Štát začal od apríla tohto roka poskytovať novú sociálnu dávku. K niektorým ženám sa ale informácie o jej nároku zrejme ešte nedostala. Takzvaná tehotenská dávka sa pritom začala vyplácať v máji tohto roka. Podľa Sociálnej poisťovne o ňu niektoré budúce matky nežiadajú napriek tomu, že môžu. Tehotenské je súčasťou novely zákona o sociálnom poistení platnej od 1. apríla tohto roka.

Odvtedy až do septembra poisťovňa eviduje v priemere takmer 19-tisíc žien mesačne s nárokom na tehotenské. Podľa štatistík ale viac žien poberá materské ako ich predtým poberalo tehotenské. Od mája do septembra poberalo materské priemerne 26,5 tisíca matiek. Jednou z príčin je podľa Sociálnej poisťovne aj to, že budúce matky o novej dávke jednoducho stále nevedia.

Poisťovňa tak začala upozorňovať na zabudnuté žiadosti v druhej polovici októbra informačnými listami. Tehotenská dávka má totiž premlčaciu dobu tri roky, po ktorej uplynutí na ňu žena jednoducho stratí nárok. Štát ju až do tohto termínu môže uznať a následne vyplatiť spätne. Žena ale musí spĺňať všetky podmienky nároku. Navyše to platí len pre obdobie, kedy bola tehotná.

Odvody alebo ochranná lehota

Nárok na tehotenské majú ženy od začiatku 13. týždňa tehotenstva, respektíve 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. Keďže ide o novú dávku, platnosť jej nároku určuje dátum, od ktorého je účinná novela zákona. V tomto prípade sa teda dávka vypláca od 1. apríla tohto roka bez ohľadu na to, či žena bola v 13. týždni už dávno predtým. To isté platí aj pri žiadosti o spätné vyplatenie dávky.

Ďalšou dôležitou podmienkou je nemocenské poistenie. Žena pritom môže platiť odvody v rámci zamestnania, podnikania alebo dobrovoľne. Poistená by mala byť aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva. Pri živnostníčke sa bude Sociálna poisťovňa pozerať aj na nedoplatky. Dlh na poistnom nesmie byť v tomto prípade vyšší ako päť eur.

Ako pri iných sociálnych dávkach aj v tomto prípade má nárok aj žena v takzvanej ochrannej lehote. Tehotenská dávka jej tak v praxi patrí aj v prípade, ak už nie je nemocensky poistená. Ochranná lehota trvá sedem a menej dní od skončenia poistenia, alebo až osem mesiacov. Druhý prípad platí len vtedy, ak žena prišla o nemocenské poistenie už v čase tehotenstva.

Tehotenská dávka aj počas rodičovskej

Tehotenská dávka tiež priniesla raritnú situáciu, ktorá pri iných dávkach z nemocenského poistenia neplatí. Konkrétne ide o obdobie, kedy má žena prerušené platenie nemocenského poistenia počas čerpania rodičovskej dovolenky. Budúce matky, či už zamestnankyne alebo živnostníčky, budú mať nárok na tehotenské aj v týchto prípadoch.

Pri samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) to ale platí len vtedy, ak zároveň nerobí činnosť povinne nemocensky alebo dôchodkovo poistenej osoby. Ak si budúce matky v tomto období uplatnia nárok na tehotenské, čas prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky im bude trvať aj naďalej.

Na rozdiel od väčšiny nemocenských dávok môžu budúce matky popri poberaní tehotenského zároveň pracovať či podnikať. Inak povedané, môžu mať ďalší príjem alebo poberať iné dávky ako napríklad materské, nemocenské či rodičovský príspevok. Nárok na tehotenské to neovplyvní.

Tehotenská dávka
Viacero žien zabudlo o novú dávku požiadať (Ilustračné foto: Freepik)

Aká je výška tehotenského?

Sociálna poisťovňa tehotenské vypláca až do skončenia tehotenstva. Pritom nezáleží, či tehotenstvo skončí pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom. Výška dávky závisí v podstate od toho, z akej mzdy platí odvody zamestnankyňa, alebo z akého vymeriavacieho základu ich platí podnikateľka.

V jednoduchosti ide o 15 percent z priemerného mesačného zárobku zamestnankyne alebo vymeriavacieho základu živnostníčky. Tehotná žena môže dostať maximálne 10,7704 eura na deň a minimálne 7,1803 eura denne.

Počas tohto roka môže budúca matka podľa Sociálnej poisťovne dostať tehotenské v rozpätí od 215,15 eura do 333,90 eura mesačne. Dávka sa vypláca na účet alebo v hotovosti.

  • Minimálna tehotenská dávka pri 30-dňovom mesiaci: 215,50 eura
  • Minimálna tehotenská dávka pri 31-dňovom mesiaci: 222,60 eura
  • Maximálna tehotenská dávka pri 30-dňovom mesiaci: 323,20 eura
  • Maximálna tehotenská dávka pri 31-dňovom mesiaci: 333,90 eura

Žiadosť treba hľadať u lekára

Ženy si môžu nárok na tehotenské vybaviť cez žiadosť. Nenájdu ju na webovej stránke poisťovne, ale iba u svojho gynekológa. Ten ju vystaví počas preventívnej prehliadky na začiatku druhého trimestra, respektíve po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Lekár žene na žiadosti vyznačí aj očakávaný deň pôrodu.

Budúca matka musí potom vyplniť a podpísať takzvané „Vyhlásenie poistenky“, ktoré nájde na druhej strane tlačiva od lekára. Tlačivo potom treba poslať alebo doniesť do pobočky Sociálnej poisťovne. Pri zamestnankyni je to pobočka podľa sídla zamestnávateľa, pri živnostníčke či inej SZČO podľa trvalého pobytu.

Žiadosť sa dá poslať aj elektronicky so skenom strany, ktorú vypĺňal lekár. Zamestnávateľovi ju dodatočne predkladať nikto nemusí. Na žiadosti totiž nie sú žiadne údaje, ktoré by musel doplniť. Žiadosť od doktora by mali ženy podľa poisťovne poslať hneď, aby na dávku nezabudli a po premlčacej lehote o ňu neprišli.

Po pôrode alebo ukončení tehotenstva majú matky povinnosť oznámiť aj ukončenie tehotenstva. Ide o podobné tlačivo, ktoré tiež vystaví lekár. Na tlačive len potvrdí dátum ukončenia tehotenstva. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že potvrdené tlačivo potom treba do pobočky poisťovne doručiť opäť čo najskôr.