J&T Banka sa ohradila proti tvrdeniam, že sa obohacuje na úkor nezaistených veriteľov spoločnosti Arca Investments. J&T Banka je pritom jediným zabezpečeným veriteľom. To znamená, že Arca musí prednostne vysporiadať jej pohľadávku. J&T Banka má tak istotu, že sa dostane k svojim peniazom.


„Na základe finančnej analýzy bolo skupine Arca, lepšie povedané, jej projektom z oblasti real estate a energetiky, poskytnuté bankové financovanie. Týmto krokom sa predišlo nielen nekontrolovanému pádu seniorných úverov a uplatneniu záložného práva za potenciálne nevýhodné ceny, ktoré by poškodili drobných veriteľov, ale predovšetkým došlo k stabilizácii dodávok tepla a elektriny pre koncových odberateľov a k záchrane rezidenčného projektu Pod Vinicou, do ktorého investovalo mnoho ľudí s vidinou vlastného bývania,“ uviedol hovorca J&T Banky Milan Janásik.

„Poskytnuté financovanie nič neznížilo z hodnoty patriacej nezaisteným veriteľom, naopak, prípadná nadhodnota bola týmto naším krokom ochránená,“ dodal.