Kedy sa vyplácajú dávky, dôchodky či príspevky pre rodičov a ľudí v hmotnej núdzi? Dávky sociálneho poistenia či podpory posiela štát prostredníctvo Sociálnej poisťovne a úradov práca. Termín jednotlivých výplatných termínov sa preto môže líšiť. Tieto inštitúcie posielajú peniaze na účty priamo zo štátnej pokladnice, alebo v hotovosti prostredníctvom pošty na adresu určenú v žiadosti o dávku.

Dávky zo Sociálnej poisťovne


V uplynulom roku zamestnanci Sociálnej poisťovne spracovali spolu 121 726 nových žiadostí o dôchodok. Z tohto počtu Sociálna poisťovňa priznala 50 078 nových starobných dôchodkov, 12 078 predčasných starobných, 18 572 vdovských, 6 458 vdoveckých, 17 340 invalidných a 3 297 sirotských dôchodkových dávok.

Viac žiadostí zaznamenala vlani Sociálna poisťovňa aj v oblasti pandemických dávok. Nad rámec bežnej agendy vyplatila 1 245 442. Z toho bolo najviac pandemických nemocenských v počte 791 211 a pandemických ošetrovných, ktorých bolo 314 525. V minulom roku pribudla aj nová dávka tehotenské. Poisťovňa ich vyplatila viac ako 158-tisíc.


Sociálna poisťovňa vypláca (kedy sa vyplácajú dávky):

Ako a kedy sa vyplácajú dávky zo SP

Dávky zo sociálneho poistenia sa vyplácajú buď na účet poistenca v banke, alebo v hotovosti prostredníctvom pošty na jeho adresu určenú v žiadosti o dávku. Dôchodkové dávky vypláca vždy ústredie Sociálne poisťovne, všetky ostatné vyššie uvedené dávky vyplácajú iba pobočky.

Kedy sa vyplýcajú dávky penzistom (dôchodky):

 • Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci.
 • Inak povedané, každý dôchodca má „svoj“ výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku.
 • Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok.
 • Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok.
 • Ak výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty.
 • Spravidla je pri sviatkoch výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom.
 • Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci.

Nemocenské dávky:

Nemocenské dávky ako je nemocenské, ošetrovné, materské, tehotenské, sú splatné do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Zákon termíny výplat nestanovuje. Pobočky majú interným predpisom zjednotené hraničné termíny výplat nemocenských dávok.

 • Prvý výplatný termín je stanovený do 15. dňa v mesiaci a druhý výplatný termín do 27. dňa v mesiaci. Ide o hraničné termíny, v ktorých vyplatené dávky odchádzajú zo Sociálnej poisťovne.
 • Ak tieto dátumy pripadnú na nepracovné dni, posúvajú sa na najbližší predchádzajúci pracovný deň.
 • Do prvého výplatného termínu (15. deň) sú zaradené napríklad nemocenská dávka či pandemické ošetrovné.
 • V prípade mimoriadnych situácií si môžu pobočky stanoviť viac výplatných termínov.
 • Dávka v nezamestnanosti býva vyplatená spravidla od 15. do 27. dňa v mesiaci. Peniaze sa sa spravidla posielajú okolo 15. dňa.
 • Dávky vyplácané prostredníctvom pošty vypláca pošta okolo 20. dňa v mesiaci.
Kedy sa vyplácajú dávky
O tom, kedy sa vyplácajú dávky, rozhoduje aj inštitúcia, ktorá ich posiela. (Ilustračná foto: Freepik)

Dávky z úradov práce

Kým dávky zo Sociálnej poisťovne sú spravidla zásluhové, pri tých z úradov práce ide skôr o systémové nastavenie štátu, ktoré má finančne pomôcť najmä rodičom pri narodení dieťaťa a starostlivosti o deti. Ide aj o príspevky na podporu zamestnanosti. Dávky sú ale určené aj sociálne slabším skupinám obyvateľstva, ktoré im majú pomôcť finančne prekonať problémové obdobie.

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • dávka v hmotnej núdzi,
 • náhradné výživné.

Ako a kedy sa vyplácajú dávky z úradov práce

Úrady práce majú všetky svoje výdavkové účty v Štátnej pokladnici. Dokopy ide o 46 účtov. Ak klient nemá bankový účet, dostáva dávku cez poštový poukaz rovnako zo Sociálnej poisťovne. Všetky dávky v zozname sa vyplácajú spravidla od 13. do 15. dňa v mesiaci.