Od 1. apríla môžu budúce mamičky získať novú dávku – tehotenské. „Dávka je určená pre tehotné ženy, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené – zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), dobrovoľne poistené osoby, resp. tehotné ženy, ktorým vznikne nárok na dávku po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. Na rozdiel od iných dávok nemocenského poistenia ju môžu ženy poberať aj popri práci, teda v období, keď majú príjem alebo poberajú iné dávky (napríklad materské, nemocenské, či rodičovský príspevok),“ uviedla Sociálna poisťovňa.


Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 13. týždňa tehotenstva a budú ju poberať až do skončenia tehotenstva. Výška dávky závisí od dosiahnutých vymeriavacích základov (hrubých príjmov), z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie. Výška dávky predstavuje 15 percent denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica. „V roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do 333,90 eura mesačne,“ informovala Sociálna poisťovňa.