspevok naposledy za mesiac február. Od marca tohto roka totiž nadobudne účinnosť zákon o podpore v čase skrátenej práce, takzvaný kurzarbeit. Informovalo o tom tlačové oddelenie ministerstva práce.


Na základe kurzarbeitu budú môcť zamestnávatelia v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu. Oprávnenými žiadateľmi sú v tomto prípade len zamestnávatelia. Živnostníci a SZČO môžu za nových podmienok naďalej žiadať o finančnú pomoc za mesiac marec 2022 vďaka novému nástroju ochrany pracovných miest.

Ide krátkodobý projekt na podporu udržania pracovných miest pre živnostníkov. Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorej poklesli tržby najmenej o 40 percent, pričom prevádzkuje svoju činnosť nepretržite po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok.

Súčasne musí byť splnená podmienka platenia nemocenského a dôchodkového poistenia v rovnakom trvaní. Na podporu ale nebudú mať nárok spoločnosti s ručením obmedzeným.

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa bude poskytovať podľa poklesu tržieb, a to vo výške 60 percent vymeriavacieho základu. V prípade, ak žiadateľ súčasne vykonáva aj inú prácu na základe pracovného pomeru alebo uzatvorenej dohody, suma čistého príjmu z tejto činnosti sa odpočíta od výšky príspevku.

SZČO, ktorej bol poskytnutí príspevok, má povinnosť pokračovať v zárobkovej činnosti najmenej dva mesiace po mesiaci, za ktorý čerpala finančnú pomoc.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)